Nijmegen

Orde van den Prince, afdeling Nijmegen: cultuur, taal, vriendschap en tolerantie

De leden van de afdeling Nijmegen komen elke maand bij elkaar voor een lezing over een onderwerp dat te maken heeft met (Nederlandse) cultuur en taal. Wij doen dit om meer kennis en inzicht te verwerven over uiteenlopende onderwerpen zoals architectuur, geschiedenis, muziek, literatuur, zingeving, socio-culturele ontwikkelingen en maatschappelijke dilemma’s. De onderwerpen die aan bod komen zijn erg divers maar het accent binnen onze afdeling ligt vooral op het gebied van geschiedenis  cultuur. Daarnaast proberen we ieder jaar ook een schrijver uit te nodigen en een maatschappelijk relevant onderwerp te behandelen. Elke bijeenkomst begint in principe met het voordragen van een gedicht door een van de leden.

De afdeling is divers van samenstelling. Mannen en vrouwen met, in heden of verleden, veelal verantwoordelijke functies in uiteenlopende, meestal wetenschappelijke, medische en vrije beroepen discussiëren naar aanleiding van een lezing door een (gast-)spreker over een relevant onderwerp dat binnen het kader van de gemeenschappelijke interesses ligt. De afdeling streeft voor wat betreft de samenstelling twee dingen na: in de eerste plaats moet de gemiddelde leeftijd ongeveer op een zelfde peil blijven en liefst wat lager worden. Met andere woorden: er worden bij voorkeur jongere leden geworven. In de tweede plaats zoeken we naar een afspiegeling van de maatschappelijke diversiteit in Nijmegen en omgeving. Een onuitgesproken voorwaarde is dat de leden de Nederlandse taal uitstekend beheersen. De afdeling Nijmegen is opgericht in 1974.
De afdelingsbijeenkomsten hebben niet alleen een serieus karakter. Voorafgaande aan onze samenkomsten gebruiken we een ‘eenvoudige doch voedzame maaltijd’ om maar eens een literair meesterwerk (Tom Poes) te citeren. Het geheel zorgt voor een vriendschappelijke sfeer binnen de afdeling. In december is er ieder jaar een kerstdiner vooraf gegaan door een concertje en in mei een aspergediner in plaats van een lezing. Beide vinden plaats in een met zorg gekozen sfeervolle locatie. Aan het eind van de zomer is er ieder jaar een culturele en/of historische wandeling met de leden.

Formeel word je lid van de Orde van den Prince op uitnodiging. In de praktijk zien we nieuwe mensen met interesse in taal en cultuur onze afdeling graag versterken. Het lidmaatschap vergt een contributie van 230 euro per jaar, plus de kosten van de maandelijkse maaltijd, respectievelijk de excursies. Nieuwe leden bezoeken enkele bijeenkomsten alvorens wordt besloten om definitief lid te worden. Zij worden zo lang als ze willen, begeleid door de zittende leden die hen hebben voorgesteld. In onze club is de partner van een lid welkom bij vrijwel alle activiteiten.

 

We komen samen op elke laatste donderdagavond van de maand bijeen in Kasteel Heyendael, Geert Grooteplein Noord 9 in Nijmegen

Nijmegen is een afdeling van Oost-Nederland

Bijeenkomst:
laatste donderdag van de maand om 20 uur
Bijeenkomsttelefoon:
Adres:
Huize Heyendael
Geert Grooteplein 9
Nijmegen
Telefoon:
0486-461201 (voorzitter)
Bankrekening:
NL38 ASNB 8844 2241 86 t.n.v. A.J.M. Leijten
NT&C project:
Stichtingsdag: 18-10-1974
Aantal leden: 34

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.