Zaventem

Gelegen in de schaduw van de hoofdstad is Zaventem een gemeente waar de invloed van anderstaligen sterk toeneemt. Tijdens de maandelijkse bijeenkomsten komen dus geregeld thema’s aan bod over dit onderwerp. Onder het thema “Wij over hen en zij over ons” organiseerde onze afdeling enkele jaren geleden een Gewestdag. Wat verbindt ons en waarin verschillen we van mensen met een andere taal en cultuur? Wederzijds begrip leidt tot wederzijds respect. Het uitdragen van die boodschap en het doen respecteren van de Nederlandse taal en cultuur is essentieel in wat we zijn.

Jaarlijks houden we een activiteit met anderstaligen van allerlei afkomst. Het gaat om mensen die hun best doen om zich te integreren, maar ook om Franstaligen met interesse in hun Nederlandstalige buren, ons extern NT&C-project. Meestal maken we dan een uitstap met de bus naar een Vlaamse stad. Gent, Mechelen, Lier, Bilzen, Zoutleeuw en Tienen kwamen al aan bod.

Onze leden zijn mannen en vrouwen die actief zijn of waren in diverse sectoren uit de samenleving. Het zijn vrije beroepers, mensen uit het onderwijs, kaderleden in bedrijven, of gewoon … personen met een brede culturele interesse.

Bij de oprichting van de afdeling in 1990 waren we gekend als de ‘jongerenafdeling’. Dat kwam omdat verschillende leden kinderen waren van leden uit nabij gelegen afdelingen. Dit maakte dat we soms eigengereid onze koers voeren. Gaandeweg kregen we waardering en dat maakte dat we hechte vrienden werden.

Nieuwe leden met interesse voor taal en cultuur zijn steeds welkom. Om lid te worden van de Orde van den Prince krijg je een uitnodiging. Een kandidaat-lid woont eerst enkele vergaderingen bij. Indien de interesse blijft, stemmen de leden over de kandidaat. Na de aanvaarding volgt de installatie in aanwezigheid van de Gewestpresident.

We komen normaal elke derde vrijdagavond van de maand samen. Dat gebeurt gewoonlijk in de cultuurhoeve van Mariadal. Na de lezing genieten we van gezellig tafelen in de Brasserie Mariadal.

Volgens de statuten van de Orde heeft elke afdeling een bestuur dat bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De voorzitter kan de werking NT&C (Nederlandse Taal en Cultuur) toevertrouwen aan een ander lid. Sedert het werkingsjaar 2018-2019 hebben we beslist om een participatief bestuur te installeren. Dat wil zeggen dat de taken van voorzitter, secretaris en penningmeester door meerdere personen samen worden gevoerd. Daarbij krijgt ook elk lid van de afdeling de kans om een bijeenkomst te (helpen) organiseren. Dat verhoogt de betrokkenheid van heel de groep.

Het lidmaatschap behelst de bijdrage aan het algemeen secretariaat (90 euro), de werkingskosten van de afdeling en de maaltijden van elk lid. Wanneer de partners aanwezig zijn wordt aan elk van hen een bijdrage van 40 euro gevraagd per keer.

Het werkingsjaar loopt van september tot en met juni. Een tweetal bijeenkomsten zijn werkvergaderingen. De overige zijn open samenkomsten. Dat wil zeggen dat de partners welkom zijn. Enkele keren per jaar zijn er dubbel open samenkomsten. Dan zijn ook niet-leden welkom. Zo bezochten we bijvoorbeeld het hernieuwde museum voor Midden-Afrika in Tervuren met genodigden en met kinderen van de leden.

 

Zaventem is een afdeling van Brabant-West

Bijeenkomst:
derde vrijdag v.d. maand: 19u30
Bijeenkomsttelefoon:
0477/861.743
Adres:
Restaurant Mariadal
Kouterweg 2
1930 Zaventem
E-mail:
Bankrekening:
734-4261520-28
NT&C project:
Babbeluten - conversatietafels Nederlands voor anderstaligen in Brussel
Stichtingsdag: 17-11-1989
Aantal leden: 29

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

dromen van de lente ....

 

Een winterprik

de laatste snik

van wat winter hoort te zijn.

De krokus meldt

met kleurgeweld

wat de lente hoort te zijn.