Pajottenland

Toscane van het Noorden

De afdeling Pajottenland van de Orde van den Prince - Een korte geschiedenis.

 

Guido Van Gheluwe stichtte in 1955 in Kortrijk de Orde van den Prince, een Vlaams-Nederlands genootschap voor Taal en Cultuur, wat hem de titel van President-Stichter van de Orde opleverde. Guido werd later Secretaris-Generaal van de Economische Raad voor Vlaanderen en koos als woonplaats het Pajottenland, Roosdaal.

Guido kon niet zonder zijn Orde en op 2 februari 1968 richtte hij de “Afdeling Lennik” van de Orde van den Prince op, later omgedoopt tot “Afdeling Pajottenland”.
Het was de 18de afdeling van onze Orde. Heel wat voorname Pajotten sloten zich aan bij het initiatief. Emiel Van Cauwelaert, voormalig burgemeester van Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek werd de eerste voorzitter. Jean Bascour, burgemeester van Lennik en Julius Ost, schepen van Herne, fungeerden als raadsleden. Het resultaat van de zoektocht naar een pluralistisch evenwicht. 

Bij de stichtende leden waren er heel wat illustere namen: Albert Van Eeckhoudt, Gaston Renson, Jo Baeyens, Vic De Ruyter, Karel Van Cauwelaert, Gerrit Van de Wiele, Kamiel Van Waeyenberghe, … . Deze laatste was de bedenker van “de Klapper” een traditie die sinds mensenheugenis eigen is aan onze afdeling en in vele andere afdelingen navolging kreeg.

In die tijd, het eind van de jaren zestig, waren de leden en de eerste voorzitter van onze Orde in de eerste plaats bekommerd om de vloedgolf, de verstedelijking en de verfransing vanuit Brussel, de nabije metropool. Dilbeek, de poort naar het Pajottenland, stond toen op de lijst om faciliteitengemeente te worden.
Toen ontstond ook de idee van de “Groene Gordel” of de “Gordel van Smaragd”. In 1969 werd de eerste steen gelegd van Westrand Dilbeek, het sluitstuk van de gordel van Smaragd. De oprichting van een afdeling van de Orde van den Prince Lennik, later Pajottenland, was in die tijd een bijzonder welkom initiatief.
Onze afdeling van de Orde werd één van de poortwachters ter beveiliging van de eigen Nederlandse taal en cultuur in de rand rond Brussel. Vandaag verschuift de aandacht naar de internationalisering met meer dan 100 verschillende huistalen in Brussel en de Rand.

De naam van onze afdeling evolueerde van “Afdeling Lennik”, over “Afdeling Lennik-Pajottenland” naar “Afdeling Pajottenland”.  Lange tijd was de afspanning “De Kroon” in Onze-Lieve-Vrouw-Lombeek de vaste vergaderplaats, later het Krekelhof in Gooik.  Vandaag wordt vergaderd in B&B Louis 1924 in Sint-Martens-Bodegem. Altijd in het hart van het landelijke Pajottenland.

De voorzittershamer (telkens een mandaat van drie jaar) werd opgenomen door respectievelijk Emiel Van Cauwelaert, Julius Ost, Guido Van Gheluwe, Joost Proesmans, Herman Baeyens, Gaston Van Den Haute, Philip Vergels, Jef Valkeniers, Piet Van Waeyenberghe, Luc Hanssens, Ben Hennekam, Frank Fleerackers, Marleen Moonen,
Jan Lamote, Hendrik Coysman, Michel Janssens, Piet Vanthemsche (einde mandaat juni 2020).

Naast de “Klapper” waren traditioneel de kerstviering en de afsluitende BBQ aan het eind van het jaar hoogtepunten in de samenkomsten.
Oorspronkelijk waren wij voor de kerstviering op samenzang aangewezen, tot de komst van Jozef Sluys die vanaf de jaren 80 voor een muzikale kerstsfeer van topniveau zorgde. Menige tuin van oud-voorzitters of leden gelegen aan de hoogste toppen van centraal Pajottenland of verscholen in de groene gordel dienden als gastvrije ontmoetingsplaats, inbegrepen de uiterste uithoeken van het Pajottenland. De Neerlandistiek, speerpunt in de Orde, werd sinds 2015 omgedoopt en verruimd tot “Nederlandse Taal en Cultuur” (NT&C) en evolueerde in onze afdeling van een leerstoel Nederlands in Budapest, Rijsel-Lille en Tours, naar bijdragen tot het aanleren en bevorderen van het Nederlands in Brussel en omgeving.  In 2019 - ons jubileumjaar - werd gekozen voor een cultureel initiatief namelijk een samenwerking met “De School van Gaasbeek”:  www.deschoolvangaasbeek.eu/

“Niet naar buiten treden” was één van de stokpaardjes van onze President-Stichter.

Vooral Jan Lamote heeft met zijn "Randcolloquium" op 18 november 2006 de grenzen van het haalbare afgetast. Het werd echter een overrompelend succes. Ook lag hij aan de basis van een speciaal themanummer “Pajottenland” van het ledenblad van de Orde, waarvoor onze huidige voorzitter Piet Vanthemsche zich bereid had verklaard om de leiding te nemen. Het werd gepubliceerd in Nieuwsbrief 32/2 november-december 2012.  Ook het "Kunst en Cultuurweekeind" in Westrand op initiatief van Brabant-West tijdens het voorzitterschap van Michel Janssens in maart 2017 kende een groot succes.

In één van zijn vele strategische overwegingen voorspelde Guido Van Gheluwe: “De Orde telt nog vele komende decennia” met verwijzing naar wijlen Johan Fleerackers die stelde: “de Orde van den Prince is de meest representatieve geheel-Nederlandse organisatie sinds de scheiding in 1830.”

In 2019 bestond de afdeling Pajottenland 50 jaar en ze is levendiger dan ooit. De leden van diverse pluimage en overtuigingen voeren het motto van de stichter
Amicitia en Tolerantia” hoog in het vaandel. Vriendschap en verdraagzaamheid vormen de basis voor ons permanent streven naar vernieuwing en reflectie.
 

Auteurs: Herman BAEYENS en Joost PROESMANS

Eindredactie: Piet VANTHEMSCHE – Voorzitter Afdeling Pajottenland

 

 

De afdeling Pajottenland heeft ook nog een eigen webstek, die bereikt kan worden via onderstaande link. 

Pajottenland is een afdeling van Brabant-West

Bijeenkomst:
derde vrijdag van de maand om 19.30 uur.
Bijeenkomsttelefoon:
02/308.40.67
Adres:
B&B Louis 1924
Lange Veldstraat 19
1700 Sint-Martens-Bodegem
Bankrekening:
BE55 9796 1215 1544
NT&C project:
Stichtingsdag: 02-02-1968
Aantal leden: 27

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.