De Orde van den Prince is een Vlaams-Nederlands genootschap voor Nederlandse Taal en Cultuur, pluralistisch en politiek ongebonden, een vereniging van leden die zich inzetten voor de bevordering van de Nederlandse taal en de cultuur van de Lage Landen.

Nieuw seizoen van de Prince-Academie

Ook niet-leden zijn welkom mits registratie.

Op dinsdag 12 september start een nieuwe cyclus online lezingen en debatten, ditmaal over 'diplomatie'. Na twee getuigenissen van ex-diplomaten/Princeleden volgen drie panelgesprekken met excellenties uit de Nederlandse en Belgische diplomatie. Inschrijven via de Prince-Academie.

 

De Orde van den Prince telt ongeveer 3.000 leden verspreid in Vlaanderen, Nederland en daarbuiten en ondergebracht in bijna 100Google maps - lijst van afdelingen afdelingen en 12 gewesten.  Samen organiseren ze meer dan 1000 bijeenkomsten per jaar. De naam van de Orde van den Prince verwijst naar Willem de Zwijger, Prins van Oranje. Hij belichaamde in zijn tijd verdraagzaamheid en de samenhang van de Nederlanden.

Het logo van de Orde van den Prince vermeldt de twee kernwaarden van het genootschap: amicitia en tolerantie of vriendschap en verdraagzaamheid.

  • In onze huidige wereld van globalisering, diversiteit en multiculturaliteit is Tolerantia als maatschappelijke waarde des te meer de hoeksteen van een zorgzame samenleving. De Prince streeft ernaar op dit terrein inspirerend te zijn en een voorbeeldfunctie te vervullen.

  • Het ideaal van Amicitia willen we blijven koesteren. Het weerspiegelt het gedeelde engagement van de leden die samen willen werken aan de realisatie van de doelstellingen van de Prince in een geest van openheid en vriendschap.

Centraal in de werking zijn de afdelingsbijeenkomsten die in het teken staan van de beleving van de Nederlandse taal en cultuur. Leden ontmoeten elkaar afdelingsoverschrijdend op gewestdagen en Dagen van de Prince (algemene ledendag).

De Prince-Academie is een recent initiatief en fungeert als digitaal ontmoetingsplatform voor alle Prince-leden en voor docenten en studenten Nederlands extra muros. Dit platform biedt online lezingen en panelgesprekken van topniveau aan en staat ook open voor niet-leden mits eenmalige registratie. Ook worden taalloefensessies (babbelboxen) georganiseerd voor studenten waarbij ze via zoom individuele gesprekkken kunnen voeren met moedertaalsprekers.

Volgende publicaties verbinden de leden onderling en met de buitenwereld:

  • PrincEzine, de digitale nieuwsbrief over het reilen en zeilen in de vereniging
  • Noord & Zuid, opvolger van de vroegere 'Nieuwsbrief', een cultureel tijdschrift met telkens een tiental artikels binnen een bepaald thema

 

 


 

Een 'bloedende' pelikaan aan een gevel in Maastricht

Nieuwe lezingenreeks Prince-Academie over diplomatie

'Der naturen bloeme': de eerste encyclopedie in de taal van het volk

Princeleden spelen winkelier en tandarts voor jonge nieuwkomers in Limburgs Taaldorp

Macht, tegenmacht , democratie en rechtsstaat, geen vanzelfsprekende cocktail?

Gewestdag Schelde-Mark-Dommel: kernenergie, kernfusie en radio-actief afval

Gewestdag West-Vlaanderen: taalbeleid, taalarmoede en zorgen voor morgen

Een pleidooi voor de 'Republikeinse vrijheid' van Machiavelli op de gewestdag Oost-Nederland

Vlaamse canon op Limburgse gewestdag: van Neanderthalers tot de multiculturele samenleving

Sterrenkunde, sterrenkundigen en het universum op gewestdag Holland en Noord-Nederland

Rapport taalbeleid en verengelsing Vlaamse universiteiten geschreven door Princeleden

Muziek en Poezie
Een activiteit van de afdeling: 
Utrecht

Lezing Marcel Mengelers 2 februari 2023

Marcel Mengelers inroduceerde zijn verrassende boek de TOON GEZET een combinatie van gedichten met op te sporen muziek via een QR code.

Op 1 februari hield hij in de faculty club een lezing getiteld Muziek en Poezie.

donderdag, 2 februari, 2023 - 20:30
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

2023 17 jun

Culturele uitstap naar Leiden

2023 15 jun

Jan Van Daele hield een boeiende en rijkelijk geïllustreerde lezing over een origineel onderwerp. De toehoorders hingen aan zijn lippen, zoals ook bleek uit de vraag- en antwoordsessie die op de lezing volgde.  

2023 10 jun

Een meer toepasselijke zwanenzang van uw bestuur konden we niet bedenken!

In de voormiddag bezochten we het Gruuthuse museum. Uw secretaris was toen nog niet aanwezig maar vernam dat er veel schilderijen te zien waren. 

Het was warm en een verademing om de lunch binnen te mogen nuttigen. Waterzooi, een mens moet daarvoor naar Brugge komen!

2023 08 jun

De voorzitter leidt vervolgens spreekster van hedenavond in en geeft haar het woord voor haar voordracht inzake jeugdliteratuur. 

Spreekster heeft een masteropleiding. Zij doet sinds 2016 onderzoek naar diversiteit in de literatuur, in het bijzonder jeugdliteratuur. Vraag: waarom is er überhaupt aandacht voor diversiteit? Antwoord: diversiteit is goed voor de samenleving, diversiteit geeft groepen meer veiligheid. Diversiteit in kinderboeken is goed voor ieder kind. 

2023 25 mei

Nadia Nsayi gaf in haar betoog informatie over de Belgische kolonisatie, over de discussies mbt dekoloniseren en de lopende debatten over de restitutie van roofkunst. Zij gaf hierover ook haar eigen inzichten, vertrekkende van haar eigen levensverhaal.

2023 16 mei

Onze gastspreker is Lieke Van Deinsen, mede-auteur van de lijst van de 100 belangrijkste werken uit de Nederlandstalige literatuur.

De betovering en onttovering van lijsten.

Canons en het (krampachtige) debat over diversiteit in de Nederlandse literatuur: een historisch perspectief.

 

Lieke van Deinsen is neerlandica en onderzoeksprofessor en docent verbonden aan de KU Leuven. Zij promoveerde in 2017 op het proefschrift Literaire erflaters. Canonvorming in tijden van culturele crisis, 1700-1750. Tussen 2015 en 2018 was zij werkzaam in het Rijksmuseum Amsterdam. Tegenwoordig is zij onder andere bestuurslid van de Werkgroep Achttiende Eeuw , redactielid van Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis EMLC en TNTL . In 2021 werd zij verkozen tot lid van de Jonge Academie.

Samen met Ton van Strien is zij de hoofdredacteur van www.schrijverskabinet.nl . Een website rondom het Panpoëticon Batavûm die in oktober 2016 gelanceerd is. Dit project werd in 2015 bekroond met de Kennisbenuttingsprijs van de Graduate School for Humanities van de Radboud Universiteit Nijmegen en in 2017 met De Komrij Prijs

Haar onderzoek naar de vroegmoderne cultuur in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden bevindt zich op het snijvlak van de cultuur- literatuur- en kunstgeschiedenis. In het bijzonder gaan haar interesses uit naar canonvorming, vrouwelijke auteurschap, auteursportretten en de relatie tussen materiële en literaire cultuur in de vroegmoderne tijd.

2023 13 mei

Een zeer geslaagde buitendag in Amersfoort.

-  Boeiend bezoek aan het Mondriaanhuis
-  Gezellige lunch bij Bistro-restaurant Hemels
-  Zeer interessante Stadsrondleiding met gids
-  Afsluiting met een wijntje in de tuin van Zuster Margaux.

 

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.