Brabant-West

Het Princegewest Brabant werd opgericht in mei 1966 en bestond toen uit twee afdelingen, Brussel en Leuven. 

In de daaropvolgende jaren kende het een dusdanig explosieve groei, door de oprichting van niet minder dan 12 bijkomende afdelingen, dat het in januari 1982 werd opgesplitst in Brabant-Oost en Brabant-West.

Vandaag telt het gewest Brabant-West 10 afdelingen, 2 in de hoofdstad zelf en 8 ten westen van Brussel.

In de hoofdstad is de oorspronkelijke afdeling Brussel (I) nog steeds bruisend actief, sinds 1982 samen met de afdeling Brussel-Zavel. Deze afdelingen organiseren ook regelmatig gezamenlijke activiteiten.

Als grondlegger van Brabant is ook Mechelen lid van het gewest, samen met de zeven afdelingen, Asse, Meise, Vilvoorde, Zaventem, Sint-Genesius-Rode/Beersel, Halle en Pajottenland, die de hoofdstad als het ware om-“ringen” en omarmen.

Een gewest heeft formeel als taak de “liaison”, of het mezzanine-niveau, te zijn tussen de afdelingen die het overkoepelt en het algemeen “centraal” bestuur.

Maar eveneens, en misschien nog belangrijker, wil het gewest Brabant-West ook zijn afdelingen onderling nog meer met elkaar verbinden, en hen aanzetten om daar waar mogelijk,afdelingsoverschrijdende activiteiten te organiseren.

Ook met het zuster-gewest Brabant-Oost is er nog steeds een nauwe samenwerking. Zo bijvoorbeeld wordt de jaarlijkse gewestdag afwisselend door één van beide gewesten georganiseerd, voor alle afdelingen van beide gewesten samen (18 in totaal).

Agenda: 

2024 17 jan

Gewestactiviteit : Dubbel Open bijeenkomst voor leden Brabant-West en Brabant-Oost en andere geïnteresseerden.

De afdeling Zaventem nodigt U, uw partner en uw gasten van harte uit op een avond met

Johan Op de Beeck

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.