De Orde van den Prince, een Vlaams-Nederlands genootschap voor Nederlandse Taal en Cultuur, pluralistisch en politiek ongebonden, een vereniging van leden die zich inzetten voor de bevordering van de Nederlandse taal en de cultuur van de Lage Landen.

Voorjaarslezingen van de Prince-Academie over 'tolerantie'

Juist in deze internationaal onrustige periode hebben we dringend behoefte aan tolerantie. Daarom koos de Prince-Academie dit actuele thema voor haar digitale lezingenreeks van het voorjaar van 2024. Op de website van de Prince-Academie.vind je meer informatie en kan je inschrijven. Alle vorige lezingen en debatten kan je ook herbekijken.

Nieuw is dat de website van de Prince-Academie ook een ontmoetingsplaats wordt voor leden met dezelfde interesses. Zo zal in een eerste reeks thema-ontmoetingen aandacht besteed worden aan auteurs uit eigen rangen, terwijl in een andere reeks de kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen en Nederland onderzocht zal worden. Dit soort digitale bijeenkomsten zijn bedoeld voor dertig à vijftig deelnemers. 

Ook zijn er dit voorjaar opnieuw verschillende babbelboxen ingepland. Studenten Nederlands extra muros gaan één op één in gesprek met een lid van de Orde van den Prince. Voor de studenten is het een goede manier om hun Nederlands te oefenen en voor de Prince-leden levert het altijd een interessant gesprek op. Doe mee en schrijf je in voor een gesprek met studenten.

Ook niet-leden zijn welkom na registratie.

Interesse om aan te sluiten bij de vereniging?

Stuur een e-mail naar info@ovdp.net en vermeld uw woonadres. Dan wordt uw vraag doorgestuurd naar een lokaal bestuurslid.

 

De Orde van den Prince telt ongeveer 3.000 leden verspreid in Vlaanderen, Nederland en daarbuiten, ondergebracht in bijna 100 afdelingen en 12 gewesten. Samen organiseren ze meer dan 1000 bijeenkomsten per jaar. De naam van de Orde van den Prince verwijst naar Willem de Zwijger, Prins van Oranje. Hij belichaamde in zijn tijd verdraagzaamheid en de samenhang van de Nederlanden.

Google maps - lijst van afdelingen Google maps simulatie

Het logo van de Orde van den Prince vermeldt de twee kernwaarden van het genootschap: amicitia en tolerantia, vriendschap en verdraagzaamheid.

In onze huidige wereld van globalisering, diversiteit en multiculturaliteit is tolerantia als maatschappelijke waarde des te meer de hoeksteen van een zorgzame samenleving. De Prince streeft ernaar op dit terrein inspirerend te zijn en een voorbeeldfunctie te vervullen.

Het ideaal van amicitia willen we blijven koesteren. Het weerspiegelt het gedeelde engagement van de leden die samen willen werken aan de realisatie van de doelstellingen van de Prince in een geest van openheid en vriendschap.

Centraal in de werking zijn de afdelingsbijeenkomsten die in het teken staan van de beleving van de Nederlandse taal en cultuur. Leden ontmoeten elkaar afdelingoverschrijdend op gewestdagen en Dagen van de Prince (algemene ledendag).

 


 

De Prince-Academie is een digitaal ontmoetingsplatform voor alle Princeleden en kandidaat-leden én voor docenten en studenten Nederlands extra muros.

Dit platform biedt online lezingen en panelgesprekken van topniveau aan en staat ook open voor niet-leden na eenmalige registratie. Daarnaast worden taaloefensessies (babbelboxen) georganiseerd voor studenten extra muros, waarbij ze via Zoom individuele gesprekken kunnen voeren met moedertaalsprekers.

De volgende publicaties verbinden de leden onderling en met de buitenwereld:

PrincEzine, de digitale nieuwsbrief over het reilen en zeilen in de vereniging. Deze nieuwsbrief van, voor en door Princeleden wordt maandelijks via e-mail aan de leden toegezonden.

 

Noord & Zuid is een cultureel tijdschrift met telkens een thema uitgewerkt in artikels. Noord & Zuid is ook lid van Folio, het platform voor culturele tijdschriften. Folio bundelt bijna veertig Vlaamse literaire, breed-culturele, kunst- en erfgoedtijdschriften.


 

Wat is eigenlijk een taalfout?

Uittredend gewestpresident Schelde-Mark Hubert Sturtewagen: "Er vielen geen gewonden bij de installatie"

De taal van populisten ontrafeld

Nieuwe gewestpresident Brabant-Oost Karel Van Liempt: "Het gewest moet uit de schaduw"

Steenkolenengels en Spaans benauwd in nieuw boek Nicoline van der Sijs

'Het grote ontbreekwoordenboek' om de Nederlandse taal te verrijken

1
2
3
4
5
6

Agenda: 

2024 21 mrt

Walter Daelemans, professor Artificiële Intelligentie en Natuurlijke Taalverwerking aan de Universiteit Antwerpen  zal ons een update geven  over de stand van zaken met betrekking tot artificiële intelligentie en zal in deze focussen op de relatie tussen AI en taal

Voor deze vergadering worden de leden van afdeling Brussel uitgenodigd.

2024 21 mrt

Stadsdichter Maurits Verhoef en kunstenaar/dichter Yvon Né zijn samen aanwezig bij de Poëzie-avond in Boekhandel Van Kemenade & Hollaers.

2024 16 apr

             Bron afbeelding : Pexels

 

Grenzen en medische ethiek door Professor Jan De Lepeleire

2024 18 apr

Op haar jaarlijkse Gaston Durnezviering zal Heerlickheyt Mechelen dit jaar focussen op het thema ‘Rederijkers’. Dit wordt een open vergadering waar ook niet-leden welkom zijn.

2024 20 apr

OvdP Vilvoorde weekend: Brugs Ommeland

2024 03 mei

                    Bron illustratie : Den Haag.com

Wij hebben het genoegen jullie een aantrekkelijk programma voor te stellen voor ons bezoek aan Den Haag.

 

Je kan intekenen voor een tweedaags programma : zaterdag 4 en zondag 5 mei, 

2024 15 mei

Naziroofkunst door Geert Sels.

2024 20 mei

Klopt het imago van het Oosten wel? Hoe is dat beeld ontstaan? Wat verschuilt zich achter dat imago? 

Je leert de stroming oriëntalisme kennen, en er kritisch naar kijken. 

Aan de hand van enkele kunstenaars en hun werken vertrek je op een fabelachtige reis naar het Oosten, met onze begeleider Alejandro Chávez Sáenz.

Terugblik: 

2024 08 jan

De workshop bestond uit een introductie met de basisbeginselen van ritme en het betere voetenwerk. 

Het was een leuke ontdekking dat het mrendeel van de leden goed kan dansen.

Na afloop werd er nog een drankje genuttigd om van de inspanning te bekomen.

 

2023 19 dec

Afdeling Groningen kwam voor een laatste keer in kalenderjaar 2023  bijeen  voor de feestelijke afsluiting van de eerste helft van het Ordejaar 2023-2024. Dat deden we uiteraard in stijl. 

2023 15 dec

Wij vierden onder ruime belangstelling ons 25-jarig jubileum in de Salons van Edel te Wilrijk.

Samen blikten we terug op het verleden en keken we naar het heden en de toekomst van ‘t Wit Lavendel.

We luisterden naar muzikale intermezzo’s van mezzosopraan Herlinde Van de Straete en de pianiste Babette Craens.

Beide jonge muzikanten hebben reeds een mooi parcours achter de rug en brengen ons een selectie van intimistische liederen.

2023 14 dec

Wij waren talrijk en voelden ons in goed gezelschap in het restaurant de Lissewal, in Elverdinge op donderdag 14 december.

Voorzitter Alexander Declercq en secretaris Sofie Demeyer heetten ons welkom. De Keure werd voorgelezen in zijn klassieke versie. De hapjes waren lekker en de fazant was vergezeld van een rondborstige Zuid-Franse rode wijn. De voorzitter gaf een inkijk in het CV van de spreker, die weliswaar in Poperinge geboren, een rasechte Ieperling blijkt te zijn.

2023 13 dec

Onderwerp: ‘koetjes en kalfjes’, lekker tafelen in een gezellig kader, poëtische evocaties…dit alles onder de noemer ‘Amicitia’.

Repetitie Theater A tot Z gaat pas door op 20 december 2023.

2023 13 dec

Een kerstverhaal over de afdeling Utrecht  van de Orde van den Prince, geschreven door ChatGPT. 

2023 11 dec

Een boeiende spreker over een uitermate interessant onderwerp hetgeen mede bleek uit de vele tijdens en na de lezing gestelde vragen. 

2023 10 dec

De spreker was Wendy Wauters die een lezing hield over haar nieuwste boek "De geuren van de Kathedraal' (Lanoo 2023).

 Ze liet ons ontdekken dat de kathedralen in de zestiende eeuw het kloppend en bruisend hart waren van de stad waar alle lagen van de bevolking elkaar ontmoeten. Onze voorouders geven wel op een heel speciale manier om met kerken. 

Na haar lezing konden we genieten van een prachtig orgelconcert in een prachtig religieus erfgoed.

Deze activiteit is een mooie manier om onze oprechte interesse in onze taal en cultuur uit te dragen.

Deze activitieit werd ingediend als ons afdelingsproject NT&C. Het verheugde ons heel erg dat ons project door het centraal bestuur werd gehonoreerd met een subsidie van 750 euro. Dit geeft ons veel goede moed om op deze weg verder te gaan.

2023 08 dec

Wat als…? één op vijf treinen met flinke vertraging rijden? Dàn ben je in het koninkrijk België en haal je als Prince voorzitter niet tijdig de start van de vergadering. En dus viel de eer, om te openen, te beurt aan jullie secretaris.

Onze penningmeester Ann had de kaarten goed geschud en zo werden we ditmaal volgens horoscoop aan een tafel toegewezen.

Na het voordragen van de Keure, werden enkele agendapunten in herinnering gebracht.

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.