De Orde van den Prince,

een Vlaams-Nederlands genootschap voor Nederlandse Taal en Cultuur,

pluralistisch en politiek ongebonden,

een vereniging van leden die zich inzetten voor de bevordering

van de Nederlandse taal en de cultuur van de Lage Landen.

Noteer in je agenda: DAG van den PRINCE (algemene ledendag)zaterdag 5 oktober 2024

___________________________________________________________________________________________

 

Aanmelden tegen 15 juni. ​Lees hier meer.

___________________________________________________________________________________________

Prince-Academie

Ook niet-leden zijn welkom na registratie.

Interesse om aan te sluiten bij de vereniging?

Stuur een e-mail naar info@ovdp.net en vermeld uw woonadres. Dan wordt uw vraag doorgestuurd naar een lokaal bestuurslid.

 

De Orde van den Prince telt ongeveer 3.000 leden verspreid in Vlaanderen, Nederland en daarbuiten, ondergebracht in bijna 100 afdelingen en 12 gewesten. Samen organiseren ze meer dan 1000 bijeenkomsten per jaar. De naam van de Orde van den Prince verwijst naar Willem de Zwijger, Prins van Oranje. Hij belichaamde in zijn tijd verdraagzaamheid en de samenhang van de Nederlanden.

Google maps - lijst van afdelingen
Google maps simulatie

Het logo van de Orde van den Prince vermeldt de twee kernwaarden van het genootschap: amicitia en tolerantia, vriendschap en verdraagzaamheid.

In onze huidige wereld van globalisering, diversiteit en multiculturaliteit is tolerantia als maatschappelijke waarde des te meer de hoeksteen van een zorgzame samenleving. De Prince streeft ernaar op dit terrein inspirerend te zijn en een voorbeeldfunctie te vervullen.

Het ideaal van amicitia willen we blijven koesteren. Het weerspiegelt het gedeelde engagement van de leden die samen willen werken aan de realisatie van de doelstellingen van de Prince in een geest van openheid en vriendschap.

Centraal in de werking zijn de afdelingsbijeenkomsten die in het teken staan van de beleving van de Nederlandse taal en cultuur. Leden ontmoeten elkaar afdelingoverschrijdend op gewestdagen en Dagen van de Prince (algemene ledendag).

________________________________________________

 

De Prince-Academie is een digitaal ontmoetingsplatform voor alle Princeleden en kandidaat-leden én voor docenten en studenten Nederlands extra muros.

Dit platform biedt online lezingen en panelgesprekken van topniveau aan en staat ook open voor niet-leden na eenmalige registratie. Daarnaast worden taaloefensessies (babbelboxen) georganiseerd voor studenten extra muros, waarbij ze via Zoom individuele gesprekken kunnen voeren met moedertaalsprekers.

 

PrincEzine, de digitale nieuwsbrief over het reilen en zeilen in de vereniging. Deze nieuwsbrief van, voor en door Princeleden wordt maandelijks via e-mail aan de leden toegezonden.

 

 

Noord & Zuid is een cultureel tijdschrift met telkens een thema uitgewerkt in artikels. Noord & Zuid is ook lid van Folio, het platform voor culturele tijdschriften. Folio bundelt bijna veertig Vlaamse literaire, breed-culturele, kunst- en erfgoedtijdschriften.

 

________________________________________________

 

Gewestdag Schelde-Mark: immigratie, vergrijzing en het mooie Bergen op Zoom

Penningmeester Katharina Putzeys: "We moeten samenwerken met genootschappen als het onze"

Immigranten in de Montevideostraat in Antwerpen
Een activiteit van de afdeling: 
Parijs

LEZING Erwin Joos, conservator van het Eugeen Van Mieghem Museum, Antwerpen

Erwin Joos, conservator van van het Eugeen Van Mieghem Museum zal ons uitgebreid  vertellen over Eugeen van Mieghem die in een periode van ontluikende democratie, dé kunstenaar genoemd kan worden van de gewone mens in een wereldhaven: migranten, buildragers, havenmeisjes, kinderen, schippers, hoertjes en zwervers. In 1901 kende Van Mieghem heel wat succes op de Brusselse salon van "La Libre Esthétique" waar zijn achttal pastels en tekeningen hingen naast werken van Franse impressionisten als onder anderen Claude Monet, Paul Cézanne, Camille Pissarro, Pierre-Auguste Renoir en Édouard Vuillard.

dinsdag, 21 mei, 2024 - 19:00
Restaurant chez Françoise Aérogare des Invalides rue Robert-Esnault-Pelterie 75007 Métro Invalides

De sluiting van een ambachtelijke kaasmakerij in Noordoost-Groningen

Waar stond de wieg van Pieter Bruegel de Oude?

Barokconcert in Heverlee op 8 juni

Het Adrianus-dossier: hoe een Nederlandse paus de kerk 500 jaar geleden al wilde uitmesten

Gewestdag Holland en Noord-Nederland
Een activiteit van de afdeling: 
Dordrecht

Gewestdag Holland en Noord-Nederland

Het bestuur van de afdeling Dordrecht nodigt u van harte uit voor de Gewestdag Holland en Noord- Nederland,  op zaterdag 1 juni in het Dordrechts Museum .

 

Thema: “ Beroemde Dordtenaren en hun stad”.

zaterdag, 1 juni, 2024 - 09:00
Dordrecht, Art & Dining

Nieuwe gewestpresident Schelde-Mark Anna de Zeeuw: "De Orde is van ons allemaal"

ZET DE DATUM VAST - Thema: Onze taal, cool and catchy

Dag van den Prince (algemene ledendag)

zaterdag, 5 oktober, 2024 - 09:00
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Agenda: 

2024 25 aug
naar Kasteel Middachten
2024 16 sep

Kunstschilder Jan Bustin vertelt over historische teken- en schildertechnieken vanaf de 14de t/m de 17de eeuw en dan met name in de werkwijze van de Vlaamse Primitieven en hun tijdgenoten. 

2024 05 okt

Noteer in je agenda de datum voor de volgende algemene ledendag of Dag van den Prince:

zaterdag 5 oktober 2024

Het gewest Limburg en de afdeling Genk organiseren een dagprogramma in Thorpark, Genk.

Terugblik: 

2024 13 apr
Een boeiende en gezellige gewestdag !
2024 12 apr

Alle eer vandaag aan onze voorzitter Jan, dankzij wiens nota’s dit verslag tot stand is gekomen. Op 12 april jongstleden opende Jan deze vergadering in het teken van de literatuur. In de eerste plaats prees hij niet de Nirwana van Kurt Cobain maar deze van Wieringa. Inderdaad het boek dat Karin voor ons uitgekozen heeft. Het gaat over het vuur dat de wereld verschroeit. Wie heeft het al gelezen? Op onze vergadering van 14 juni bespreken we dit boek.
Nieuwe leden Leen en Annabel hadden hun mooiste jurk aangetrokken, want installatie door gewestpresident Han Slot stond op de agenda.

2024 10 apr

De heropbouw van Joods leven in Antwerpen na WO II is een feit, maar niet minder opmerkelijk. Hoe is het opnieuw tot zo'n kleurrijk en bloeiend Joods leven gekomen? Daarover heeft Veerle Vanden Daelen (lid van de afdeling Antwerpen-Land van Ryen) diepgaand onderzoek verricht. Duidelijk is dat een verregaande vorm van tolerantie aan de dag gelegd is door de Antwerpse bevolking.

2024 08 apr

Jef gaf ons een inzicht in zijn hobby als smid.

Volgens hem een zeer goede methode om geest en lichaam in goede conditie te houden.

2024 03 apr

Lezing violist en dirigent Harry van der Meer over “Het Orkest”

Na zijn lezingen van vorige jaren over de “Symphonie Fantastique van Berlioz” en over ”De Dirigent” gaf  Harry van der Meer (violist en dirigent) op woensdag 3 april voor onze OvdP afdeling een inkijkje in de historie  en totstandkoming van “Het Orkest” aan de hand van enkele muzikale fragmenten. De lezing over het orkest is een logisch vervolg op het verhaal over “De Dirigent” .

Wat kwam er zoal aan bod?

2024 25 mrt

Dag heet iedereen welkom en geeft meteen het woord aan Jan Vermeire die een pleidooi houdt voor de roman Nirwana van Tommy Wieringa. Inderdaad een intrigerend boek over het moeilijk omgaan met het collaboratie verleden van een voorouder. 

2024 21 mrt

Deze vergadering werd opgevat als verbroedering met afdeling Brussel. 

De spreker, Prof. Walter Daelemans, behandelde het brandend actueel thema van artificiële intelligentie en taal en focuste op de 'large language models', het hoe, de risico's en de positieve impact die de spreker er in ziet.

Gewestvoorzitter Frank Judo installeerde ook twee nieuwe leden.

2024 20 mrt

De roets-weekkalender laat je weer elke week markante mensen en historische verhalen uit onze contreien ontdekken of herontdekken. En of ze nu bekend of minder bekend zijn, hun portretten zijn altijd historisch correct en pittig verteld.

Nieuws: 

Een commissie in onze afdeling heeft zich gebogen over de vraag wat onze maatschappelijke relevantie is.

Welke diepmenselijke behoeften kunnen we vervullen met onze focus op de Nederlandse taal en cultuur?

Er werd een filmpje van gemaakt. 

 

Afgelopen jaar stond voor NT&C  bij gewest Schelde Mark mede in het teken van de Prijs van den Prince – een samenwerking van de afdelingen in Antwerpen  ’t Wit Lavendel, Metropool en Plantiniana van de Orde van den Prince .

Daar is geen woord Frans bij. Aan het eind van zijn Latijn zijn. Dat komt mij Spaans voor. Het Nederlands kent honderden uitdrukkingen waarin taalnamen voorkomen. In haar nieuwe boek onderzoekt Nicoline van der Sijs wat die uitdrukkingen voor beeld schetsen van andere talen.