Arnhem

We zijn een onderdeel van de Orde en daarom per definitie liefhebbers van de Nederlandse taal en cultuur. Die begrippen vatten we breed op. Zo luisteren we naar verhalen over de ‘Opkomst, Glorie en Ondergang van het Hertogdom Gelre’, over de ‘Islam’ of over ‘Laaggeletterdheid’. Maar we discussiëren ook over ‘Euthanasie’ of ‘Zin en onzin van straffen (in het Strafrecht)’. In de zomer organiseren we een Buitendag met een bezoek aan cultuurhistorisch interessante plaatsen, zoals Borculo, Culemborg of de Koepelgevangenis in Arnhem. Voorts een Museumdag, waarbij we een bijzondere tentoonstelling in de regio bezoeken.

De afdeling Arnhem is in 1981 opgericht en heeft nu ongeveer 25 leden. Onze leden zijn werkzaam (geweest) bij de overheid, in medische beroepen, als consultant, in het onderwijs of in de culturele sector. Lezingen of presentaties worden verzorgd door de leden van de afdeling, door leden van andere afdelingen en soms door sprekers die geen lid zijn van de Orde.

Bij alle bijeenkomsten van de afdeling zijn de partners van de leden van harte welkom. Discussies vinden plaats in een ontspannen sfeer, luisterend naar elkaars argumenten. Persoonlijke relaties vinden we belangrijk, het informele contact bij excursies helpt daarbij. Ook onze jaarlijkse zomerborrel bij één van de leden thuis versterkt de banden tussen leden onderling.

Taal en cultuur in een ontspannen sfeer

We ondersteunen de vakgroep Nederlands aan de Eötvös Loránd Universiteit in Boedapest (Hongarije) met financiële bijdragen aan onderzoeksprojecten of publicaties. Ook helpen we bij de organisatie van het contact tussen middelbare scholieren uit Kleef en Nijmegen.

We komen elke 3e maandag van de maand bij elkaar in hotel Wolfheze. Voorafgaand aan de lezing kun je daar een maaltijd gebruiken. De contributie bedraag € 150 per jaar. Daarbij komen de kosten van de maaltijden bij de bijeenkomsten en van het feestelijke kerstdiner.

Belangstellenden voor een lidmaatschap worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek met de voorzitter en kunnen, als dat goed verloopt, enkele bijeenkomsten bijwonen. Daarna volgt, na wederzijdse instemming, de installatie als lid van de Orde en van de afdeling.

 

Arnhem is een afdeling van Oost-Nederland

Bijeenkomst:
derde maandag van de maand om 20.00 uur.
Bijeenkomsttelefoon:
026-4422273
Adres:
Fletcher Hotel Wolfheze
Wolfhezeweg 17
6874 AA Wolfheze
Bankrekening:
NL62 ABNA 0534 1304 29
NT&C project:
ondersteuning universiteit Budapest
Stichtingsdag: 30-10-1981
Aantal leden: 28

Agenda: 

2023 15 apr

Locatie : Musis Sacrum in Arnhem

Programma :
Vanaf 10 uur ontvangst en inschrijving
Om 11 uur aanvang programma
- Welkomstwoord Gewestpresident Theo Kralt
- Poëzie concert door Gonnie van der Maten
- Lunch 
- Lezing "Macht, Moed en Machiavelli", door de Vlaamse filosofe Dr.Tinneke Beeckman
- Afsluitende borrel (tot ca. 16 uur)

 

2023 13 mei

Programma en locatie nu nog niet bekend.

De buitendagcommissie bestaat dit jaar uit Toon Steeg en René Westra.

2023 19 jun

een lezing door Hanny Voragen over haar ervaringen als archeologe

Terugblik: 

2023 20 mrt
Lezing door Eduard van Hövell tot Westerflier

Een speurtocht naar het fenomeen adeldom en naar de herkomst en geschiedenis 
van zijn adellijke familie en de historische context daarbij sinds de 12 eeuw

 
2023 20 feb
Bijzonder geslaagde en gezellige bijeenkomst.

Zeer boeiende lezing van Prof. Dr. Kuks , watergraaf
van waterschap Vechtstromen , over de vraag : 
“Hoe passen we ons in Oost-Nederland al decennialang aan,
 aan het veranderende klimaat (droogte en wateroverlast)”

Levendige discussie.

 
2023 16 jan
Fascinerende sterke vrouw (1647-1717) uit de late Gouden Eeuw 
Interessante lezing door Ir. Jan Water
2022 17 dec
Sfeervolle bijeenkomst.
Heerlijk kerstmenu .
Installatie Wim Muijrers.
Taal- en cultuur kerstquiz
 
2022 21 nov
De liberale vrije-marktdemocratie als verdwenen eindhalte van de geschiedenis

Een interessante filosofische avond
met een boeiende lezing van Jan Willem Rijkers
en levendige discussie

2022 17 okt

Herman Eijsackers (emeritus hoogleraar Ecotoxicologie)

Wat regeert de natuur in ons land: Het hoofd, het hart?

2022 19 sep

* Plannen voor het nieuwe jaar goedgekeurd
* Eduard van Hövell neemt stokje over van Peter Manders
* Boeiende lezing Jan van Daele over de Prince-Academie

2022 19 aug

De traditionele zomerborrel (nu al voor het derde jaar in 'De Beken" bij Renkum) was een groot succes. Velen kwamen, ondanks het matige weer, genieten van de plek en de stimulerende gesprekken in een ontspannen sfeer.

2022 30 jul

Tijdens de rondleiding om en in het Museum makten we kennis met de vernieuwde beeldentuin, het uitdagende ontwerp met een vleugel, die schijnbaar balanceert op de helling richting de Rijn en een verrassende expositie, die verder gaat dan beeldende kunst. Er worden thema's als duurzaamheid aangesneden en dat is even wennen voor de doorgewinterde museumbezoeker.

2022 13 jun

Lezing over een bijzondere schrijfster

Nieuws: 

De drie vakgroepen Neerlandistiek in Hongarije organiseren al meer dan 20 jaar jaarlijks studiedagen Neerlandistiek; deze rouleren tussen drie vakgroepen. Vorig academiejaar was de ELTE aan de beurt, maar toen is de Studiedag uitgesteld vanwege de COVID-pandemie. Op 11 april jl werd alsnog  het feest van Neerlandistiek in Hongarije gevierd tijdens de 22ste studiedag, met de titel 'Klinkende woorden: Poëzie en spoken word door de eeuwen heen '. 

Update, 9 december 2020, NT&C projecten in Boedapest

Orsi bericht ons over de voortgang van 'onze' projecten. Het te downloaden jaarverslag geeft bovendien een goed beeld over welke activiteiten er allemaal nog meer aan ELTE plaatsvinden. 

 

NT&C-project Boedapest (Hongarije)

De afdeling Arnhem is al veel jaren betrokken bij de activiteiten van de vakgroep Neerlandistiek in Boedapest. (ELTE). Zij ondersteunt interessante projecten die voor de verbreding/verdieping van de opleiding zorgen.

Afdelingsprogramma in de maanden juli 2022 tot augustus 2023