Twente-Achterhoek

De afdeling Twente-Achterhoek bestaat ruim dertig jaar. De leden komen, veelal met partner, op de tweede maandagavond van de maand bijeen in hotel-restaurant Carelshaven in Delden, waar zij na een gezamenlijke maaltijd een lezing bijwonen. De sprekers zijn vaak leden van de eigen afdeling. Eens per jaar is er een excursie naar een Nederlandse stad, bijvoorbeeld naar het Den Haag van Louis Couperus. Het nieuwe jaar wordt meestal ingeluid met een klein concertje voorafgaand aan de maaltijd; het einde van het Princejaar wordt vaak bij een van de leden thuis of in een museum of andere gelegenheid gevierd.

Iedere twee jaar ontmoeten we de Vlaamse zusterclub uit Roeselare-Izegem-Tielt , afwisselend in Nederland of Vlaanderen. De laatste keer vierden we samen ons dertig jarig bestaan tijdens een weekeinde met een gevarieerd programma in Delden.

De afdeling heeft 25 leden; er heerst een genoeglijke sfeer, maar de leden zijn ook kritisch en zien erop toe dat de afdeling als deel van de Orde van den Prince zijn eigen identiteit blijft houden, passend bij het concept zoals dat door het hoofdbestuur is ingevuld.

Naast de culturele bijeenkomsten probeert de afdeling bij te dragen aan het project voor laaggeletterden. Er was actieve bijdrage aan de Algemene Ledendag die daaraan was gewijd in het najaar 2018; daarnaast dragen de leden individueel bij door contacten met het buitenland, hulp aan een taalmethode in Zuid Afrika en lessen Nederlands aan buitenlanders. Met het recent gestarte Petrus Pictorproject wil de afdeling een boekje met poëzie over Nederland uitgeven dat bestemd is op mensen die Nederland willen leren kennen.

 

 

 

Twente-Achterhoek is een afdeling van Oost-Nederland

Bijeenkomst:
tweede maandag van de maand
Bijeenkomsttelefoon:
Adres:
Landgoed Hotel & Restaurant Carelshaven
Delden
E-mail:
Bankrekening:
NL13ABNA0509085717 (tnv. W. van Keulen i.z. OvdP)
NT&C project:
Petrus Pictor project: een poëtische reisgids voor nieuwkomers.
Stichtingsdag: 21-11-1988
Aantal leden: 26

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

Met een korte terugblik op de bijeenkomst op 14 juni en informatie over de jumelage met de afdeling Roeselare-Izegem-Tielt in Oostende  in 2022. De afbeelding hiernaast is de door ons afdelingslid Betty  Bulthuis ontworpen en vervaardigde 'Corona penning ' in de kleuren van de  huisstijl van de Orde.

 

 

In het kader van dit project  wordt een poëziebundel samengesteld die als doelgroep beoogt :anderstaligen die een inburgeringstraject volgen .