Vilvoorde

De Orde van den Prince Vilvoorde, waar engagement, "no nonsens" en humor mooi samen gaan…

Reeds meer dan vijftig jaar bestaan we… Sinds februari 1968 verdedigt onze afdeling de Nederlandse taal en cultuur in de noordrand van Brussel. Een regio die lange tijd weerstand heeft moeten bieden aan een dreigende verfransing; vandaag wordt de klemtoon gelegd op het gebruik van het Nederlands om de integratie en het samenleven van verschillende culturen te bevorderen.

Ons engagement wordt concreet gemaakt door de actieve ondersteuning van het toneelgezelschap ‘Theater van A tot Z’ binnen de pijler NT&C (Nederlandse Taal & Cultuur) van de Orde. ‘Theater van A tot Z’ biedt anderstalige nieuwkomers in onze regio de gelegenheid om actief aan Nederlandstalige toneelvoorstellingen mee te werken. Een bijzonder sterk en succesvol taalconcept dat zelfs buiten onze landsgrenzen ruime bekendheid geniet.

No nonsens zijn onze interne discussies en debatten over actuele taal- en maatschappelijke onderwerpen. Elke gastspreker brengt zijn expertise naar voren maar weet dat hij kritische vragen of opmerkingen kan krijgen over zijn stellingen. Onze afdeling is er telkens als de kippen bij om elke nieuwe nationale voorzitter uit te nodigen en hem of haar aan de tand te voelen over zijn/haar beleidsintenties. Met de nodige amicitia en tolerantia natuurlijk…

Gelukkig slagen we er telkens in om onze soms moeilijke interne discussies met de nodige relativering af te ronden. Daar bezitten alle leden een gezonde dosis schalkse humor voor. Tijdens onze poëzie-avonden vliegen de creatieve limericks en acrostichons ons rond de oren waarbij feiten en gebeurtenissen binnen onze afdeling nog eens ludiek de revue passeren. Tijdens de Prince-dictees doen we echt wel ons best om niet af te kijken van elkaar, in de wetenschap dat het toch altijd dezelfde persoon is die wint… We genieten van de culturele weekends van Luxemburg tot de Vlaamse Ardennen waarbij we onze portie cultuur schaamteloos verzoenen met een evenredige portie gastronomie.

Het is deze oprechte en hechte amicitia die de basis vormt van het engagement van onze leden om de doelstellingen van de Orde van den Prince in onze regio en in Vilvoorde te realiseren.

Onze afdeling komt maandelijks bijeen, meestal de derde woensdag van de maand in een restaurant in Vilvoorde of omgeving.

Je kan lid worden van onze afdeling op uitnodiging. Kom gerust eens vrijblijvend proeven van de sfeer tijdens een vergadering. Bij echte interesse word je voorgedragen door twee peters/meters en verkozen door de leden.

 

Vilvoorde is een afdeling van Brabant-West

Bijeenkomst:
derde woensdag van de maand om 19.30 uur.
Bijeenkomsttelefoon:
Adres:

Bankrekening:
BE65310009895096
NT&C project:
'Theater van A tot Z': laagdrempelig Nederlandstalig toneel voor specifieke doelgroepen
Stichtingsdag: 15-02-1968
Aantal leden: 33

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

2023 15 mrt

Dirk Thijs, echtgenoot van Marleen, heeft decennialang topfuncties bekleed binnen het gerecht: hij werkte bij het openbaar ministerie, bij het parket van Brussel en werd procureur-generaal bij het Hof van Cassatie. Vanuit zijn liefde voor het voetbal kwam hij na zijn pensioen bij de Geschillencommissie van de Voetbalbond terecht en in 2021 werd hij de eerste voorzitter van het nieuwe orgaan tegen racisme en discriminatie.

COME TOGETHER : Lancering van het actieplan tegen rascisme & discriminatie : 
Doel : inclusie bevorderen en dam opwerpen tegen rascisme, homofobie, seksime en andere vormen van ongelijkheid. De gedetailleerde uitleg vindt U in bijlage.

2023 15 feb

We danken onze bevlogen spreker Maarten Larmuseau om ons van volgende zaken op de hoogte te brengen :

  • Ieder van  ons heeft  een voorvader met de naam ‘Charles Schampavie’.
  • De ‘koekoeksgraad’ is ontgoochelend laag.
2023 18 jan

Leo heeft ons een geengageerd verhaal gebracht over hoop en optimisme. Daarbij was Qadir het voorbeeld bij uitstek.

Bij momenten was het bijleren maar bij momenten was ook echt verwerken. Het levernsverhaal van Qadir en zijn familie is hard, maar is dan tegelijk ook weer een toonbeeld van hoop en optimisme.

Ik hoop dat ik naam van vele aanwezigen mag zeggen dat we een zeer geslaagde avond hebben gehad, waarbij de sprekers de OvdP ook echt in de verf gezet hebben.

2022 14 dec

Na het overlopen van enkele agendapunten, begon Erwin Joos aan zijn verhaal over Eugene Van Mieghem.

Erwin Joos is economist van opleiding. Hij begon zijn loopbaan bij Esso en Umicore, maar is sinds 20 jaar curator bij het RSL-museum. Zijn liefde voor Eugene Van Mieghem start bij de aankoop van een schilderij met behulp van een lening in 1982.

Erwin begint met een korte geschiedenis van Antwerpen. Vervolgens legt hij uit hoe Eugene Van Mieghem de kunstenaar werd die landverhuizers schilderde. Hoe hij beïnvloed werd door andere schilders maar ook andere schilders beïnvloedde.

2022 16 nov

Folon is een zeer gekend en gewaardeerd artist behalve in Vlaanderen. Jammer, daar heeft onze afdeling alvast een eerste stap ter verandering genomen.

2022 19 okt

Denise De Hauwere, voormalig Belgisch ambassadeur in Servië, zal ons wijzer maken omtrent de houding van Servië ten opzichte van Europa en Rusland.

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.