Gewestdag Schelde-Mark: immigratie, vergrijzing en het mooie Bergen op Zoom

Wat had en heeft Bergen op Zoom met Willem van Oranje? Wat heeft dat te maken met het Markiezenhof, waar eind vorige maand de gewestdag Schelde-Mark doorging? En hoe moeten we omgaan met immigratie en vergrijzing?

Een kleine honderd leden afkomstig uit Noorderkempen, Voorkempen en de drie Antwerpse afdelingen 't Wit Lavendel, Metropool en Plantiniana waren eind april te gast bij de afdeling Bergen op Zoom voor de gewestdag Schelde-Mark. De ontvangst en het ochtendprogramma vonden plaats in ons stadspaleis het Markiezenhof. Het middagprogramma was gesitueerd in de prachtige binnenstad.

Bergse bastaard

Na de gebruikelijke koffie of thee met een echte 'Bergse bastaard' volgden woorden van welkom van onze voorzitter Jacques Niederer, de burgemeester van Bergen op Zoom, Margo Mulder, en de president van de Orde, Ruud Hagenouw.

Uitstel

Afdelingsvoorzitter Jacques Niederer constateerde dat corona weliswaar tot uitstel had geleid, maar niet tot afstel en dat de 'lange' voorbereiding dus niet voor niets was. Hij had complimenten voor de organisatiecommissie voor het mooie programma en de gekozen locatie. Kort greep hij terug op het vijftigjarig bestaan van de afdeling in 2023. Hij was blij te kunnen melden dat de regelmatige aanwas van nieuwe en wat jongere leden een gezonde basis vormt voor de volgende vijftig jaar.

Burgemeester

Burgemeester Margo Mulder stond stil bij de woorden 'Vriendschap' en 'Verdraagzaamheid' in het logo van de Orde. Zij legde met enkele voorbeelden uit dat Willem van Oranje in zijn tijd al stond voor verdraagzaamheid, gezien zijn streven naar vrije meningsuiting en vrijheid van geloof. Willem van Oranje en de markiezen van Bergen op Zoom waren in hun tijd belangrijke adviseurs van de keizer en de koning van Spanje. Daarom is het Markiezenhof, waar het ochtendprogramma plaatsvond, zo treffend gekozen: een plaats van vriendschap en verdraagzaamheid die past bij een grensoverschrijdende Orde van den Prince.

800 kunstwerken

Afsluitend nodigde de burgemeester eenieder uit om ook na deze gewestdag nog eens terug te komen naar Bergen op Zoom om de circa 800 kunstwerken ter plaatse te komen bezichtigen in de stad aan de Oosterschelde, waar Brabant, Zeeland en de kust samenkomen en die bekendstaat als het 'Theater van het goede leven'.

Leermeester

Ordepresident Ruud Hagenouw citeerde zijn leermeester aan de Universiteit van Nijmegen, de in Bergen op Zoom geboren Willem Asselbergs, dichter, essayist, hoogleraar, redenaar en literatuurhistoricus, vooral bekend onder zijn pseudoniem Anton van Duinkerken. "Twee mensen zijn trouw aan elkaar, niet omdat ze op elkaar lijken, maar omdat ze van elkaar houden." Dat gebruikte hij als metafoor om ervoor te pleiten om het als Orde vooral te hebben over hetgeen ons verbindt en niet over alles dat ons scheidt. Hij vond dat het vooral de afdelingen van de Orde zijn waar het moet gebeuren, met uiteraard de nadruk op Tolerantia.

 

Demografische ontwikkelingen

De kern van het ochtendprogramma was een lezing van professor Paul Scheffer, voorzitter van de Staatscommissie Demografische ontwikkelingen tot 2050. Onder de titel 'Demografische trends tot 2050: immigratie en vergrijzing' stond hij stil bij begrippen als geboorte- en migratie-overschot. De constatering dat er al enige tijd geen sprake meer is van een geboorte-overschot en dat de migratie alsmaar toeneemt, werd met grafieken en prognoses onderbouwd en vraagt volgens de spreker om duidelijke keuzes.

Afwegingen

En dat vraagt weer om zorgvuldige afwegingen, aldus professor Scheffer. Het lijkt alsof wij ons in een rijdende trein bevinden en dat velen geen andere oplossing zien dan de handrem te hanteren, hetgeen thans gebeurt. Echter, wij zullen ons moeten afvragen wat wenselijk is en ons niet moeten verlagen tot uitspraken als 'alle grenzen dicht'. Het is aan de politiek om te komen tot complexiteitsreductie. Maar, houdt de spreker ons voor, het gaat om de mensen achter de getallen en dat vraagt van ons allen meer en dieper zelfonderzoek.

Rondleidingen

Na een geanimeerde lunch in restaurant De Gouveneur stonden 's middags rondleidingen in de mooie binnenstad onder leiding van deskundige stadsgidsen op het programma. Onder meer werden het Markiezenhof, schouwburg De Maagd, de synagoge en de Gertrudiskerk bezocht. De dag werd afgesloten met een drankje in café Het Zwijnshoofd, waarbij gewestpresident Anna de Zeeuw en afdelingsvoorzitter Jacques Niederer de organiserende commissie uitgebreid bedankten.

Max Mutsaerts en Jos van Rijn
Afdeling Bergen op Zoom

 

Terug naar de PrincEzine (op de website)? Klik hier.