Apeldoorn

Wie is de afdeling Apeldoorn van de Orde van den Prince?

Afdeling Apeldoorn, geïnstalleerd  op 17 september 1990.

De leden van de afdeling Apeldoorn komen elke derde maandag van de maand bij elkaar voor een lezing over een onderwerp dat te maken heeft met (Nederlandse) taal en cultuur. Dit doen we 10 maal per jaar. Voorafgaand aan de lezing dineren de leden met elkaar om zo de vriendschappelijke banden met elkaar aan te halen. 

Doel van onze bijeenkomsten is meer kennis en inzicht verwerven over uiteenlopende onderwerpen zoals kunst, geschiedenis, muziek, literatuur en interessante socio-culturele ontwikkelingen. Naar aanleiding van een lezing is er altijd gelegenheid om vragen te stellen, waardoor de aanwezigen de nodige diepgang met elkaar bewerkstellingen.

Een van de onderwerpen van seizoen 2018-2019 was een lezing van Elisabeth Leijnse over haar biografie Cécile en Elsa – Strijdbare Freules. Deze lezing werd samen met de afdelingen Arnhem en Twente Achterhoek georganiseerd, en werd door ongeveer 70 leden als zeer boeiend ervaren.

Met Kerstmis vindt een interne presentatie over een  specifiek onderwerp plaats, waarbij elk lid zijn talenten naar voren brengt. En in juni sluiten we het jaar feestelijk af met een buitengebeuren.

De afdeling is divers van samenstelling en kent op dit moment 16 leden en 3 aspirant leden. Zowel mannen als vrouwen zijn van harte welkom. De enige voorwaarde is dat de leden de Nederlandse taal en cultuur een warm hart toedragen. De afdeling streeft voor de samenstelling twee dingen na: in de eerste plaats willen wij de gemiddelde leeftijd wat naar beneden brengen (met name 50+). Verder zoeken wij naar een gezonde afspiegeling van de plaatselijke bevolking.  

Wij zijn initiatiefnemer van het jaarlijkse scholierendebat in november, dat in 2018 voor de 5e keer plaats vond. De hoogste klassen van vier middelbare scholen (VWO-niveau) beoefenen met elkaar de kunst van het woord in de arena, beoordeeld door een deskundige jury. Dit spektakel wordt door de gemeente Apeldoorn van harte gesponsord en gefaciliteerd. 

Daarnaast brengt de afdeling elk jaar een flinke doos met kinderboeken naar de plaatselijke kledingbank. Kinderen, die met hun ouders meekomen naar de kledingbank, mogen een eigen kinderboek uitkiezen uit de mooie voorraad die we daar hebben opgebouwd. Om deze voorraad op peil te houden benaderen we ieder jaar een andere middelbare school om boeken in te zamelen. Ook dit is al jaren een groot succes. 

De contributie voor het lidmaatschap is € 75 euro per jaar plus € 90 voor de afdracht aan de centrale activiteiten in Antwerpen. 

Aspirant leden bezoeken op uitnodiging enkele bijeenkomsten alvorens het voorstel tot lidmaatschap aan de leden wordt voorgelegd.

Onze bijeenkomsten vinden over het algemeen plaats in Hotel Restaurant de Keizerskroon in Apeldoorn, vlakbij Paleis het Loo (zie afbeelding). Jaarlijks maken wij ook uitstapjes naar culturele bijzonderheden elders.

Het mail adres van de afdeling is apeldoornovdp@gmail.com, en het Bankrekeningnummer is NL84RABO0141162740.

Apeldoorn is een afdeling van Oost-Nederland

Bijeenkomst:
derde maandag van de maand om 18.00 uur
Bijeenkomsttelefoon:
Adres:
Bilderberg Hotel de Keizerskroon
Koningstraat 7
7315 HR Apeldoorn
Telefoon:
055-3557648(mevr. J.Voorn-Koene)
E-mail:
Bankrekening:
NL84RABO0141162740
NT&C project:
Boekenproject: verzamelen en aanleveren van kinder- en jeugdboeken aan de voedsel/kledingbank
Stichtingsdag: 17-09-1990
Aantal leden: 16

Agenda: 

2022 21 feb

De afdelingen Twente Achterhoek, Arnhem en Apeldoorn organiseren al vele jaren een gezamenlijke bijeenkomst in februari.

Februari 2021 moesten we helaas annuleren, maar op 21 februari 2022 is er weer een feestelijke bijeenkomst met als onderwerp: De geschiedenis van Gelderland, gepresenteerd door prof. dr. Dolly Verhoeven.

2022 02 apr

René van Stipriaan houdt een lezing over zijn nieuwe boek: "De Zwijger, het leven van Willem van Oranje" waarin hij nieuw licht laat schijnen op onze Vader des Vaderlands.  De Prince, waar onze vereniging naar vernoemd is!

De gewestdag vindt plaats in het Aardhuis, gelegen in het Kroondomein Het Loo bij Apeldoorn.

Terugblik: 

2021 21 jun

Judith Fanto vertelt over haar debuut roman "Viktor".

Jeanette van Nigtevegt, onze gewestpresident, installeerde Jan Roos als “oudste jongste” lid van de afdeling. 

Nieuws: 

In memoriam, door dr. Pier Slump

Op 24 april 2021 is ons lid Albert van der Vleuten plotseling overleden. Een grote en onverwachte schok voor zijn echtgenote Riky, waarmee hij bijna 50 jaar getrouwd was, en voor ons allen, leden van de afdeling Apeldoorn.