De Orde van den Prince,

een Vlaams-Nederlands genootschap voor Nederlandse Taal en Cultuur,

pluralistisch en politiek ongebonden,

een vereniging van leden die zich inzetten voor de bevordering

van de Nederlandse taal en de cultuur van de Lage Landen.

Noteer in je agenda: DAG van den PRINCE (algemene ledendag)zaterdag 5 oktober 2024

___________________________________________________________________________________________

 

Aanmelden tegen 15 juni. ​Lees hier meer.

___________________________________________________________________________________________

Prince-Academie

Ook niet-leden zijn welkom na registratie.

Interesse om aan te sluiten bij de vereniging?

Stuur een e-mail naar info@ovdp.net en vermeld uw woonadres. Dan wordt uw vraag doorgestuurd naar een lokaal bestuurslid.

 

De Orde van den Prince telt ongeveer 3.000 leden verspreid in Vlaanderen, Nederland en daarbuiten, ondergebracht in bijna 100 afdelingen en 12 gewesten. Samen organiseren ze meer dan 1000 bijeenkomsten per jaar. De naam van de Orde van den Prince verwijst naar Willem de Zwijger, Prins van Oranje. Hij belichaamde in zijn tijd verdraagzaamheid en de samenhang van de Nederlanden.

Google maps - lijst van afdelingen
Google maps simulatie

Het logo van de Orde van den Prince vermeldt de twee kernwaarden van het genootschap: amicitia en tolerantia, vriendschap en verdraagzaamheid.

In onze huidige wereld van globalisering, diversiteit en multiculturaliteit is tolerantia als maatschappelijke waarde des te meer de hoeksteen van een zorgzame samenleving. De Prince streeft ernaar op dit terrein inspirerend te zijn en een voorbeeldfunctie te vervullen.

Het ideaal van amicitia willen we blijven koesteren. Het weerspiegelt het gedeelde engagement van de leden die samen willen werken aan de realisatie van de doelstellingen van de Prince in een geest van openheid en vriendschap.

Centraal in de werking zijn de afdelingsbijeenkomsten die in het teken staan van de beleving van de Nederlandse taal en cultuur. Leden ontmoeten elkaar afdelingoverschrijdend op gewestdagen en Dagen van de Prince (algemene ledendag).

________________________________________________

 

De Prince-Academie is een digitaal ontmoetingsplatform voor alle Princeleden en kandidaat-leden én voor docenten en studenten Nederlands extra muros.

Dit platform biedt online lezingen en panelgesprekken van topniveau aan en staat ook open voor niet-leden na eenmalige registratie. Daarnaast worden taaloefensessies (babbelboxen) georganiseerd voor studenten extra muros, waarbij ze via Zoom individuele gesprekken kunnen voeren met moedertaalsprekers.

 

PrincEzine, de digitale nieuwsbrief over het reilen en zeilen in de vereniging. Deze nieuwsbrief van, voor en door Princeleden wordt maandelijks via e-mail aan de leden toegezonden.

 

 

Noord & Zuid is een cultureel tijdschrift met telkens een thema uitgewerkt in artikels. Noord & Zuid is ook lid van Folio, het platform voor culturele tijdschriften. Folio bundelt bijna veertig Vlaamse literaire, breed-culturele, kunst- en erfgoedtijdschriften.

 

________________________________________________

 

Jan Van Daele verkozen tot president op Algemene Raad

Een activiteit van de afdeling: 
Heerlen

Bijeenkomst afdeling met lezing Lizet Duyvendak: Poëzie in de openbare ruimte

donderdag, 7 november, 2024 - 19:30

Gewestdag Schelde-Mark: immigratie, vergrijzing en het mooie Bergen op Zoom

Penningmeester Katharina Putzeys: "We moeten samenwerken met genootschappen als het onze"

Waar stond de wieg van Pieter Bruegel de Oude?

Nieuwe gewestpresident Schelde-Mark Anna de Zeeuw: "De Orde is van ons allemaal"

ZET DE DATUM VAST - Thema: Onze taal, cool and catchy?

Dag van den Prince (algemene ledendag)

zaterdag, 5 oktober, 2024 - 09:00
1
2
3
4
5
6
7

Agenda: 

2024 15 jul
bij de Beken.
Dat wordt weer gezellig !
2024 25 aug
naar Kasteel Middachten
2024 16 sep

Kunstschilder Jan Bustin vertelt over historische teken- en schildertechnieken vanaf de 14de t/m de 17de eeuw en dan met name in de werkwijze van de Vlaamse Primitieven en hun tijdgenoten. 

2024 05 okt

Noteer in je agenda de datum voor de volgende algemene ledendag of Dag van den Prince:

zaterdag 5 oktober 2024

Het gewest Limburg en de afdeling Genk organiseren een dagprogramma in Thorpark, Genk.

Terugblik: 

2024 22 jun

De culturele uitstap bracht ons naar de zuidwest rand van Brussel met geleide bezoeken aan FeliX Art & Eco Museum te Drogenbos en. het Kasteel van Gaasbeek. De dag werd afgsloten met een diner in Schepdaal.

2024 17 jun
Interssante lezing. Een eyeopener !
2024 14 jun

Lieve leden,

Ons jaar zit er alweer op, tijd voor een zomervakantie!  

Afgelopen vrijdag kwamen - naast het jaarboek Nirwana - ook nog enkele praktische zaken aan bod.

2024 08 jun

Op een prachtige zaterdagmiddag hebben Princeleden, familieleden en vrienden een uitmuntend concert bijgewoond van het koor Musa Horti in de abdij van Park, bij Leuven. De cava en het bier van Braxatorium Parcensis achteraf vielen in de smaak.

2024 25 mei
Boeiende en gezellige middag op landgoed Zuylestein.
2024 16 mei

Uitgaand van de geschriften en de politiek-maatschappelijke analyses van Hannah Arendt gaf Dirk De Schutter een boeiend betoog over het concept vrijheid en de relatie ervan met de politiek in een historisch overzicht van het oude Griekenland tot vandaag.

Nieuws: 

De Orde van den Prince looft in 2024 een prijs van € 5000 en een trofee uit voor de beste woordkunstenaar van het Nederlandse taalgebied.

Bekijk het promofilmpje (duurt maar anderhalve minuut)

                   

Na een zeer geslaagde poëzie-gedichten wedstrijd anno 2023 werden een aantal van de gedichten verduurzaamd en hebben ze een langer leven gekregen in de Maasvallei en op het fietsroutenetwerk.

Boeken "Mees Kees" overhandigd aan 2e jaars studenten Katholieke Pabo Zwolle op 7-03-2024 door Corry Boone en Cees de Wit.