Buitendag

Terugblik

BUITENDAG op zaterdag 25 mei in Leersum

Georganiseerd door Wim Muyrers en Corrie-Christine van der Woude

Locatie: Landgoed Zuylestein

Thema : Boeren op de buitenplaats, de relatie tussen landbouw en buitenleven.

Programma

11.30u:   Lunch bij Lorijn (voormalige portierswoning op het landgoed)
12.30u:   Welkom met koffie/thee en koekje in het Poortgebouw.
13.00u:   Inleiding over historie/restauratie/beheer van het landgoed
                 door eigenaresse Mw Jemima de Brauwere.
13.30u:   Lezing Hr Frits Oosterom:
                 "Boeren op de buitenplaats: de agrarische component van het
                  buitenleven tussen literair droombeeld en werkelijkheid".
14.45u:    Koffie/thee met een koekje
15.00u:    Start van twee rondleidingen.
16.00u-17.00u  Napraten onder het genot van een drankje.  

Inleiding door Jemima de Brauwere, (voormalig) landgoedeigenaresse
Jemima schetste in het kort de historie van het landgoed en haar familie.
Het uit de veertiende eeuw stammende landgoed Zuylestein (120 ha.) , een riddermatig landgoed in het Utrechtse,
werd in 1640 door Frederik Hendrik aan zijn bastaardzoon Fredrik van Nassau geschonken om hem toegang
tot de Utrechtse ridderschap te verschaffen. Landgoed Zuylestein is een prachtig voorbeeld van boeren op de buitenplaats.

Het landhuis zelf werd in 1945 door de geallieerden verwoest en uiteindelijk afgebroken, maar op een plek vlakbij herbouwd.
Hier woont Jemima nog steeds. Bijgebouwen en de herstelde renaissance moestuin uit 1710 maken een verblijf op het 
landgoed (met B&B) tot een “genoeglijke” ervaring.

In 2021 werd het landgoed getroffen door een verwoestende valwind , waardoor enkele oude bossen volledig tegen
de vlakte gingen. Alle beuken lagen om, maar op twee na bleven alle bosvarkens gespaard !.
Om het voortbestaan van het landgoed duurzaam zeker te stellen, zocht Jemima de Brauwere via de familieband
van ‘tante Mieschen’ contact met landgoed Twickel. Op 29 maart 2024 is Zuylestein overgedragen aan Stichting Twickel.
Maar Jemima blijft op Zuylestein wonen en blijft nauw betrokken bij de ontwikkeling en exploitatie van het landgoed.
Een zeer interessante en persoonlijke inleiding !

Lezing Hr Oosterom:
"Boeren op de buitenplaats: de agrarische component van het buitenleven tussen literair droombeeld en werkelijkheid".

De heer van Oosterom is 2022 gepromoveerd op “Boeren op de buitenplaats. De relatie tussen landbouw en buitenleven in het Amstellands Arcadië (1640-1840)”. Spreker ging in op de rol die boerderijen en pachtboeren speelden en het buitenleven van de elite. Met name de combinatie van nut en genoegen en de verheerlijking van vee en tuinen in de hofdichten. Dit fenomeen van buitenplaatscultuur uit de 17e en 18e eeuw was een gevolg van de trek van de stadse elite naar het arcadisch buiten om “te verpozen”. Daarbij ontstond bij de eigenaren van de buitenplaatsen grote belangstelling voor flora en fauna in het agrarisch werken. Moestuinen werden aangelegd, vee werd gehouden (uiteraard zonder aandacht voor de boeren of hun pachtboerderijen). Er ontstond zelfs een literair subgenre: Het Hofdicht, waarin dichters de wandelingen door de moestuin bezongen en de schoonheid van het vee werd vereerd.
Buitengewoon boeiende lezing !

Rondleidingen
Na een korte theepauze kregen we een rondleiding met een gids, naar keuze :

  1. Landgoedrondleiding : Historie, restauratie, beheer en valwindramp op het landgoed.
  2. Moestuinrondleiding : Renaissancetuin (1710) , oude teelttechnieken, voedselproductie en bosvarkens

Afsluiting
Hierna sloten we de interessante middag af met een gezellig borrel in het poortgebouw.
Tevreden keerde een ieder huiswaarts na deze goed georganiseerde boeiende middag.