De Orde van den Prince is een Vlaams-Nederlands genootschap voor Nederlandse Taal en Cultuur. Het is een pluralistische en politiek ongebonden vereniging van leden die zich inzetten voor de bevordering van de Nederlandse taal en de cultuur van de Lage Landen. De twee kernwaarden van het genootschap zijn vriendschap en verdraagzaamheid.

Over de nieuwe website

Welkom op de nieuwe website van de Orde van den Prince.

De oude website blijft nog een hele tijd beschikbaar via http://oud.ovdp.net.

In de loop van de eerstkomende dagen zullen al onze leden per e-mail een persoonlijke login ontvangen.
We hebben al het mogelijke gedaan om de gegevens van onze leden te actualiseren, maar uiteraard is het niet uitgesloten dat sommigen onder u intussen een e-mailadres gebruiken waarvan wij nog niet op de hoogte zijn.
Mocht u tegen 17 maart nog geen login ontvangen hebben, stuur dan een bericht naar het centraal secretariaat (info@ovdp.net) met een actualisering van uw gegevens.
Van zodra die ingevoerd zijn, ontvangt u een nieuw bericht om in te loggen.

Koningin Wilhelmina, moeder der Hongaren

Ben je slimmer als je dt-fouten maakt?

De toekomst van onze kerken

Damien Hirst tentoonstelling van 50 miljoen euro in Breda

Eerste nieuw lid voor afdeling Extra-Muros

Geslaagd mini-symposium over spraak-, taal- en schrijfstoornissen in Dordrecht

In mij zit een verschrikkelijk gat dat nooit zal helen...
Een activiteit van de afdeling: 
Afdeling Londen

Voorstelling van het boek van Selma Van De Perre

vrijdag, 28 februari, 2020 - 16:00
Residence of the Ambassador 29 Exhibition Road London SW7 2AS
1
2
3
4
5
6
7

Agenda: 

Geen activiteiten.

Terugblik: 

2019 16 mei

Een debatavond rond het onderwijs in Vlaanderen met vijf stellingen:

  • Wat zijn mogelijke oorzaken van de achteruitgang van het Nederlands?
  • Hoe moeten we verder met het M-decreet?
  • Kwaliteit van het onderwijs gaat achteruit? Kunnen we iets aan de opleiding doen?
  • Is het aan het onderwijs om alle maatschappelijke competenties in aparte vakken te gieten,
  • Moeten er nog drie netten bestaan?

Divers nieuws: 

Orde van den Prince, afdeling Zuid-Oost-Vlaanderen, kortweg: OvdP-ZOV.

 

MIJN NAAM is SELMA!

Vriendschap en Tolerantie zijn sleutelwoorden in de boodschap van Selma van de Perre aan de mensen van nu en later:

Welkom bij het Gewest Buitenland - meertalige uitleg over de orde

Het gewest Buitenland omvat voornamelijk die afdelingen gelegen buiten Vlaanderen en Nederland en de afdeling Extra-Muros.  Het gewest telt circa 10% van het totaal van de leden van de Orde.

Met vervolg van de introductie: Gewestdagen, Taal&Cultuur, en de groei van de afdeling