Mechelen

De Orde van den Prince werd in 1963 een tiende afdeling rijker: Mechelen. Snel kreeg onze genootschap naambekendheid binnen de Orde, getuige daarvan talrijke uitspraken in ons rijk archief: ‘ We hebben al voor hete vuren gestaan, maar nergens zoals te Mechelen’, noteerde Jan Sabbe van de afdeling Kortrijk na de stichtingsvergadering in Mechelen. Mechels secretaris Remi Bellon stelde in een verslag van 1996 vast dat ‘ in vergelijking met andere afdelingen, het er in Mechelen eerder strijdlustig aan toe gaat.’

Ook vandaag zet onze afdeling deze pittige en sprankelende toon in vriendschap en verdraagzaamheid verder, wanneer we mekaar elke derde donderdag van de maand ontmoeten in de Salons Van Dijck te Mechelen. We organiseren voor onze méér dan 40 leden lezingen over maatschappelijk relevante en cultuurgerichte onderwerpen en thematische debatten met participatie van alle leden. Zo mochten we kardinaal Jozef De Kesel begroeten evenals Christophe Busch, algemeen directeur van Kazerne Dossin. Tijdens de amicitia-avonden krijgen jonge mensen de ruimte om ons van de podiumkunsten te laten proeven. Maar ook de door leden georganiseerde quiz-avonden vallen in de smaak evenals geleide bezoeken aan musea en tentoonstellingen. Dat alles gelardeerd met een smakelijk diner.

Verder geven we geëngageerde steun aan projecten gericht op mensen die minder gemakkelijk toegang hebben tot taal en cultuur. Mensen helpen een betere kennis van het Nederlands te verwerven is ons doel, via samenwerking met het Centrum voor Basiseducatie/ Open School en de Lage Drempel. We trachten ook contacten te leggen met andere culturen in Mechelen en hun integratie te bevorderen binnen de samenleving. Daarom zoeken we naar een maatschappelijke weerspiegeling in de ledensamenstelling van onze afdeling.

Met de woorden: ‘Ik verheug me ten zeerste over het dynamisme van uw afdeling’ bevestigde nationaal secretaris Rik Van Aerschot in 1969 zijn komst aan Mechels voorzitter Karel Van den Bossche. Goede lezer wij begroeten u graag als Princelid in ons Mechels genootschap op een open vergadering of om met onze afdeling kennis te maken. Wees hartelijk welkom!

Heerlickheyt Mechelen is een afdeling van Brabant-West

Bijeenkomst:
derde donderdag v.d.maand:19.00 u.
Bijeenkomsttelefoon:
03/460.11.99
Adres:
Restaurant "Huis Van Dijck"
Frederik de Merodestraat 33
2800 Mechelen
E-mail:
Bankrekening:
BE57 7330 4644 4135
NT&C project:
Centrum voor Basis Educatie/Open School en Lage Drempel Mechelen: projecten rond laaggeletterdheid - Klapgat: conversatietafels met anderstaligen
Stichtingsdag: 21-05-1963
Aantal leden: 42

Agenda: 

2022 22 sep

Startvergadering van het werkjaar 2022-23 en echte start van het nieuw bestuur.

Voorstelling van het jaarprogramma 2022-23.

Vergadering alleen voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.