De Orde van den Prince is een Vlaams-Nederlands genootschap voor Nederlandse Taal en Cultuur. Het is een pluralistische en politiek ongebonden vereniging van leden die zich inzetten voor de bevordering van de Nederlandse taal en de cultuur van de Lage Landen. De twee kernwaarden van het genootschap zijn vriendschap en verdraagzaamheid.

Rapport taalbeleid en verengelsing Vlaamse universiteiten geschreven door Princeleden

In de reeks Standpunten van de Koninklijke Vlaamse Academie van België verschijnt volgende maand een rapport over de taalsituatie aan de Vlaamse universiteiten. De hoofdauteurs zijn Godelieve Laureys en Kristiaan Versluys, beiden lid van de KVAB en beiden Princevrienden. Het Standpunt, met de titel Language Matters. Taalbeleid en Taalgebruik aan de Vlaamse universiteiten, zal tijdens een openbare zitting worden voorgesteld op 15 februari om 17.00 uur. Iedereen is welkom.

Energie voor een nieuwe tijd
Een activiteit van de afdeling: 
Schelde-Dommel

Gewestdag Schelde-Dommel - Schelde Mark, Zaterdag 22 April 2023

Gewestdag Schelde Dommel – Schelde Mark: `Energie voor een nieuwe tijd`

Zaterdag 22 april 2023

Tabloo, Dessel

zaterdag, 22 april, 2023 - 09:30
Tabloo, Gravenstraat 3, 2480 Dessel.

Uittredend gewestpresident Oost-Nederland Jeanette van Nigtevegt-de Graaff: "Er gebeurt zo veel"

Ruim zes jaar geleden, toen het eerste Dagelijks Bestuur van president Godelieve Laureys volop inzette op vernieuwing en verjonging, werd Jeanette van Nigtevegt-de Graaff gewestpresident Oost-Nederland. In 'haar' gewest is het beleidsplan goed geland, precies zoals de nieuwe gewestpresident het wilde. Ze herstructureerde vervolgens de vergaderingen van de gewestraad, organiseerde een Algemene Ledendag en zag haar digitale vaardigheden enorm toenemen, zoals bij wel meer Ordeleden. En de toekomst? "De afdelingen moeten zorgen voor meer én actieve leden."

De 'vriendelijke rebellen' uit Keerbergen over één jaar Prince-Academie

Corona heeft de leden van de Orde van den Prince veel afgepakt, maar het heeft ook iets opgeleverd: een Prince-Academie waar, onder andere, digitaal lezingen en debatten kunnen worden bijgewoond. Met sprekers van letterlijk over de hele wereld. Hoe is de Prince-Academie tot stand gekomen en hoe zien initiatiefnemers Jan Van Daele en Karel Van Liempt van de afdeling Keerbergen de toekomst? "De Prince-Academie is bedoeld om leden uit verschillende afdelingen met elkaar te verbinden en hen het gevoel te geven te behoren tot een internationale vereniging met NT&C als gemeenschappelijke vector."

'Door den oorlog moeten lijden' - De Voerstreek 1914-1918

De Eerste Wereldoorlog in Voeren. Dat stond begin november centraal in de afdeling Haspengouw bij een lezing van Rik Palmans, gepensioneerd leraar wetenschappen en informatica, fervent natuurgids en kenner van de geschiedenis van Voeren. Samen met Guido Sweron schreef hij er in 2014 een boekje over, Door den oorlog moeten lijden. Hierin werden verhalen opgetekend uit de mond van mensen die de Eerste Wereldoorlog in Voeren persoonlijk hadden meegemaakt. Hij maakte gebruik van boeken, kranten, notities en dagboeken uit die tijd. Een selectie van enkele van deze bronnen.

Nieuwe gewestpresident Limburg Peter Lepez: "Er dreigt leegloop"

De afdelingsvergaderingen zijn voor de nieuwe gewestpresident Limburg Peter Lepez quality time met zijn vrouw. De Orde van den Prince ziet hij als een kathedraal, gewijd aan de Nederlandse taal en cultuur. Amicitia en Tolerantia zijn haar twee torens, de afdelingen vormen de tientallen zijkapellen. "Maar hoe mooi een kathedraal ook is, ze dient tot niets als er geen mensen in zitten."

Veroorzaakte klimaatverandering de pest in de Middeleeuwen?

In de afdeling Antwerpen-Metropool ging het eind september de hele avond over bacteriën, virussen, schimmels en parasieten, de ziekten die zij kunnen veroorzaken en de gevolgen daarvan voor mens en maatschappij. Spreker was chirurg Bob Van Hee, lid van de afdeling Antwerpen-Middelheim. Van schedelboringen in de prehistorie, via Hippocratus en Galenus, ging het naar de pest in de Middeleeuwen. Met op de achtergrond de vraag of infectieziekten worden veroorzaakt door klimaatverandering.

Jubileum afdeling Hulst over scharnierregio Zeeuws-Vlaanderen

'Grenze(n)loos Zeeuws-Vlaanderen', dat was het kernthema van het uitgestelde jubileumprogramma ('50+2') van de afdeling Hulst. Dat 'grenze(n)loze' weerspiegelde zich tevens in het ledenbestand van de afdeling, een van de oudste OvdP-afdelingen van Nederland: een kwart van de leden heeft de Belgische nationaliteit. Zo'n honderd gasten uit Vlaamse en Nederlandse OvdP-afdelingen werden op zaterdagmiddag 22 oktober verwelkomd in de Brabants-Gotische Willibrordus-basiliek, de mooiste kerk van Nederland, aldus de luisteraars naar een Nederlands radioprogramma in 2009.

Dag van den Prince 2022: Plantin, Google, geschiedenis, musea en muziek

De Frans-Vlaamse meesterdrukker Christophe Plantin slaagde er in de 17e eeuw in om de kennis van vele toenmalige topwetenschappers verder te verspreiden. Wat zou hij hebben gevonden van Google, dat naar eigen zeggen alle informatie ooit in alle talen aan iedereen ter wereld beschikbaar wil stellen? Kan de huidige topman van Google België die claim waarmaken en wat vindt hij van het werk van Plantin? Dit waren de vragen die centraal stonden op de Dag van den Prince eind vorige maand. "Vroeger kostte een encyclopedie 1.600 euro."

Wat maakt de Vlaming een Vlaming?

In de vorige PrincEzine berichtten we dat het gewest West-Vlaanderen een boekje had samengesteld, Spiegeltje aan de wand… - Voor, achter en in de spiegel kijken met de West-Vlaamse afdelingen van de Orde van den Prince. Het boekje was oorspronkelijk bedoeld om de 'nieuwe Vlamingen' beter bekend te maken met Vlaanderen, maar werd uiteindelijk een serie bespiegelingen over het Vlaming-zijn. Het artikel in juni ging vooral over de totstandkoming van het boekje. In deze PrincEzine willen we focussen op de inhoud. Van frietkot naar poepen, van pistoleetjes naar wielerterroristen en van nieuwjaarsbrieven tot strandbloemen.

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Agenda: 

2023 20 mrt
Een speurtocht naar mijn familie historie.

Lezing door Eduard van Hövell tot Westerflier.

Een onderzoek naar stamboom , historische context, en adeldom sinds de 12e eeuw

2023 06 apr

Ik stel mij voor om te gaan vertellen over: “Rol van de Nederlanders in de geschiedenis van de USA” met de volgende inhoud: Nederlanders speelden een rol bij de ontdekking en de kolonisatie van Noord-Amerika en bij de Amerikaanse slavenhandel. En als gevolg daarvan hadden zij ook invloeden op het ontstaan van de USA vanuit Europese koloniën en de verdere ontwikkeling ervan (inclusief de cultuur). Nederland stond in 1674 haar Amerikaanse kolonie “Nieuw-Nederland” definitief af. In de lezing - waarin namen langskomen als Amerigo Vespucci, Christoffel Columbus, Henry Hudson, Peter Minuit, Peter Stuyvesant, Michiel de Ruyter, Hugo de Groot en Sinterklaas - ga ik dan ook in op de verschillende aspecten van het nalatenschap van Nederland in de USA.

 

2023 13 apr

Onze gastspreker op 13 april is Peter Verlinden.
Wie is Peter Verlinden?

2023 15 apr

Locatie : Musis Sacrum in Arnhem

Programma :
Vanaf 10 uur ontvangst en inschrijving
Om 11 uur aanvang programma
- Welkomstwoord Gewestpresident Theo Kralt
- Poëzie concert door Gonnie van der Maten
- Lunch 
- Lezing "Macht, Moed en Machiavelli", door de Vlaamse filosofe Dr.Tinneke Beeckman
- Afsluitende borrel (tot ca. 16 uur)

 

2023 22 apr

​Afdeling Kempen nodigt u graag uit voor de boeiende Gewestdag waarin we ons onderdompelen in het actuele thema van Energie.

`Energie voor een nieuwe tijd`

Zaterdag 22 april 2023

Tabloo, Dessel

2023 22 apr

​Afdeling Kempen nodigt u graag uit voor de boeiende Gewestdag waarin we ons onderdompelen in het actuele thema van Energie.

`Energie voor een nieuwe tijd`

Zaterdag 22 april 2023

Tabloo, Dessel

2023 08 mei

Rond 1270 schreef Jacob van Maerlant Der naturen bloeme, een titel die je zou kunnen vertalen als: een bloemlezing uit de natuur, waarbij het woordje ‘bloem’ de connotatie heeft van ‘puikje’, zoals nu nog in de uitdrukking ‘bloem der natie’.

2023 12 mei

Katrien Vanderschoot is een journaliste bij VRT NWS.  Ze maakte de afgelopen 25 jaar talrijke reportages in Sub-Saharaans Afrika,  met een speciale passie voor  de Grote Meren.  Als radiojournalist zoekt ze steeds naar kleurrijke en diepgaande verhalen van de mensen ter plekke.

2023 13 mei

Programma en locatie nu nog niet bekend.

De buitendagcommissie bestaat dit jaar uit Toon Steeg en René Westra.

2023 10 jun

Liesbet Vereertbrugghen schreef het boek Zwanen, veertig cultuurhistorische verhalen. De publicatie van het boek werd verzorgd door Pantalone, met Filip Bral als artistiek leider.

Terugblik: 

2022 21 nov
De liberale vrije-marktdemocratie als verdwenen eindhalte van de geschiedenis

Een interessante filosofische avond
met een boeiende lezing van Jan Willem Rijkers
en levendige discussie

2022 21 nov

heel interessante causerie

2022 17 nov

Het begrip ‘Vlaamse muziek’ is een muziekgenre dat omstreeks 1850-60 vorm krijgt, zich omstreeks 1900 consolideert en als genre kan geduid worden tot 1950. Als genre genoot deze muziek ook internationaal een zekere vorm van succes. Het werd bekeken als ‘exotisch’.

Is Benoit bijvoorbeeld een Grieg, Dvorak,…    die universeel gekend zijn? De spreker denkt het niet. Dit geldt trouwens ook voor de Waalse componisten.

De Vlaamse muziek heeft uitzonderlijke talenten gekend maar bracht geen genieën voort zoals Chopin of Bartok. Het nationaal niveau werd nauwelijks overstegen, een universeel niveau werd niet bereikt.

Vandaag wordt met het begrip ‘Vlaamse muziek’ vooral gerefereerd naar de Vlaamse polyfonisten uit de 16de eeuw.

De Vlaamse muziek sinds Benoit is deel van het Vlaamse culturele patrimonium. Het is te betreuren dat ze verwaarloosd werd/wordt. Er is weinig Vlaamse muziek te horen op de radio en het onderwerp komt niet aan bod in het onderwijs.  Een klein lichtpuntje is dat er in Antwerpen terug meer Vlaamse muziek gespeeld wordt.

2022 16 nov

Folon is een zeer gekend en gewaardeerd artist behalve in Vlaanderen. Jammer, daar heeft onze afdeling alvast een eerste stap ter verandering genomen.

2022 11 nov

Stilstaan bij het moment is het om op wapenstilstand over Europa te praten, en te beseffen dat de eenheid van de Europese landen grote oorlogen in ons uithoekje heeft vermeden.

Professor Lieve Buysse verklaarde aan de hand van de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk hoe het eiland van een politiek van Splendid Isolation noodgedwongen overstapt naar Global Britain. Hoe kan het dat een land collectief kiest voor een politiek die rationeel geen steek houdt maar emotioneel door de meerderheid wordt aanvaard? 

2022 22 okt

Grenze(n)loos Zeeuws-Vlaanderen is het kernthema waar omheen het uitgestelde jubileumprogramma (‘50+2’) van één van de oudste OvdP-afdelingen van Nederland zich sfeervol ontvouwt. Dat grenze(n)loze weerspiegelt zich tevens in het ledenbestand van deze afdeling. “Een kwart van de leden heeft de Belgische nationaliteit”, signaleert voorzitter Guido Totté. “Natuurlijk zijn er cultuurverschillen, maar deze vormen binnen het kader van Amicitia en Tolerantie geen probleem. Integendeel, zij betekenen een verrijking en bieden een platform om voortdurend van elkaar te leren en om ervaringen uit te wisselen.” Een grensregio, zo memoreert Godelieve Laureys (president van de OvdP), in haar bijdrage die “fungeert als een biotoop waar maatschappelijke en culturele verschillen gedijen en versmelten tot vernieuwende patronen” 

 

2022 20 okt

We waren met veel vorige week donderdagavond en we zaten dicht bijeen en hoog en droog. 

De spreekster Sandra Langereis boeide. Dat bleek uit de vele interessante vragen na de uiteenzetting. 

Graag citeer ik uit een mail van haar aan Bernard:

'Nogmaals dank voor de avond in Mechelen;

ik vond het een bijzondere bijeenkomst met heel fijn publiek, 

waarop ik ook veel interessante en aardige mensen heb ontmoet en gesproken,

zowel tijdens de receptie als daarna aan tafel. Een mooi gezelschap, de Mechelse orde. '

2022 19 okt

Denise De Hauwere, voormalig Belgisch ambassadeur in Servië, zal ons wijzer maken omtrent de houding van Servië ten opzichte van Europa en Rusland.

2022 18 okt

Marc BOSSUYT sprak over zijn boek : Tussen demagogie en hypocrisie: Herinneringen van de eerste vluchtelingencommissaris.

In dat boek, diept Marc BOSSUYT herinneringen op uit zijn periode als eerste Commissaris-generaal voor de vluchtelingen en de staatlozen.

2022 17 okt

Herman Eijsackers (emeritus hoogleraar Ecotoxicologie)

Wat regeert de natuur in ons land: Het hoofd, het hart?

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.