Twente-Achterhoek

De afdeling Twente-Achterhoek bestaat ruim dertig jaar. De leden komen, veelal met partner, op de tweede maandagavond van de maand bijeen in hotel-restaurant Carelshaven in Delden, waar zij na een gezamenlijke maaltijd een lezing bijwonen. De sprekers zijn vaak leden van de eigen afdeling. Eens per jaar is er een excursie naar een Nederlandse stad, bijvoorbeeld naar het Den Haag van Louis Couperus. Het nieuwe jaar wordt meestal ingeluid met een klein concertje voorafgaand aan de maaltijd; het einde van het Princejaar wordt vaak bij een van de leden thuis of in een museum of andere gelegenheid gevierd.

Iedere twee jaar ontmoeten we de Vlaamse zusterclub uit Roeselare-Izegem-Tielt , afwisselend in Nederland of Vlaanderen. De laatste keer vierden we samen ons dertig jarig bestaan tijdens een weekeinde met een gevarieerd programma in Delden.

De afdeling heeft 25 leden; er heerst een genoeglijke sfeer, maar de leden zijn ook kritisch en zien erop toe dat de afdeling als deel van de Orde van den Prince zijn eigen identiteit blijft houden, passend bij het concept zoals dat door het hoofdbestuur is ingevuld.

Naast de culturele bijeenkomsten probeert de afdeling bij te dragen aan het project voor laaggeletterden. Er was actieve bijdrage aan de Algemene Ledendag die daaraan was gewijd in het najaar 2018; daarnaast dragen de leden individueel bij door contacten met het buitenland, hulp aan een taalmethode in Zuid Afrika en lessen Nederlands aan buitenlanders. Met het recent gestarte Petrus Pictorproject wil de afdeling een boekje met poëzie over Nederland uitgeven dat bestemd is op mensen die Nederland willen leren kennen.

 

 

 

Twente-Achterhoek is een afdeling van Oost-Nederland

Bijeenkomst:
tweede maandag van de maand
Bijeenkomsttelefoon:
Adres:
Landgoed Hotel & Restaurant Carelshaven
Delden
E-mail:
Bankrekening:
NL53 RABO 0199 2759 98 t.n.v. Orde van den Prince afd. Twente-Achterhoek
NT&C project:
Laaggeletterden
Stichtingsdag: 21-11-1988
Aantal leden: 26

Agenda: 

2023 08 mei

Rond 1270 schreef Jacob van Maerlant Der naturen bloeme, een titel die je zou kunnen vertalen als: een bloemlezing uit de natuur, waarbij het woordje ‘bloem’ de connotatie heeft van ‘puikje’, zoals nu nog in de uitdrukking ‘bloem der natie’.

Terugblik: 

2023 13 mrt

Mimi begon haar lezing met twee uitspraken:

- Etty Hillesum: de Israëlisch-/Palestijnse oorlog; hoe belangrijk het is om eerst eens naar elkaar te luisteren.

- Gijs van Oenen: Je moet de vijand verdragen

2022 12 dec

Het verslag van Betty Bulthuis is als bijlage toegevoegd.

Nieuws: