Limburg I

In 1962, zeven jaar na de oprichting van de Orde, kwam er ook in onze provincie een afdeling.. Die heette gewoon Limburg. De stichtende leden waren prominenten en heren van stand, voorgegaan door toenmalig gouverneur Louis Roppe. Toen er in 1966 genoeg leden waren om een tweede afdeling op te richten, werd Limburg opgedeeld in Limburg I en Limburg II. Die laatste afdeling is later Graafschap Loon gaan heten, wij hebben onze naam behouden.

Op dit moment telt de afdeling 47 leden, van wie 18 dames en drie ereleden. Tijdens de lopende en de daaraan voorafgaande twee bestuursperiodes is naar verjonging gestreefd en kwam een tiental vijftigers het ledenaantal versterken. Daarbij is bewust naar de nodige verscheidenheid gestreefd, zodat bepaalde beroepsgroepen geen overwicht gaan vormen. De nieuwe leden van de laatste jaren blijken zich thuis te voelen in de groep. Ze worden ook actief geraadpleegd bij de samenstelling van een jaarprogramma.

De traditionele Neerlandistiek focuste voor zijn externe projecten in het verleden vooral op de ontvangst van studenten en docenten Nederlands aan universiteiten extra muros tijdens een studieverblijf in de Nederlanden. De jongste jaren is er binnen NT&C ook aandacht voor nieuwkomers die onze taal leren. Om zulke externe projecten te financieren houdt de afdeling ieder jaar een benefietavond en worden er ook subsidieaanvragen ingediend via het gewest.

Een keer, maar vaak ook twee keer per bestuursperiode wordt er van Hemelvaart tot het weekend erna een buitenlandse reis georganiseerd. In 2018 ging die naar de geografische wortels van de Orde, onder meer naar Dillenburg, Nassau en Oranienburg in Duitsland. De 36 leden, partners en vrienden logeerden toen in Limburg I an der Lahn. Voor 2022 is er een vierdaagse naar Gelderland in het vooruitzicht gesteld, met verblijf in Zutphen. Deze reis werd oorspronkelijk georganiseerd voor 2020 maar werd omwille van Covid19 tweemaal uitgesteld.

Limburg I is een afdeling van Limburg

Bijeenkomst:
derde donderdag van de maand om 19.00 uur.
Bijeenkomsttelefoon:
011/94.91.40
Adres:
“Park Ven”
Kapelstraat 70
3590 Diepenbeek
E-mail:
Bankrekening:
BE44 4500 3720 8145
NT&C project:
•1. Het Berenhuis - 2. VriendEntaal (opm. met grote E in het midden! – kan dus op twee manieren gelezen worden als ‘vriend en taal’ maar ook als ‘vriendentaal’)
Stichtingsdag: 15-06-1962
Aantal leden: 45

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.