Arnhem

We zijn een onderdeel van de Orde en daarom per definitie liefhebbers van de Nederlandse taal en cultuur. Die begrippen vatten we breed op. Zo luisteren we naar verhalen over de ‘Opkomst, Glorie en Ondergang van het Hertogdom Gelre’, over de ‘Islam’ of over ‘Laaggeletterdheid’. Maar we discussiëren ook over ‘Euthanasie’ of ‘Zin en onzin van straffen (in het Strafrecht)’. In de zomer organiseren we een Buitendag met een bezoek aan cultuurhistorisch interessante plaatsen, zoals Borculo, Culemborg of de Koepelgevangenis in Arnhem. Voorts een Museumdag, waarbij we een bijzondere tentoonstelling in de regio bezoeken.

De afdeling Arnhem is in 1981 opgericht en heeft nu ongeveer 25 leden. Onze leden zijn werkzaam (geweest) bij de overheid, in medische beroepen, als consultant, in het onderwijs of in de culturele sector. Lezingen of presentaties worden verzorgd door de leden van de afdeling, door leden van andere afdelingen en soms door sprekers die geen lid zijn van de Orde.

Bij alle bijeenkomsten van de afdeling zijn de partners van de leden van harte welkom. Discussies vinden plaats in een ontspannen sfeer, luisterend naar elkaars argumenten. Persoonlijke relaties vinden we belangrijk, het informele contact bij excursies helpt daarbij. Ook onze jaarlijkse zomerborrel bij één van de leden thuis versterkt de banden tussen leden onderling.

Taal en cultuur in een ontspannen sfeer

We ondersteunen de vakgroep Nederlands aan de Eötvös Loránd Universiteit in Boedapest (Hongarije) met financiële bijdragen aan onderzoeksprojecten of publicaties. Ook helpen we bij de organisatie van het contact tussen middelbare scholieren uit Kleef en Nijmegen.

We komen elke 3e maandag van de maand bij elkaar in hotel Wolfheze. Voorafgaand aan de lezing kun je daar een maaltijd gebruiken. De contributie bedraag € 150 per jaar. Daarbij komen de kosten van de maaltijden bij de bijeenkomsten en van het feestelijke kerstdiner.

Belangstellenden voor een lidmaatschap worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de voorzitter en kunnen, als dat goed verloopt, enkele bijeenkomsten bijwonen. Daarna volgt, na wederzijdse instemming, de installatie als lid van de Orde en van de afdeling.

 

Arnhem is een afdeling van Oost-Nederland

Bijeenkomst:
derde maandag van de maand om 20.00 uur.
Bijeenkomsttelefoon:
026-4422273
Adres:
Fletcher Hotel Wolfheze
Wolfhezeweg 17
6874 AA Wolfheze
Bankrekening:
NL62 ABNA 0534 1304 29
NT&C project:
ondersteuning universiteit Budapest
Stichtingsdag: 30-10-1981
Aantal leden: 25

Agenda: 

2023 18 sep

Jaarprogramma 2023-2024
afdeling Arnhem

2024 15 jul
bij boscafé De Beken.
Dat wordt weer gezellig !
2024 25 aug
naar Kasteel Middachten

Terugblik: 

2024 17 jun
Interssante lezing. Een eyeopener !
2024 25 mei
Boeiende en gezellige middag op landgoed Zuylestein.
2024 13 apr
Een boeiende en gezellige gewestdag !
2024 18 mrt
Boeiende lezing over verleden , heden en toekomst van de Nederlandse taal.
Een onthullend,  zorgwekkend, maar realistisch beeld.
2024 19 feb

Geslaagde bijeenkomst met gezellig diner en interessante lezing over Unesco werelderfgoed in Nederland.

2024 15 jan
Een zeer geslaagde interessante avond.
2023 18 dec

Een gezellig, sfeervol en inspirerend kerstdiner

2023 20 nov
Kijkje in de politieke en bestuurljke keuken,
een boeiende avond met een intensieve Q&A,
verzorgd door Corrie-Christine van der Woude en René Nijhof
2023 16 okt
In deze lezing kregen we van onze Vlaamse gastspreker Luc Bleukx,
lid van OvdP-afdeling Maaseik , uitgebreide informatie over de bendes 
van de Bokkenrijders in Nederlands en Belgisch Limburg in de 18e eeuw.

 
 

Nieuws: 

Dichter en schrijver Rodaan al Galidi was te gast bij de vakgroep Neerlandistiek van de ELTE universiteit in Boedapest. Een bijzonere ontmoeting.

Zeer geslaagde dag op 17 mei 2023

Kandinsky college Nijmegen en Konrad Adenauer Gymnasium Kleve

JA, WE SPREKEN NEDERLANDS ÈN DUITS

De drie vakgroepen Neerlandistiek in Hongarije organiseren al meer dan 20 jaar jaarlijks studiedagen Neerlandistiek; deze rouleren tussen drie vakgroepen. Vorig academiejaar was de ELTE aan de beurt, maar toen is de Studiedag uitgesteld vanwege de COVID-pandemie. Op 11 april jl werd alsnog  het feest van Neerlandistiek in Hongarije gevierd tijdens de 22ste studiedag, met de titel 'Klinkende woorden: Poëzie en spoken word door de eeuwen heen '. 

Update, 9 december 2020, NT&C projecten in Boedapest

Orsi bericht ons over de voortgang van 'onze' projecten. Het te downloaden jaarverslag geeft bovendien een goed beeld over welke activiteiten er allemaal nog meer aan ELTE plaatsvinden. 

 

NT&C-project Boedapest (Hongarije)

De afdeling Arnhem is al veel jaren betrokken bij de activiteiten van de vakgroep Neerlandistiek in Boedapest. (ELTE). Zij ondersteunt interessante projecten die voor de verbreding/verdieping van de opleiding zorgen.