Sticht ('t)

Afdeling ‘t Sticht – iets over wat we doen en wie we zijn

De leden van de afdeling ‘t Sticht komen elke vierde dinsdag van de maand bij elkaar. Gewoonlijk ontmoeten we elkaar in Amicitia in Amersfoort, waar we samen een maaltijd gebruiken om daarna naar een lezing te luisteren en vragen en discussiepunten in te brengen. De onderwerpen zijn heel verschillend, van carnaval tot het Wilhelmus, van laaggeletterdheid tot de Toren van Babel, van geneeskunde tot poëzie. Maar steeds is het onderwerp nauw verweven met de Nederlandse taal of cultuur. En steeds willen we meer leren over, inzicht krijgen in die onderwerpen, die vaak ook met de maatschappelijke ontwikkelingen samenhangen. En soms gaan we op stap om ‘op locatie’ samen iets te beleven, zoals bij de recente viering van ons 8e lustrum.

De leden van ’t Sticht vormen een kleurrijk gezelschap met heel verschillende achtergronden. Sommigen nemen deel aan projecten ter bestrijding van laaggeletterdheid, een onderwerp waar we in de laatste jaren veel aandacht aan hebben besteed.

 We kunnen best wat nieuwe leden gebruiken die onze afdeling komen versterken. Het lidmaatschap vergt een contributie van € 225 per jaar, los van de kosten van de maandelijkse maaltijd. Nieuwe leden bezoeken enkele bijeenkomsten alvorens wordt besloten om definitief lid te willen worden. Als u belangstelling heeft bent u van harte welkom.

 

 

 

 

Sticht ('t) is een afdeling van Oost-Nederland

Bijeenkomst:
4de dinsdag van de maand vanaf 17:30 uur
Bijeenkomsttelefoon:
Adres:
Sociëteit Amicitia
Prins Hendriklaan 15
3818 HK Amersfoort
Bankrekening:
NL54 ABNA 0122 6544 39
NT&C project:
Laaggeletterden
Stichtingsdag: 15-06-1979
Aantal leden: 17

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.