Heerlickheyt Mechelen

De Orde van den Prince werd in 1963 een tiende afdeling rijker: Mechelen. Snel kreeg onze genootschap naambekendheid binnen de Orde, getuige daarvan talrijke uitspraken in ons rijk archief: ‘ We hebben al voor hete vuren gestaan, maar nergens zoals te Mechelen’, noteerde Jan Sabbe van de afdeling Kortrijk na de stichtingsvergadering in Mechelen. Mechels secretaris Remi Bellon stelde in een verslag van 1996 vast dat ‘ in vergelijking met andere afdelingen, het er in Mechelen eerder strijdlustig aan toe gaat.’

Ook vandaag zet onze afdeling deze pittige en sprankelende toon in vriendschap en verdraagzaamheid verder, wanneer we mekaar elke derde donderdag van de maand ontmoeten in de Salons Van Dijck te Mechelen. We organiseren voor onze méér dan 40 leden lezingen over maatschappelijk relevante en cultuurgerichte onderwerpen en thematische debatten met participatie van alle leden. Zo mochten we kardinaal Jozef De Kesel begroeten evenals Christophe Busch, algemeen directeur van Kazerne Dossin. Tijdens de amicitia-avonden krijgen jonge mensen de ruimte om ons van de podiumkunsten te laten proeven. Maar ook de door leden georganiseerde quiz-avonden vallen in de smaak evenals geleide bezoeken aan musea en tentoonstellingen. Dat alles gelardeerd met een smakelijk diner.

Verder geven we geëngageerde steun aan projecten gericht op mensen die minder gemakkelijk toegang hebben tot taal en cultuur. Mensen helpen een betere kennis van het Nederlands te verwerven is ons doel, via samenwerking met het Centrum voor Basiseducatie/ Open School en de Lage Drempel. We trachten ook contacten te leggen met andere culturen in Mechelen en hun integratie te bevorderen binnen de samenleving. Daarom zoeken we naar een maatschappelijke weerspiegeling in de ledensamenstelling van onze afdeling.

Met de woorden: ‘Ik verheug me ten zeerste over het dynamisme van uw afdeling’ bevestigde nationaal secretaris Rik Van Aerschot in 1969 zijn komst aan Mechels voorzitter Karel Van den Bossche. Goede lezer wij begroeten u graag als Princelid in ons Mechels genootschap op een open vergadering of om met onze afdeling kennis te maken. Wees hartelijk welkom!

Heerlickheyt Mechelen is een afdeling van Brabant-West

Bijeenkomst:
derde donderdag v.d.maand:19.00 u.
Bijeenkomsttelefoon:
03/460.11.99
Adres:
Restaurant "Huis Van Dijck"
Frederik de Merodestraat 33
2800 Mechelen
E-mail:
Bankrekening:
BE57 7330 4644 4135
NT&C project:
samenwerking met de leerstoel Nederlands van de Universiteit van Zagreb
Stichtingsdag: 21-05-1963
Aantal leden: 40

Agenda: 

2023 16 mrt

Joris Tulkens spreekt over de historische roman en de groeiende aandacht voor dit genre. Aansluitend bespreken de leden één van de vier boeken die geselecteerd werden.

2023 25 mei

Politicologe Nadia Nsaye geeft ons haar inzichten  over kolonisatie/dekolonisatie/restitutie.

Terugblik: 

2023 16 mrt

Dertien seizoenen lang heeft Pat Donnez in 'Berg en Dal' op Klara bijna 500 boeiende Vlamingen e,n Nederlanders geinterviewed. Hij mijmerde gedurende zijn lezing over wat hij daaruit gedestileerd heeft als indrukken over mens en maatschappij.

2023 16 feb

“ Haestighe ziekten en epidemieën, vroeger en nu “ 

2022 17 nov

Het begrip ‘Vlaamse muziek’ is een muziekgenre dat omstreeks 1850-60 vorm krijgt, zich omstreeks 1900 consolideert en als genre kan geduid worden tot 1950. Als genre genoot deze muziek ook internationaal een zekere vorm van succes. Het werd bekeken als ‘exotisch’.

Is Benoit bijvoorbeeld een Grieg, Dvorak,…    die universeel gekend zijn? De spreker denkt het niet. Dit geldt trouwens ook voor de Waalse componisten.

De Vlaamse muziek heeft uitzonderlijke talenten gekend maar bracht geen genieën voort zoals Chopin of Bartok. Het nationaal niveau werd nauwelijks overstegen, een universeel niveau werd niet bereikt.

Vandaag wordt met het begrip ‘Vlaamse muziek’ vooral gerefereerd naar de Vlaamse polyfonisten uit de 16de eeuw.

De Vlaamse muziek sinds Benoit is deel van het Vlaamse culturele patrimonium. Het is te betreuren dat ze verwaarloosd werd/wordt. Er is weinig Vlaamse muziek te horen op de radio en het onderwerp komt niet aan bod in het onderwijs.  Een klein lichtpuntje is dat er in Antwerpen terug meer Vlaamse muziek gespeeld wordt.

2022 20 okt

We waren met veel vorige week donderdagavond en we zaten dicht bijeen en hoog en droog. 

De spreekster Sandra Langereis boeide. Dat bleek uit de vele interessante vragen na de uiteenzetting. 

Graag citeer ik uit een mail van haar aan Bernard:

'Nogmaals dank voor de avond in Mechelen;

ik vond het een bijzondere bijeenkomst met heel fijn publiek, 

waarop ik ook veel interessante en aardige mensen heb ontmoet en gesproken,

zowel tijdens de receptie als daarna aan tafel. Een mooi gezelschap, de Mechelse orde. '

2022 22 sep

Het nieuw bestuur stelde haar beleid voor alsook het programma voor het werkjaar 2022-23

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.