Heerlickheyt Mechelen

Heerlickheyt Mechelen bestaat zestig jaar

Acht jaar na de eerste stappen richting Orde in 1955 zag de afdeling te Mechelen, als tiende in de rij, het levenslicht. Het 60 jaar verenigd zijn liet zijn sporen na. Een stevig fundament is gelegd. Vriendschap, convivialiteit, groepsgevoel, tolerantie, taal en cultuur vormen de kamers van een solide bouwwerk dat de Prince-vrienden van de afdeling Mechelen ondertussen hebben neergezet. Daarmee is de grondslag voor een mooie toekomst gelegd.  

Aan engagement ontbrak het nooit, eerder integendeel. Vurige debatten, beschaafde omgangsvormen, gezapige gesprekken, vloeiende bestuursovergangen, interessante lokale en bovenlokale activiteiten vormen de bouwstenen van het constructief lidmaatschap. 

De discussies over een verandering van gewest, de vervrouwelijking, de verjonging, het absenteïsme, de financiële situatie, de ledenwerving, de keuze van de sprekers, neerlandistiek … deden het gebouw lichtjes beven, doch het bleef Princelijk overeind.

Er ontspon zich 60 jaar lang een mooie dynamiek. De naamsverandering naar ‘Afdeling Heerlickheyt Mechelen‘ beschouwen we als het kersje op de taart.

Het diamanten jubileum, 60 jaar vriendschap voor elkaar, taal en cultuur, werd afgesloten met een mooi feestprogramma.  Het toneelstuk ‘ Het Gezin van Paemel ‘ door het theatercollectief SKaGeN, de receptie achteraf met talrijke genodigden en een boottocht met de Prince-vrienden naar de gemeente Sint-Amands en het Emiel Verhaerenmuseum … vormden er de hoogpunten van.

Heerlickheyt Mechelen is een afdeling van Brabant-West

Bijeenkomst:
derde donderdag v.d.maand:19.00 u.
Bijeenkomsttelefoon:
03/460.11.99
Adres:
Restaurant "Huis Van Dijck"
Frederik de Merodestraat 33
2800 Mechelen
E-mail:
Bankrekening:
BE57 7330 4644 4135
NT&C project:
samenwerking met de leerstoel Nederlands van de Universiteit van Zagreb
Stichtingsdag: 21-05-1963
Aantal leden: 43

Agenda: 

2024 22 jun

Culturele uitstap naar FeliXart te Drogenbos en het Kasteel van Gaasbeek

Terugblik: 

2024 16 mei

Uitgaand van de geschriften en de politiek-maatschappelijke analyses van Hannah Arendt gaf Dirk De Schutter een boeiend betoog over het concept vrijheid en de relatie ervan met de politiek in een historisch overzicht van het oude Griekenland tot vandaag.

2024 18 apr

Op haar jaarlijkse Gaston Durnezviering focusten wij dit jaar focussen op het thema ‘Rederijkers’. Het was een open vergadering waar ook niet-leden welkom waren.

 Prince-lid Wim Hüsken, Dr. in de letteren, gaf een uiteenzetting met als thema: ‘Wie waren de rederijkers en wat was hun invloed op het cultureel leven in onze contreien?’

 Acteurs van Theater De Moedertaal brachten een hedendaagse opvoering van ‘Het verhaal van Dronken Klaas, Esbattement met vier personen’ (Hendrick Faydherbe, 1620)

 De avond werd afgesloten met een taalraadsel en gedichten van 'rederijker' Gaston Durnez

2024 21 mrt

Deze vergadering werd opgevat als verbroedering met afdeling Brussel. 

De spreker, Prof. Walter Daelemans, behandelde het brandend actueel thema van artificiële intelligentie en taal en focuste op de 'large language models', het hoe, de risico's en de positieve impact die de spreker er in ziet.

Gewestvoorzitter Frank Judo installeerde ook twee nieuwe leden.

2024 22 feb

Machteld Verbruggen, lid van onze afdeling behandelde het zeer actuele thema 'Wat is er mis met het onderwijs? Wat kunnen we doen?'.

Als oprichtster van het Expertise Centrum voor Effectief Leren aan de Thomas More Hogeschool focust zij op het actuele debat over de slechte Pisa-scores van het Vlaamse onderwijs en stelt ze remedies voor. In deze focust zij sterk op een herstel van het kennisgericht onderwijzen.

2023 17 jun

Culturele uitstap naar Leiden

2023 25 mei

Nadia Nsayi gaf in haar betoog informatie over de Belgische kolonisatie, over de discussies mbt dekoloniseren en de lopende debatten over de restitutie van roofkunst. Zij gaf hierover ook haar eigen inzichten, vertrekkende van haar eigen levensverhaal.

2023 28 apr

Heerlickheyt Mechelen vierde zijn 60-jarig bestaan met een one man show van acteur Valentijn Dhaenens die dankzij digitale animatie alle elf personages van ‘Het gezin van Paemel’ op ongeëvenaarde wijze op de bühne bracht. In aanwezigheid van diverse prominentebn heette de Mechelse afdeling heel wat potentiële nieuwe leden in een uitverkochte schouwburg welkom.

2023 20 apr

Joris Tulkens is schrijver, overwegend van historische romans, gesitueerd in de interessante periode van de 16de E. Hij buigt zich over de vraag wat een historische roman is. 

De leden werden in het kader van de Gaston Durnez-viering uitgenodigd om te kiezen uit vier historische romans en het boek te lezen. 

Leden werden gegroepeerd per boek. Om het gesprek aan tafel te voeden  werden een aantal vragen aangereikt.

2023 16 mrt

Dertien seizoenen lang heeft Pat Donnez in 'Berg en Dal' op Klara bijna 500 boeiende Vlamingen e,n Nederlanders geinterviewed. Hij mijmerde gedurende zijn lezing over wat hij daaruit gedestileerd heeft als indrukken over mens en maatschappij.

2023 16 feb

“ Haestighe ziekten en epidemieën, vroeger en nu “ 

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.