Brussel-Zavel

Nederlandse taal, cultuur, vriendschap en tolerantie in een Europese context én met een hart voor Brussel

Brussel Zavel is één van de twee Brusselse afdelingen van de Orde van den Prince, die vandaag 30 leden en 3 kandidaat-leden telt. Typisch voor onze afdeling is dat onze leden in alle Vlaamse provincies wonen en meerdere nationaliteiten hebben (Belgisch, Nederlands én Brits). Deze diversiteit weerspiegelt zich ook in de professionele achtergrond van onze leden, die o.m. werkzaam zijn (of waren) in de medische sector, de juridische wereld, het bedrijfsleven, de consultancy en de accountancy, de Europese instellingen, de journalistiek en de academische wereld. Al onze leden hebben een brede culturele interesse en hechten een groot belang aan het Nederlands en aan de Nederlandse (culturele) aanwezigheid in Brussel.

Wij komen van september tot en met juni samen op elke derde vrijdagavond van de maand met een lezing en een diner. Eén keer per jaar organiseren we een gezamenlijke lezing met de afdeling Brussel I. Daarnaast is het traditie om een afdelingsreis en een zomeractiviteit te organiseren.

Onze activiteiten beogen niet alleen de Nederlandse taal en cultuur maar ook actuele Europese/internationale en economische thema’s in de kijker te stellen. Wij geven hiervoor het woord aan externe en interne sprekers uit de afdeling en de Orde. Op het kerstfeest zetten onze leden hun beste culturele beentje voor met muziek en declamatie.

In Brussel werken wij nauw samen met de OKAN-klassen (Onthaalklassen voor anderstalige nieuwkomers) van het Sint-Guido Instituut van Anderlecht. Jaarlijks nemen leden met de leerlingen en de leraars deel aan een culturele uitstap, die wij ook financieel ondersteunen.

Formeel word je lid van de Orde van den Prince op uitnodiging. In de praktijk zien we nieuwe mensen met interesse in taal en cultuur onze afdeling graag versterken. De jaarlijkse bijdrage bedraagt 180 euro, plus de kosten van de maandelijkse maaltijd, respectievelijk de excursies. Nieuwe leden bezoeken enkele bijeenkomsten alvorens te besluiten om definitief lid te worden. Zij worden zo lang als ze willen, begeleid door de zittende leden die hen hebben voorgesteld.

Onze vaste standplaats sinds een tweetal jaar is de Universitaire Stichting, Egmontstraat 11 in 1000 Brussel.

In 2022 vieren we het 40-jarig bestaan van Brussel Zavel !

 

Brussel-Zavel is een afdeling van Brabant-West

Bijeenkomst:
derde vrijdag van de maand om 19u30 uur.
Bijeenkomsttelefoon:
Adres:
Universitaire Stichting
Egmontstraat 11
1000 Brussel
E-mail:
Bankrekening:
BE10 4376 2036 0104
NT&C project:
OKAN-klassen Sint-Guido Instituut Anderlecht
Stichtingsdag: 12-02-1982
Aantal leden: 31

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.