Limburg I

In 1962, zeven jaar na de oprichting van de Orde, kwam er ook in onze provincie een afdeling.. Die heette gewoon Limburg. De stichtende leden waren prominenten en heren van stand, voorgegaan door toenmalig gouverneur Louis Roppe. Toen er in 1966 genoeg leden waren om een tweede afdeling op te richten, werd Limburg opgedeeld in Limburg I en Limburg II. Die laatste afdeling is later Graafschap Loon gaan heten, wij hebben onze naam behouden.

Op dit moment telt de afdeling 47 leden, van wie 18 dames en drie ereleden. Tijdens de lopende en de daaraan voorafgaande twee bestuursperiodes is naar verjonging gestreefd en kwam een tiental vijftigers het ledenaantal versterken. Daarbij is bewust naar de nodige verscheidenheid gestreefd, zodat bepaalde beroepsgroepen geen overwicht gaan vormen. De nieuwe leden van de laatste jaren blijken zich thuis te voelen in de groep. Ze worden ook actief geraadpleegd bij de samenstelling van een jaarprogramma.

De traditionele Neerlandistiek focuste voor zijn externe projecten in het verleden vooral op de ontvangst van studenten en docenten Nederlands aan universiteiten extra muros tijdens een studieverblijf in de Nederlanden. De jongste jaren is er binnen NT&C ook aandacht voor nieuwkomers die onze taal leren. Om zulke externe projecten te financieren houdt de afdeling ieder jaar een benefietavond en worden er ook subsidieaanvragen ingediend via het gewest.

Een keer, maar vaak ook twee keer per bestuursperiode wordt er van Hemelvaart tot het weekend erna een buitenlandse reis georganiseerd. In 2018 ging die naar de geografische wortels van de Orde, onder meer naar Dillenburg, Nassau en Oranienburg in Duitsland. De 36 leden, partners en vrienden logeerden toen in Limburg I an der Lahn. Voor 2022 is er een vierdaagse naar Gelderland in het vooruitzicht gesteld, met verblijf in Zutphen. Deze reis werd oorspronkelijk georganiseerd voor 2020 maar werd omwille van Covid19 tweemaal uitgesteld.

Limburg I is een afdeling van Limburg

Bijeenkomst:
derde donderdag van de maand om 19.00 uur.
Bijeenkomsttelefoon:
011/94.91.40
Adres:
“Park Ven”
Kapelstraat 70
3590 Diepenbeek
E-mail:
Bankrekening:
BE44 4500 3720 8145
NT&C project:
•1. Het Berenhuis - 2. VriendEntaal (opm. met grote E in het midden! – kan dus op twee manieren gelezen worden als ‘vriend en taal’ maar ook als ‘vriendentaal’)
Stichtingsdag: 15-06-1962
Aantal leden: 47

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

2023 10 jan

Gewest Limburg in de ban van J.J. Slauerhoff en Eléonor

 

Ze hebben geen van allen zorgen

voor het land van vroeger en het volk van morgen

2022 15 sep

Luc Pauwels (21/12/1966) studeerde Germaanse talen en communicatiewetenschappen aan de KU Leuven. Sinds 2002 werkt hij bij de VRT-nieuwsdienst. Vanaf 2008 richt hij zich op onderzoeksjournalistiek, met dossiers over het dieselgateschandaal, overstromingsproblematiek en energie- en milieuvraagstukken. Hij wordt beschouwd als de energie-expert van de VRT-nieuwsdienst. Leuke toevalligheid. Het boek van Luc Pauwels ‘Journalistiek in tijden van fake news’ start onder het motto “Je hoeft niet te hopen om te ondernemen, noch te slagen om te volharden”. Deze uitspraak zou toegewezen zijn aan Willem de Zwijger. Zou, want dat blijkt dus historisch niet te kloppen. Niets is wat het lijkt. 

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.