De Orde van den Prince is een Vlaams-Nederlands genootschap voor Nederlandse Taal en Cultuur. Het is een pluralistische en politiek ongebonden vereniging van leden die zich inzetten voor de bevordering van de Nederlandse taal en de cultuur van de Lage Landen. De twee kernwaarden van het genootschap zijn vriendschap en verdraagzaamheid.

 

 

Plantin versus Google: Dagen van den Prince 2022 op 24 september

Wat zou de uitgever Christoffel Plantijn (geboren Christophe Plantin) hebben gevonden van Google en het internet? Zou Google er geweest zijn zonder visionaire mensen als Plantijn in de 16e eeuw? Wat betekent de digitale revolutie van de laatste dertig jaar voor de manier waarop we in de toekomst informatie gaan uitwisselen? Het zijn slechts enkele van de vragen die aan bod komen op de Dagen van den Prince, die dit jaar op 24 september in Antwerpen worden georganiseerd.

Met migrantenjongeren samen Anne Frank lezen in Nijmegen

Via de Stichting Lezen en Schrijven is de afdeling Nijmegen in contact gekomen met een klas leerlingen met een migratieachtergrond en van uiteenlopende leeftijd. Tijdens vier bijeenkomsten op het ROC (Regionaal Opleidingscentrum) van telkens een uur werd gezamenlijk het boek van Marjan Hoefnagel over Anne Frank gelezen. Dat boek van honderd bladzijden is geschreven in toegankelijk Nederlands en uitgegeven door uitgeverij Eenvoudig Communiceren. De kosten voor twintig exemplaren (tien euro per stuk) werden gedragen door de Orde van den Prince en de afdeling Nijmegen.

Zaltbommel en de vrouw van Manet op achtste lustrum afdeling Arnhem

Hoewel de afdeling Arnhem is opgericht in 1981 mochten wij pas dit voorjaar ons achtste lustrum vieren. Dat uitstel kwam uiteraard door corona. Het 40-jarig bestaan van de afdeling werd gevierd in het vestingstadje Zaltbommel aan de rivier de Waal. De vrouw van de Franse impressionist Édouard Manet was het hoofdonderdeel van het programma.

Gewestdagen Buitenland: Europa, Vauban, choucroute en een mikwe

Na een te lange 'Covidstilte' organiseerde de afdeling Parijs van 10 tot 12 juni weer een gewestweekend Buitenland. Hiermee kwam een einde aan de onzekerheid van het laten doorgaan of niet. Nadat de gewestdagen twee jaar moesten worden geannuleerd, had de afdeling nu genoeg voorbereidingstijd gekregen om er mooi weekend van te maken. Europa stond centraal, niet verrassend aangezien het gewestweekeind in Straatsburg doorging.

Taal als verbindende kracht op gewestdag Oost- en Zeeuws-Vlaanderen

Het gewest Oost- en Zeeuws-Vlaanderen koos 'Taal als verbindende kracht' als thema voor zijn gewestdag, die eind april doorging in de school Deinze Leiepoort. President Godelieve Laureys vatte het colloquium mooi samen in haar slotwoord: "De Orde van den Prince wil in samenwerking met professionele organisaties een steentje bijdragen aan projecten die de leesvaardigheid en het leesplezier bevorderen. Samen willen we ons actief inzetten om literatuur dichter bij mensen te brengen die nood hebben aan verbinding."

Afscheidsspeech vicepresident Jan Weierink: "Wie zich niet helder uitspreekt, verdwijnt"

Op de Algemene Raad van 21 mei nam vicepresident Jan Weierink afscheid als vicepresident. Hij wilde niet terugblikken, maar deed dat stiekem toch een beetje. Hij keek vooral vooruit naar de toekomst van de Orde. Het werd een in essentie positieve speech over vergrijzing, naamsbekendheid, naamsvindbaarheid, de Prince-Academie, De Grote Vier, de verdwijnende hemel, financiële kloven, de Vlaams-Nederlandse Taal en Cultuur en natuurlijk tolerantia en amicitia.

'Blijgezinde' gewestdag West-Vlaanderen: kunstenaars, doventalen en taal bij jongeren

De West-Vlaamse gewestdag 2022 in Torhout was er eentje om in te lijsten. Niet alleen werden alle pessimistische voorspellingen qua aanwezigheden de kop ingedrukt, het aangeboden programma was hoogstaand, de sfeer was warm en Princelijk gezellig. Dit was de gewestdag van de heropstanding na de coronacrisis en de moeilijke periode waar de organiserende afdeling Houtland is doorgesparteld. Er was vooral veel blijheid en opluchting.

1629 en Kasteel Maurick centraal op gewestdag Schelde-Dommel en Schelde-Mark

De gewestdag van de gewesten Schelde-Dommel en Schelde-Mark vond vorige maand plaats in Kasteel Maurick in Vught, ten zuiden van 's-Hertogenbosch. Aan deze locatie kon een boeiend thema worden gekoppeld: '1629'. Dat was het jaar waarin de Staatse troepen onder leiding van Frederik Hendrik, die zijn hoofdkwartier in het kasteel had, de katholieke stad 's-Hertogenbosch wisten te veroveren. Daarmee ontstond een Brabant in het 'noorden' en in het 'zuiden', wat bij de Vrede van Munster in 1648 definitief werd vastgelegd. Het is een historisch gegeven dat buiten 's-Hertogenbosch en het oude hertogdom Brabant niet zo bekend is.

Gewestdag Noord-Nederland: monumenten, Nassaus en Vestdijk

Leeuwarden telt maar liefst 819 rijksmonumenten en de afdeling wilde de ruim tachtig aanwezige Princevrienden uit het eigen gewest en uit Holland daar vorige maand tijdens de gewestdag graag kennis mee laten maken. Een belangrijk deel van het programma, dat vanwege corona twee keer moest worden uitgesteld, speelde zich dan ook buiten af. De weergoden waren de organisatoren meer dan goedgezind. De deelnemers kwamen nogal wat Nassaus tegen op hun tocht door de Friese hoofdstad…

Tropenliefde bewijst: een opera in het Nederlands kan prima

Een eigen operatekst schrijven op basis van eigen gedichten én die opera door een topcast laten uitvoeren in je eigen plantenserre en in de Elisabethzaal in Antwerpen, het is niet iedereen gegeven. Princelid Hugo Van Geet, lid van de afdeling Antwerpen-Land van Ryen, voormalig bedrijfsrevisor en voorzitter van de Raad van Bestuur van Opera Ballet Vlaanderen, had de mogelijkheid dit zelf te financieren en dus werd zijn opera Tropenliefde eind april enkele keren uitgevoerd. Er komt nog een CD en een film, maar op YouTube is al een eerste impressie van de volledige uitvoering te bewonderen. Hoe ontstaat zo'n project? En hoe beviel de opera?

Genieten van taal en Wim Daniëls op gewestdag Limburg

Ruim honderd leden van de afdelingen van het gewest Limburg verzamelden zich begin mei op het terras van Kasteel Wurfeld in Maaseik voor de gewestdag, die door coronaperikelen reeds twee jaar was opgeschoven in de tijd. Het hoofdthema was ongeletterd- en geletterdheid. Hoofdspreker was schrijver, taalkundige, cabaretier en tv-presentator Wim Daniëls. Hij sprak niet alleen over ongeletterdheid en geletterdheid…

Gewestdag Oost-Nederland over het Koninklijk Domein en Willem van Oranje

De afdeling Apeldoorn ontving de Princeleden van het gewest Oost-Nederland begin deze maand in een koninklijke omgeving en trakteerde hen op een vorstelijk programma. Het Koninklijk Domein stond centraal op deze gewestdag. En de eind vorig jaar verschenen biografie van Willem van Oranje.

Gewestdag Brabant: laaggeletterdheid in het basisonderwijs

Laaggeletterdheid in het basisonderwijs, dat was het thema van de gewestdag van Brabant-West en Brabant-Oost die vorige maand plaatsvond in Mechelen. Een tachtigtal leden van de Orde, waaronder elf NT&C-coördinatoren, luisterde naar lezingen van experts. Er was ook een paneldiscussie met schoolleiders van Nederlandse en Vlaamse basisscholen. In Nederland is 7% van de 15-jarigen ongeletterd, 16% is laaggeletterd. In Vlaanderen zijn deze percentages maar een klein beetje beter. Wat kan er gedaan worden om dit aan te pakken? En wat kunnen afdelingen en leden van de Orde van den Prince zelf doen?

Tien vragen over de nieuwe Van Dale

De nieuwe Van Dale is net uitgekomen. Hoe komt zo'n woordenboek tot stand? Hoe wordt beslist of nieuwe woorden erin opgenomen worden? Waarom is deze editie 'Vlaamser' en 'inclusiever' dan de vorige? Tien vragen aan de Vlaamse hoofdredacteur Ruud Hendrickx, tevens taalraadsman van de VRT en president van het gewest Brabant-Oost. "Op den duur ontwikkel je een zesde zintuig voor nieuwe woorden én voor nieuwe betekenissen van bestaande woorden."

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

2022 02 apr

Namens het gewest wil ik jullie allen - dus ook Johannette - hartelijk bedanken voor de buitengewoon geslaagde gewestdag.

Een attente ontvangst van elke gast bij de deur, een mooi programma met twee vlotte sprekers, die beiden op hun vakgebied duidelijk nog veel meer wisten dan ze ons konden vertellen, een interessante locatie, die zich goed leende om dan eens met die en dan eens met die te praten en zorgvuldige catering. Dan valt er verder niets meer te wensen. 

Hartelijke groeten,

Jeanette

2022 21 mrt

Aan de hand van foto’s uit zijn biografie vertelt Jan Peumans over zijn leven als politicus: over de hoogten en laagten in zijn politieke loopbaan en zijn mandaten als raadslid, schepen en burgemeester in de gemeente Riemst, als raadslid in het provinciebestuur, als Vlaams volksvertegenwoordiger en voorzitter van het Vlaams Parlement, als ondervoorzitter van de N-VA, als senator en hoe hij net niet minister werd.
Hij vertelt daarnaast over zijn jeugd, zijn familiegeschiedenis en over zijn kinderen. Zijn jongste zoon Wim schreef zijn biografie.

2022 20 mrt

Bij het begin en aan het einde van onze activiteiten is steeds de schrijver of de dichter aan het woord. De verzamelde stukken die zo door onze leden naar voor werden gebracht, zijn hier te herlezen. 

 

 

 

2022 15 mrt

Brigitte Raskin nam ons mee op een tocht langs de taalgrens, die nooit een staatskundige grens was.

Met de taalwetgeving werd in 1963 deze grens vastgelegd. Hiervoor werd deze grens gebruikt om de bisdommen Doornik en Brugge af te bakenen. Ten tijde van Napoleon werd de taalgrens een bestuurlijke grens, alhoewel toen alle departementen Franstalig waren.

2022 11 mrt

Verslag vergadering met Raf Njotea: scenarist en zo

2022 21 feb

Prof. Dolly Verhoeven, eindredacteur van de vier boeken, gaf een zeer boeiend en helder betoog over de geschiedenis van Gelderland. 

Zij reeg de gebeurtenissen van de middeleeuwen tot ver in de 19e eeuw aan elkaar. Hierbij slaagde zij erin om met verve uit de complexe geschiedenis de hoofdlijnen zichtbaar te maken.

De 4 boeken zullen in het najaar gepubliceerd worden, maar zijn  nu al te bestellen bij uitgeverij Boom in Amsterdam.

2022 20 feb

Hoe verklaren we de Europese paradox? Hoe komt het dat Europa sinds de Tweede Wereldoorlog steeds meer macht en invloed kreeg en toch ingeval van concrete problemen verdeeld blijft en er niet in slaagt een vuist te maken en gedecideerd en als blok op te treden.

De vele domeinen waarvoor de lidstaten hun bevoegdheid zelf willen behouden zorgen ervoor dat Europa traag en moeizaam tot beslissingen komt. We dragen nog heel wat constructiefouten uit het verleden mee.  Europa is sterk in regels maken en het verdedigen van economische belangen. Hoewel, ook als het gaat over het opleggen van economische sancties, zitten de lidstaten niet altijd op dezelfde lijn omdat ze uiteenlopende belangen hebben. Bij een plotse crisis, echter, krijgt het machtige Europa het heel moeilijk. Dat leidt tot halfslachtige regelingen en improvisatie.

Het strategisch kompas van Europa wijst dan weer die, dan weer een andere richting uit. Europa heeft zich onvoldoende met geopolitiek bezig gehouden en geen Europese defensie uitgebouwd. Op de vooravond van de invasie van Rusland in Oekraïne voorspelt Rob Heirbaut dat voor Europa een bijrol is weggelegd wanneer de dreigende Russische troepen Oekraïne binnenvallen. 

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.