De Orde van den Prince is een Vlaams-Nederlands genootschap voor Nederlandse Taal en Cultuur. Het is een pluralistische en politiek ongebonden vereniging van leden die zich inzetten voor de bevordering van de Nederlandse taal en de cultuur van de Lage Landen. De twee kernwaarden van het genootschap zijn vriendschap en verdraagzaamheid.

Macht, tegenmacht , democratie en rechtsstaat, geen vanzelfsprekende cocktail?

De trias politica veronderstelt een evenwicht tussen de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht, machten die elkaar voortdurend beïnvloeden. Geen van de machten mag echter te dominant worden. Hoe kan dit subtiele evenwicht gegarandeerd blijven? Moeten we het vertrouwen van de burger in democratie en rechtsstaat herwinnen en zo ja hoe? Wat is de invloed van de media hierbij? Is er momenteel sprake van 'rechterlijk activisme'? Wat gaat de invloed van artificiële intelligentie worden? De antwoorden op al deze vragen kwamen tijdens de meest recente digitale lezing van de Prince-Academie van de Nederlandse en Belgische oud-ministers van Justitie Ernst Hirsch Ballin en Koen Geens.

Gewestdag Schelde-Mark-Dommel: kernenergie, kernfusie en radio-actief afval

Verbluft waren de deelnemers aan de gewestdag Schelde-Mark en Schelde-Dommel, die eind april de enorme hal van het bezoekerscentrum over radio-activiteit Tabloo binnenkwamen. En toen moest de boeiende dag nog beginnen. Is er nog een rol voor kernenergie de komende decennia? Gaat kernfusie tot onbeperkte schone energie leiden? En zo ja, wat doen we in de tussentijd met ons radio-actieve afval?

Gewestdag West-Vlaanderen: taalbeleid, taalarmoede en zorgen voor morgen

Hoe moeten wij vandaag en in de toekomst omgaan met Nederlandse taal en cultuur? Dat was de vraag waar de 115 deelnemers - 70 leden, 2 externen en 43 partners – zich over bogen tijdens de West-Vlaamse gewestdag in Ieper eind april. Het begrip cultuur werd daarbij opgevat in zeer brede zin: onder het motto 'Zorgen voor Morgen' ging het van sociale zorg en religieus erfgoed naar waterbeheer en geestelijke gezondheidszorg. En dan was er nog de academische zitting van Luc Devoldere, voorzitter van Literatuur Vlaanderen, over bedreigingen én kansen voor de Nederlandse taal.

Een pleidooi voor de 'Republikeinse vrijheid' van Machiavelli op de gewestdag Oost-Nederland

Midden in Arnhem, aan de rand van het oude centrum, staat het concertgebouw Musis Sacrum, al meer dan 180 jaar het muzikale middelpunt van de stad. In deze sfeervolle omgeving organiseerde de afdeling Arnhem medio april de gewestdag Oost-Nederland. Het thema van de dag was 'Vrijheid' en dit werd muzikaal, poëtisch en filosofisch ingevuld. Daarnaast ging de directeur van Musis, Hans Verbugt, in op de geschiedenis en de moderne functies van het multifunctionele gebouw.

Vlaamse canon op Limburgse gewestdag: van Neanderthalers tot de multiculturele samenleving

Is een Vlaamse canon, waarin de geschiedenis van Vlaanderen uiteengezet wordt in zestig 'vensters', een nuttig instrument? Of is het eigenlijk maar onzin? En wat moet er dan allemaal in zo'n Vlaamse canon staan en waarom? Moet die canon in steen worden gebeiteld of is het maar een momentopname in een permanent open debat? Over die vragen ging het op de gewestdag Limburg begin mei. Voormalig hoofdredacteur van Ons Erfdeel en huidig voorzitter van Literatuur Vlaanderen Luc Devoldere wist niet voor het eerst een publiek van Princeleden te boeien met zijn voordracht.

Sterrenkunde, sterrenkundigen en het universum op gewestdag Holland en Noord-Nederland

Het thema van de gewestdag Holland en Noord-Nederland was sterrenkunde en waar kon de gewestdag dan beter plaatsvinden dan bij de sterrenwacht van de Leidse universiteit? Na drie lezingen weten de 87 aanwezige leden nu alles over de James Webb-ruimtetelescoop, de Nederlandse negentiende-eeuwse selfmade sterrenkundige Frederik Kaiser en de relatie tussen de mens en het universum in de klassieke oudheid en de Renaissance.

Brussel: hoofdstad of stadstaat?

De positie van Brussel is een heet hangijzer als het gaat om verdere federalisering of zelfs de splitsing van België. Het is niet alleen de hoofdstad van België, maar ook van Vlaanderen. Aan de andere kant wonen er veel meer Franstaligen dan Nederlandstaligen. Brussel is op dit moment een van de drie gewesten in België, naast Vlaanderen en Wallonië. Maar er is ook de Fédération Wallonie-Bruxelles. En dan is Brussel ook nog eens de hoofdstad van de Europese Unie en spreken steeds meer inwoners vooral Engels. Hoe nu verder? Daarover sprak vicegouverneur van het Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad Jozef Ostyn vorige maand bij zijn eigen afdeling Leuven.

Rapport taalbeleid en verengelsing Vlaamse universiteiten geschreven door Princeleden

In de reeks Standpunten van de Koninklijke Vlaamse Academie van België verschijnt volgende maand een rapport over de taalsituatie aan de Vlaamse universiteiten. De hoofdauteurs zijn Godelieve Laureys en Kristiaan Versluys, beiden lid van de KVAB en beiden Princevrienden. Het Standpunt, met de titel Language Matters. Taalbeleid en Taalgebruik aan de Vlaamse universiteiten, zal tijdens een openbare zitting worden voorgesteld op 15 februari om 17.00 uur. Iedereen is welkom.

1
2
3
4
5
6
7
8

Agenda: 

2023 18 sep

Startbijeenkomst van het nieuwe Orde-jaar

Om 17.30 uur Borrel en maaltijd

Om 19.30 uur Aanvang avonddeel :

- Lezing Dr. Tang over  "Brieven uit oude Nederlandse schepen"
- Installatie Elbert Achterstraat
- HHV en secretariswisseling

2023 18 sep

Als ambassadeur stond Theo Lansloot uit Deurne op de eerste rij bij de gebeurtenissen die ons land en de wereld de afgelopen decennia veranderden: van de val van de Berlijnse Muur tot de oprichting van N-VA.  Zijn dochter Marijke verteld meer over haar vader en zijn en hun leven.

2023 09 nov

Internet dimensie; informatie-oorlog

2023 14 dec

AI en Cultuur: Victor de Boer (Directeur Cultureel Lab) 

Terugblik: 

2023 22 apr

Verbluft waren de deelnemers aan de Gewestdag die de enorme hal van Tabloo binnenkwamen. En dan moest de boeiende dag nog beginnen. 

De 150 Prince vrienden werden verwelkomd in het hart van de Kempen door Ronald Van Brempt -  voorzitter van de afdeling Kempen, Kris van Dyck - burgemeester van Dessel en Gewestvoorzitter Han Slot.

 

2023 20 apr

Joris Tulkens is schrijver, overwegend van historische romans, gesitueerd in de interessante periode van de 16de E. Hij buigt zich over de vraag wat een historische roman is. 

De leden werden in het kader van de Gaston Durnez-viering uitgenodigd om te kiezen uit vier historische romans en het boek te lezen. 

Leden werden gegroepeerd per boek. Om het gesprek aan tafel te voeden  werden een aantal vragen aangereikt.

2023 21 mrt

Zuid Afrika en litteratuurprijzen

2023 20 mrt
Lezing door Eduard van Hövell tot Westerflier

Een speurtocht naar het fenomeen adeldom en naar de herkomst en geschiedenis 
van zijn adellijke familie en de historische context daarbij sinds de 12 eeuw

 
2023 16 mrt

Dertien seizoenen lang heeft Pat Donnez in 'Berg en Dal' op Klara bijna 500 boeiende Vlamingen e,n Nederlanders geinterviewed. Hij mijmerde gedurende zijn lezing over wat hij daaruit gedestileerd heeft als indrukken over mens en maatschappij.

2023 15 mrt

Dirk Thijs, echtgenoot van Marleen, heeft decennialang topfuncties bekleed binnen het gerecht: hij werkte bij het openbaar ministerie, bij het parket van Brussel en werd procureur-generaal bij het Hof van Cassatie. Vanuit zijn liefde voor het voetbal kwam hij na zijn pensioen bij de Geschillencommissie van de Voetbalbond terecht en in 2021 werd hij de eerste voorzitter van het nieuwe orgaan tegen racisme en discriminatie.

COME TOGETHER : Lancering van het actieplan tegen rascisme & discriminatie : 
Doel : inclusie bevorderen en dam opwerpen tegen rascisme, homofobie, seksime en andere vormen van ongelijkheid. De gedetailleerde uitleg vindt U in bijlage.

2023 13 mrt

Mimi begon haar lezing met twee uitspraken:

- Etty Hillesum: de Israëlisch-/Palestijnse oorlog; hoe belangrijk het is om eerst eens naar elkaar te luisteren.

- Gijs van Oenen: Je moet de vijand verdragen

2023 10 mrt

Tomwaesgewijs nam Janna Lefevere ons mee door de Kempen en ons unieke erfgoed. Met de Belgische onafhankelijkheid kwamen plannen om de Kempense heide te ontginnen voor het waardevolle zand en voor grasland voor de werkpaarden, de krachtbron van die tijd. Ook Leopold I koopt een groot stuk grond voor exploitatie. Op dit koninklijk domein komt vanaf de jaren 50 het nucleair onderzoekscentrum (SCK). Janna schreef er een boek over “Koning in de Kempen”.

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.