Asse

De OvdP-Asse werd op 16 mei 1971 opgericht door en met Paul Geurincks als voorzitter en een hechte kerngroep die de afdeling liet groeien tot een zeer actieve afdeling. De sleutelbegrippen van de Orde "Amicitia" en "Tolerantia" lagen en liggen nog steeds aan de basis van de werking van de afdeling Asse

Zowat 35 leden en seniorleden vergaderen maandelijks, doorgaans met partner, om samen actief te genieten van de Nederlandse en Vlaamse cultuur in de breedste zin van het woord: literatuur, poëzie, schilderkunst, architectuur, film, theater, erfgoed... 

Samen met een open geest en in vriendschap debatteren en elkaar prikkelen om onze taal- en cultuurbeleving te verbreden en te verdiepen.

 

problem

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.