Heerlickheyt Mechelen

Heerlickheyt Mechelen bestaat zestig jaar

Acht jaar na de eerste stappen richting Orde in 1955 zag de afdeling te Mechelen, als tiende in de rij, het levenslicht. Het 60 jaar verenigd zijn liet zijn sporen na. Een stevig fundament is gelegd. Vriendschap, convivialiteit, groepsgevoel, tolerantie, taal en cultuur vormen de kamers van een solide bouwwerk dat de Prince-vrienden van de afdeling Mechelen ondertussen hebben neergezet. Daarmee is de grondslag voor een mooie toekomst gelegd.  

Aan engagement ontbrak het nooit, eerder integendeel. Vurige debatten, beschaafde omgangsvormen, gezapige gesprekken, vloeiende bestuursovergangen, interessante lokale en bovenlokale activiteiten vormen de bouwstenen van het constructief lidmaatschap. 

De discussies over een verandering van gewest, de vervrouwelijking, de verjonging, het absenteïsme, de financiële situatie, de ledenwerving, de keuze van de sprekers, neerlandistiek … deden het gebouw lichtjes beven, doch het bleef Princelijk overeind.

Er ontspon zich 60 jaar lang een mooie dynamiek. De naamsverandering naar ‘Afdeling Heerlickheyt Mechelen‘ beschouwen we als het kersje op de taart.

Het diamanten jubileum, 60 jaar vriendschap voor elkaar, taal en cultuur, werd afgesloten met een mooi feestprogramma.  Het toneelstuk ‘ Het Gezin van Paemel ‘ door het theatercollectief SKaGeN, de receptie achteraf met talrijke genodigden en een boottocht met de Prince-vrienden naar de gemeente Sint-Amands en het Emiel Verhaerenmuseum … vormden er de hoogpunten van.

Heerlickheyt Mechelen is een afdeling van Brabant-West

Bijeenkomst:
derde donderdag v.d.maand:19.00 u.
Bijeenkomsttelefoon:
03/460.11.99
Adres:
Restaurant "Huis Van Dijck"
Frederik de Merodestraat 33
2800 Mechelen
E-mail:
Bankrekening:
BE57 7330 4644 4135
NT&C project:
samenwerking met de leerstoel Nederlands van de Universiteit van Zagreb
Stichtingsdag: 21-05-1963
Aantal leden: 41

Agenda: 

2024 21 mrt

Walter Daelemans, professor Artificiële Intelligentie en Natuurlijke Taalverwerking aan de Universiteit Antwerpen  zal ons een update geven  over de stand van zaken met betrekking tot artificiële intelligentie en zal in deze focussen op de relatie tussen AI en taal

Voor deze vergadering worden de leden van afdeling Brussel uitgenodigd.

2024 18 apr

Op haar jaarlijkse Gaston Durnezviering zal Heerlickheyt Mechelen dit jaar focussen op het thema ‘Rederijkers’. Dit wordt een open vergadering waar ook niet-leden welkom zijn.

Terugblik: 

2024 22 feb

Machteld Verbruggen, lid van onze afdeling behandelde het zeer actuele thema 'Wat is er mis met het onderwijs? Wat kunnen we doen?'.

Als oprichtster van het Expertise Centrum voor Effectief Leren aan de Thomas More Hogeschool focust zij op het actuele debat over de slechte Pisa-scores van het Vlaamse onderwijs en stelt ze remedies voor. In deze focust zij sterk op een herstel van het kennisgericht onderwijzen.

2023 17 jun

Culturele uitstap naar Leiden

2023 25 mei

Nadia Nsayi gaf in haar betoog informatie over de Belgische kolonisatie, over de discussies mbt dekoloniseren en de lopende debatten over de restitutie van roofkunst. Zij gaf hierover ook haar eigen inzichten, vertrekkende van haar eigen levensverhaal.

2023 28 apr

Heerlickheyt Mechelen vierde zijn 60-jarig bestaan met een one man show van acteur Valentijn Dhaenens die dankzij digitale animatie alle elf personages van ‘Het gezin van Paemel’ op ongeëvenaarde wijze op de bühne bracht. In aanwezigheid van diverse prominentebn heette de Mechelse afdeling heel wat potentiële nieuwe leden in een uitverkochte schouwburg welkom.

2023 20 apr

Joris Tulkens is schrijver, overwegend van historische romans, gesitueerd in de interessante periode van de 16de E. Hij buigt zich over de vraag wat een historische roman is. 

De leden werden in het kader van de Gaston Durnez-viering uitgenodigd om te kiezen uit vier historische romans en het boek te lezen. 

Leden werden gegroepeerd per boek. Om het gesprek aan tafel te voeden  werden een aantal vragen aangereikt.

2023 16 mrt

Dertien seizoenen lang heeft Pat Donnez in 'Berg en Dal' op Klara bijna 500 boeiende Vlamingen e,n Nederlanders geinterviewed. Hij mijmerde gedurende zijn lezing over wat hij daaruit gedestileerd heeft als indrukken over mens en maatschappij.

2023 16 feb

“ Haestighe ziekten en epidemieën, vroeger en nu “ 

2022 17 nov

Het begrip ‘Vlaamse muziek’ is een muziekgenre dat omstreeks 1850-60 vorm krijgt, zich omstreeks 1900 consolideert en als genre kan geduid worden tot 1950. Als genre genoot deze muziek ook internationaal een zekere vorm van succes. Het werd bekeken als ‘exotisch’.

Is Benoit bijvoorbeeld een Grieg, Dvorak,…    die universeel gekend zijn? De spreker denkt het niet. Dit geldt trouwens ook voor de Waalse componisten.

De Vlaamse muziek heeft uitzonderlijke talenten gekend maar bracht geen genieën voort zoals Chopin of Bartok. Het nationaal niveau werd nauwelijks overstegen, een universeel niveau werd niet bereikt.

Vandaag wordt met het begrip ‘Vlaamse muziek’ vooral gerefereerd naar de Vlaamse polyfonisten uit de 16de eeuw.

De Vlaamse muziek sinds Benoit is deel van het Vlaamse culturele patrimonium. Het is te betreuren dat ze verwaarloosd werd/wordt. Er is weinig Vlaamse muziek te horen op de radio en het onderwerp komt niet aan bod in het onderwijs.  Een klein lichtpuntje is dat er in Antwerpen terug meer Vlaamse muziek gespeeld wordt.

2022 20 okt

We waren met veel vorige week donderdagavond en we zaten dicht bijeen en hoog en droog. 

De spreekster Sandra Langereis boeide. Dat bleek uit de vele interessante vragen na de uiteenzetting. 

Graag citeer ik uit een mail van haar aan Bernard:

'Nogmaals dank voor de avond in Mechelen;

ik vond het een bijzondere bijeenkomst met heel fijn publiek, 

waarop ik ook veel interessante en aardige mensen heb ontmoet en gesproken,

zowel tijdens de receptie als daarna aan tafel. Een mooi gezelschap, de Mechelse orde. '

2022 22 sep

Het nieuw bestuur stelde haar beleid voor alsook het programma voor het werkjaar 2022-23

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.