Vilvoorde

De Orde van den Prince Vilvoorde, waar engagement, "no nonsens" en humor mooi samen gaan…

Reeds meer dan vijftig jaar bestaan we… Sinds februari 1968 verdedigt onze afdeling de Nederlandse taal en cultuur in de noordrand van Brussel. Een regio die lange tijd weerstand heeft moeten bieden aan een dreigende verfransing; vandaag wordt de klemtoon gelegd op het gebruik van het Nederlands om de integratie en het samenleven van verschillende culturen te bevorderen.

Ons engagement wordt concreet gemaakt door de actieve ondersteuning van het toneelgezelschap ‘Theater van A tot Z’ binnen de pijler NT&C (Nederlandse Taal & Cultuur) van de Orde. ‘Theater van A tot Z’ biedt anderstalige nieuwkomers in onze regio de gelegenheid om actief aan Nederlandstalige toneelvoorstellingen mee te werken. Een bijzonder sterk en succesvol taalconcept dat zelfs buiten onze landsgrenzen ruime bekendheid geniet.

No nonsens zijn onze interne discussies en debatten over actuele taal- en maatschappelijke onderwerpen. Elke gastspreker brengt zijn expertise naar voren maar weet dat hij kritische vragen of opmerkingen kan krijgen over zijn stellingen. Onze afdeling is er telkens als de kippen bij om elke nieuwe nationale voorzitter uit te nodigen en hem of haar aan de tand te voelen over zijn/haar beleidsintenties. Met de nodige amicitia en tolerantia natuurlijk…

Gelukkig slagen we er telkens in om onze soms moeilijke interne discussies met de nodige relativering af te ronden. Daar bezitten alle leden een gezonde dosis schalkse humor voor. Tijdens onze poëzie-avonden vliegen de creatieve limericks en acrostichons ons rond de oren waarbij feiten en gebeurtenissen binnen onze afdeling nog eens ludiek de revue passeren. Tijdens de Prince-dictees doen we echt wel ons best om niet af te kijken van elkaar, in de wetenschap dat het toch altijd dezelfde persoon is die wint… We genieten van de culturele weekends van Luxemburg tot de Vlaamse Ardennen waarbij we onze portie cultuur schaamteloos verzoenen met een evenredige portie gastronomie.

Het is deze oprechte en hechte amicitia die de basis vormt van het engagement van onze leden om de doelstellingen van de Orde van den Prince in onze regio en in Vilvoorde te realiseren.

Onze afdeling komt maandelijks bijeen, meestal de derde woensdag van de maand in een restaurant in Vilvoorde of omgeving.

Je kan lid worden van onze afdeling op uitnodiging. Kom gerust eens vrijblijvend proeven van de sfeer tijdens een vergadering. Bij echte interesse word je voorgedragen door twee peters/meters en verkozen door de leden.

 

Vilvoorde is een afdeling van Brabant-West

Bijeenkomst:
derde woensdag van de maand om 19.00 uur.
Bijeenkomsttelefoon:
Adres:

Bankrekening:
BE65310009895096
NT&C project:
'Theater van A tot Z': laagdrempelig Nederlandstalig toneel voor specifieke doelgroepen
Stichtingsdag: 15-02-1968
Aantal leden: 32

Agenda: 

2024 21 jun

Dit fantastische werkingsjaar 2023-2024 kan alleen op heel hoog niveau worden afgesloten.

Terugblik: 

2024 20 mrt

De roets-weekkalender laat je weer elke week markante mensen en historische verhalen uit onze contreien ontdekken of herontdekken. En of ze nu bekend of minder bekend zijn, hun portretten zijn altijd historisch correct en pittig verteld.

2024 21 feb

TADA vzw (kort voor ToekomstATELIERdelAvenir) is een lerend netwerk dat de burger en het bedrijfsleven betrekt bij de emancipatie en integratie van maatschappelijk kwetsbare tieners en hun omgeving.

2024 17 jan

Rik Sauwen bracht ons "down memory lane". Via de vele schilderijen die in Grimbergen of door Grimbergenaars geschilderd zijn, konden vele van onze leden soms stukken van hun jeugd herinneren. Het was een leerrijke avond van vele leuke anekdotes.

2023 13 dec

Onderwerp: ‘koetjes en kalfjes’, lekker tafelen in een gezellig kader, poëtische evocaties…dit alles onder de noemer ‘Amicitia’.

Repetitie Theater A tot Z gaat pas door op 20 december 2023.

2023 15 nov

De opwarming van de aarde. Onze spreker benadert dit op 3 vlakken: Wetenschap, politiek en economie.

Marc Vanheukelen is van opleiding historicus en  master in de de EW (Genéve). Zijn loopbaan situeerde zich vooral  in de politiek en diplomatie. Hij was de eerste klimaatsdiplomaat van de Europese commissie.

Het klimaatvraagstuk samenvatten in 1 uur? Niet evident.
Kernvraag : Waarom zo moeilijk om dit mondiaal aan te pakken?
Eigenlijk is er nood aan een vierde  Industriele Revolutie.

Wat zijn broeikasgassen en wat is het broeikaseffect?

2023 18 okt

Een bevlogen spreker, gezellig en lekker tafelen, interessante discussies…

Onze eerste ‘echte’ vergadering was succesvol.

2023 21 sep

 ‘Geslaagd met grote onderscheiding ‘.

Zo kunnen we de start van ons nieuwe werkingsjaar definiëren. 
Hoogstaande kunstwerken  in een prachtig kader, een aangeboden walking-diner met exquise gerechten en dranken.  Zelden is ‘De afwezigen hebben ongelijk’ zó van toepassing geweest.

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.