Afdelingsvergadering

Pat Donnez: Mijmeringen na meer dan 500 gesprekken in Berg & Dal (Klara)

Terugblik

1.Mededelingen van de voorzitter.

-        De voorzitter verwelkomt iedereen en vraagt even stilte voor Herwig Ghys die overleed op 28.02.2023. Hij was 40 jaar een trouw lid en zal ons bijblijven. Gastvrijheid was één van zijn vele roepingen. Heel veel leden waren aanwezig op de mooie afscheidsplechtigheid. Een in memoriam verschijnt in de PrincEzine.

-        Paul Avontroodt en Amaat Martens, die een schedelbreuk opliep, liggen in het ziekenhuis en hebben nog een lange revalidatie voor de boeg. Marie-Paule en Maria zijn daarbij hun onvoorwaardelijke steun.

2. Kandidaat-leden en stemming.

Vooraleer tot de stemming over te gaan, stellen de kandidaat-leden zich voor:

  • Frans Daems is gehuwd met Lutgarde Missoul. Hij is opgegroeid in Leuven en was er scout en scoutsleider. Hij studeerde er Germaanse filologie en is er in het onderwijs gestart. Daarna werd hij assistent en hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen. Hij gaat als taalkundige door het leven en spitste zich toe op hoe ons brein een taal leert en verwerkt; en daarnaast op verbetering van het onderwijs Nederlands als eerste en tweede taal. Josse, liet hem kennismaken met de OvdP. Hij wil graag lid worden omdat hij tolerantie, wat in de vorm van actief pluralisme ook een waarde is aan zijn universiteit, belangrijk vindt. De vriendschappelijke omgang tussen de leden trekt hem ook aan.
  • Annuska Hendrix is gehuwd met Thierry De Bock en woont in Keerbergen. Ze hebben een zoon. Ze is economist en werkte bij Family Office in Antwerpen, waar ze nu nog bestuurder is.  Lezen, koken en opera passioneren haar. Ze wil graag bij de Orde komen omdat ze de onderwerpen van de lezingen interessant vindt en omdat de door haar opgemerkte vriendschap tussen de leden haar goesting doet krijgen om aan te sluiten. Bernard contacteerde haar.

De leden stemmen unaniem voor hun opname bij de afdeling .  De 2 kandidaat-leden worden lid op de vergadering in april in aanwezigheid van de Gewestpresident Frank Judo.

3. Spreker Pat Donnez, Mechelen 1958, wordt ingeleid door de Secretaris.

Wie schrijft die blijft, wie zoals hem radio maakt beklijft. Het lijkt of hij er altijd was, zijn jonge verschijning spreekt dit tegen. Hij is een culturele duizendpoot, een mille-pattes. Zoveel lezers en luisteraars hangen aan zijn pen en lippen. Monsieur vous Donnez.

Zijn boek ‘Berg en dal ‘ wordt voorgesteld, donderdag 11 mei, in KC Nona  Mechelen.  Inschrijven is verplicht, maar Pat Donnez heet ons welkom. 

Ook voor de ‘onthulling’ van het stadsgedicht M in Het Predikheren, zaterdag 06 mei, zijn we welkom mits we ons inschrijven.

Uitnodiging voor beide evenementen volgt.

Enkele vragen na de lezing:

*Welk interview is best bijgebleven?

De drie ( pianiste, psychiater die blokkeerde in haar hoofd niettegenstaande ze van hersenen haar beroep maakt, …………………. ) die niet uitgezonden mochten worden. 

*Verschuift de cultuurjournalistiek ( Donnez en Schouten ) naar de podcast?

Pat D. wil niet vervallen in het idioom van vroeger was het beter.

Hij is wel bezorgd over het dalen van het niveau van taal en rekenen in het onderwijs. De evolutie in de cultuurjournalistiek verontrust hem ook een beetje. Aan helder praten, gaat helder denken vooraf, helder denken wordt verwoord door goed schrijven. Bij emoticons heb je het raden naar de juiste betekenis.

Hij zegt het niet zeker te weten, maar stelt wel vast dat de studenten hem kennen als podcaster. 

*Wordt er een verschil gemerkt tussen Nederlanders en Vlamingen bij het interviewen?

Het cliché dat de Nederlanders cultuur beter in de markt zetten en Vlamingen meer inhoud brengen klopt niet.

Nederlanders formuleren nauwkeuriger en vinden de Vlamingen exotisch.

De muur tussen Vl. en Ned. is nog nooit zo dik geweest.  Ze spreken dezelfde taal, kennen elkaar echter niet. 

Nederlanders weten niet dat we 6 regeringen hebben.  De boekentop 60 is totaal verschillend.

De haat neemt toe en er zijn zelfs voorbeelden van racisme.

Rogier deelt deze mening niet helemaal en meent dat Vlaamse boeken intensief gelezen worden ( bijv. Bart Van Loo, David Van Reybrouck ). 

Pat Donnez blijft liever bij zijn standpunt dat ze elkaar niet lezen.  David Van Reybrouck is een uitzondering omdat hij schreef over Indonesië.

Weinig Vlamingen worden genomineerd voor de Libris literatuurprijs, 5 van de 6 Boonprijs genomineerden zijn Nederlander.

Mieke beaamt dat er grote verschillen zijn.  Nederlanders hanteren een agressievere taal en zijn minder beleefd.

*Is de interview-methode die steeds de ander aan het woord laat en waarbij de interviewer zichzelf probeert weg te cijferen wel de beste? Er wordt verwezen naar Jean Pierre Rondas die zijn mening vertolkt en ze confronteert met de mening van de geïnterviewde zodat er zich een debat ontspint dat werkelijk interessant is voor de luisteraar.

Wordt er (zoals bijvoorbeeld door Bart Stouten, geestelijke compagnon van Pat Donnez) in sommige programma’s van Klara niet wat teveel boven de hoofden van de meeste luisteraars gepraat? 

Pat Donnez zegt actief te luisteren en zegt nog één van de weinigen te zijn die deze interviewtechniek aanwendt. Hij blijft zo trouw aan de VRT. Hij vatte de nobele idee op om misschien een boek te schrijven over de taak van de openbare omroep.

*Bijna gepensioneerd. Wat nu? 

Het zwart gat zal hem vreemd blijven, het concept pensioen ontgaat hem. Hij zal toeren langs Nederlandse en Vlaamse culturele centra met een voorstelling en verhalen vertellen met een zangeres.

Berg en Dal houdt op.  

4. Volgende vergaderingen:

20.04 Gaston Durnezviering met professor Joris Tulkens. Thema van de avond is de historische roman. De lezers van één van de vier historische roman zitten samen aan één ronde tafel. Laat het weten aan Bart Van Besien als je alsnog een boek wilt lezen.

25.05 ( ! is vierde donderdag ) Nadia Nsayi politicologe, auteur en medewerker in het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.

Zaterdag 17.06 busuitstap naar Leiden. Laat het weten aan Erika als je interesse hebt.

5. NT&C: nieuw projectvoorstel

Wat was er?

1. De Lage Drempel & Het Klapgat

- de samenwerking in hoofde van de afdeling is uitgedoofd

- waardering voor persoonlijke inzet van leden en partners

2. Laaggeletterdheid

- geslaagde Gewestdag + symposium

- na ruim overleg, ook met Wim Husken: voorlopig geen projectvoorstel in deze sfeer

Nieuwe pistes die onderzocht werden

- leesbevordering via Het Lezerscollectief

- expatwerking

- leerstoel Nederlands in het buitenland

Welke criteria worden gehanteerd bij keuze van nieuw project?

• reële impact

• betrokkenheid van de leden

• in lijn met de doelstellingen van de Prince

Welk project werd uiteindelijk gekozen?

Universiteit van Zagreb

Masteropleiding Nederlandse taal & cultuur

- 40 studenten

- 2 docenten, waaronder Maarten Rombouts (° Mechelen)

De samenwerking zal focussen op de volgende thema’s/activiteiten:

1. De studenten op regelmatige basis in contact brengen met het Nederlands en vooral met moedertaalsprekers (vaardigheden aanscherpen, zelfvertrouwen)

2. Door contacten met de multiculturele samenleving die Vlaanderen is de visie van de studenten op multi-culturaliteit bevorderen.

3. Opportuniteiten voor uitwisseling op het vlak van literatuur, theater en de Nederlandse cultuur alsook vice versa de Kroatische cultuur.

4. De leden van de afdeling betrekken via een eigen systeem van online gesprekken en via occasionele bezoeken aan Vlaanderen.

Het bestuur buigt zich verder over een plan van aanpak ( ook financieel ).

Docent Maarten Rombouts wordt uitgenodigd op de werkvergadering van 21.09.23.

Na het project in Belgrado van de Prince-academie zal de afdeling Mechelen een eigen babbelbox hebben die de studenten in Zagreb toelaat Nederlands te spreken en een relatie te ontwikkelen met een native speaker.

De taalunie en Nederland ondersteunden ook al leerstoelen.

Frank H vindt de opleiding in Zagreb een goed voorstel.  Het is belangrijk Oost-Europa te ondersteunen.

Frans D doet het voorstel om na te gaan of we kunnen samenwerken met de Internationale Vereniging van Neerlandistiek.

De piste expat-werking werd onderzocht via een FB-groep. De leden daarvan krijgen kansen om Nederlands aan te leren. Maar kunnen wij ze iets in de culturele sfeer aanbieden?

6. 28.04.2023 Het Gezin van Paemel. Er is nog plaats. 

Wie zich nog niet inschreef, doe het! Een cultureel evenement om het 60-jarig bestaat van de afdeling te vieren kan je niet aan u laten voorbijgaan.

Denk nog eens na over wie een goed profiel heeft voor de Orde en nodig maar uit volgens voorgeschreven wijze. Misschien is er interesse voor de Orde.

Denk aan uw bijdrage voor de feestbrochure en stuur uw tekstje op naar Nele Vos nelevos58@gmail.com en Fons Peeters heerlickheyt.mechelen@gmail.com.

7.Koffieklets.

Luc Weyts raadt het boek ‘ Gare du Nord, Belgische en Nederlandse kunstenaars in Parijs ‘ van Eric Min aan. Het is al toe aan zijn derde druk en kwam pas uit in 2021. De trein mindert vaart in het prachtige station en stopt in een stad waar voor niemand het licht ooit uitgaat, ook niet voor allerlei types kunstenaars vanaf 1900.

Een citaat van de lijfarts van Leopold II zou zijn: J’ ai un peu mal par tous, sauf à Paris.

Een activiteit georganiseerd door: 

De afdeling Mechelen werd opgericht in 1963 en behoort tot het gewest Brabant-West dat volgende afdelingen groepeert:

Kort

Plaats: 
Salons Van Dijck Frederik de Merodestraat Mechelen
Wanneer: 
donderdag, 16 maart, 2023 - 19:00
Beschrijving: 

Pat Donnez mijmert over meer dan 400 gesprekken met boeiende mensen in Berg en Dal op Klara en doet een poging tot inzicht en synthese.

Spreker: 
Pat Donnez
Over de deelname: 
25 leden aanwezig 15 verontschuldigingen 2 kandidaat-leden