Vilvoorde

De Orde van den Prince Vilvoorde, waar engagement, "no nonsens" en humor mooi samen gaan…

Reeds meer dan vijftig jaar bestaan we… Sinds februari 1968 verdedigt onze afdeling de Nederlandse taal en cultuur in de noordrand van Brussel. Een regio die lange tijd weerstand heeft moeten bieden aan een dreigende verfransing; vandaag wordt de klemtoon gelegd op het gebruik van het Nederlands om de integratie en het samenleven van verschillende culturen te bevorderen.

Ons engagement wordt concreet gemaakt door de actieve ondersteuning van het toneelgezelschap ‘Theater van A tot Z’ binnen de pijler NT&C (Nederlandse Taal & Cultuur) van de Orde. ‘Theater van A tot Z’ biedt anderstalige nieuwkomers in onze regio de gelegenheid om actief aan Nederlandstalige toneelvoorstellingen mee te werken. Een bijzonder sterk en succesvol taalconcept dat zelfs buiten onze landsgrenzen ruime bekendheid geniet.

No nonsens zijn onze interne discussies en debatten over actuele taal- en maatschappelijke onderwerpen. Elke gastspreker brengt zijn expertise naar voren maar weet dat hij kritische vragen of opmerkingen kan krijgen over zijn stellingen. Onze afdeling is er telkens als de kippen bij om elke nieuwe nationale voorzitter uit te nodigen en hem of haar aan de tand te voelen over zijn/haar beleidsintenties. Met de nodige amicitia en tolerantia natuurlijk…

Gelukkig slagen we er telkens in om onze soms moeilijke interne discussies met de nodige relativering af te ronden. Daar bezitten alle leden een gezonde dosis schalkse humor voor. Tijdens onze poëzie-avonden vliegen de creatieve limericks en acrostichons ons rond de oren waarbij feiten en gebeurtenissen binnen onze afdeling nog eens ludiek de revue passeren. Tijdens de Prince-dictees doen we echt wel ons best om niet af te kijken van elkaar, in de wetenschap dat het toch altijd dezelfde persoon is die wint… We genieten van de culturele weekends van Luxemburg tot de Vlaamse Ardennen waarbij we onze portie cultuur schaamteloos verzoenen met een evenredige portie gastronomie.

Het is deze oprechte en hechte amicitia die de basis vormt van het engagement van onze leden om de doelstellingen van de Orde van den Prince in onze regio en in Vilvoorde te realiseren.

Onze afdeling komt maandelijks bijeen, meestal de derde woensdag van de maand in een restaurant in Vilvoorde of omgeving.

Je kan lid worden van onze afdeling op uitnodiging. Kom gerust eens vrijblijvend proeven van de sfeer tijdens een vergadering. Bij echte interesse word je voorgedragen door twee peters/meters en verkozen door de leden.

 

Vilvoorde is een afdeling van Brabant-West

Bijeenkomst:
derde woensdag van de maand om 19.30 uur.
Bijeenkomsttelefoon:
Adres:

Bankrekening:
BE65310009895096
NT&C project:
'Theater van A tot Z': laagdrempelig Nederlandstalig toneel voor specifieke doelgroepen
Stichtingsdag: 15-02-1968
Aantal leden: 33

Agenda: 

2023 18 jan

Hoop en geluk in nieuwe tijden, gebracht door Leo Bormans en Qadir Nadery

Terugblik: 

2022 14 dec

Na het overlopen van enkele agendapunten, begon Erwin Joos aan zijn verhaal over Eugene Van Mieghem.

Erwin Joos is economist van opleiding. Hij begon zijn loopbaan bij Esso en Umicore, maar is sinds 20 jaar curator bij het RSL-museum. Zijn liefde voor Eugene Van Mieghem start bij de aankoop van een schilderij met behulp van een lening in 1982.

Erwin begint met een korte geschiedenis van Antwerpen. Vervolgens legt hij uit hoe Eugene Van Mieghem de kunstenaar werd die landverhuizers schilderde. Hoe hij beïnvloed werd door andere schilders maar ook andere schilders beïnvloedde.

2022 16 nov

Folon is een zeer gekend en gewaardeerd artist behalve in Vlaanderen. Jammer, daar heeft onze afdeling alvast een eerste stap ter verandering genomen.

2022 19 okt

Denise De Hauwere, voormalig Belgisch ambassadeur in Servië, zal ons wijzer maken omtrent de houding van Servië ten opzichte van Europa en Rusland.

2022 16 feb

Professor Dr. Rita Temmerman (VUB) gaf een lezing over het fenomeen van transtaligheid in de multiculturele context van Brussel.

Transtaligheid = het proces waarbij meertaligen al hun talen gebruiken als een geïntegreerd communicatiesysteem (Ref.: Clinica Babylonica)

Foto: LinkedIn

2022 19 jan

Een uiteenzetting die altijd actueel zal blijven...

Spreker beklemtoonde volgende items:

* zeer regelmatig back ups nemen. Bij pc via een externe schijf, bij smartphone via Google Drive of iCloud

* gebruik moeilijke wachtwoorden, nog beter: wachtwoordzinnen. Een Password Manager is altijd nuttig bij het beheer van vele wachtwoorden.

* gebruik multi factor authentication om je aan te melden

2021 17 nov

Merel en Pieter hebben weer alles uit de kast gehaald om bij de Princelijke deelnemers bloed, zweet en net geen tranen te laten vloeien... "Welke betekenis heeft een woord", "Zoek de fout", "Maak een nieuw woord uit bestaande structuren", "Goed of fout gespeld",... Met een niets ontziend ritme werden we gebombardeerd met taalbommen die hun doel niet misten. De trofee ging, na een spannende sprint, naar een trio met literaire en farmaceutische bagage ;-).

2021 20 okt

Béatrice Delvaux wijdt eerst uit over de evolutie van de krant Le Soir. Vervolgens geeft ze haar visie over de huidige Vivaldi-regering. Vivaldi inspireert haar duidelijk wanneer ze de drie voorwaarden opsomt voor een succesvol regeringstraject: deze regering moet een dirigent hebben, het orkest moet gezamenlijk spelen en dan nog liefst dezelfde partituur.

 

2021 17 mrt

Bijzonder interessante digitale wandeling langs de Brusselse Kanaalzone, onder deskundige leiding van Olaf Winkler. Met veel Vilvoordse Princevrienden én met nationaal voorzitter Godelieve Laureys en haar dochter, die in de kanaalzone woont. Ook Louis De Troij, lid van Antwerpen-Plantinia, nam deel aan deze boeiende wandeling en maakte er een even boeiend en omstandig verslag van  (waarvoor dank!). Lees het pdf-bestand hierbij.

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.