Penningmeester Katharina Putzeys: "We moeten samenwerken met genootschappen als het onze"

Ze woonde het grootste deel van haar leven in het buitenland, maar in haar eigen gezin is altijd Nederlands gesproken. De bijeenkomsten van de afdeling Luxemburg voelen voor Katharina Putzeys, de kersverse Algemeen penningmeester, als ‘een moment van thuiskomen’. Waarom wilde ze algemeen penningmeester worden?

 

Hoelang bent u al lid en welke functies en/of verantwoordelijkheden heeft u binnen de Orde van den Prince sindsdien gehad?

Ik ben sinds november 2017 lid van de Orde van den Prince, afdeling Luxemburg, gewest Buitenland. Ik ben penningmeester van de afdeling sinds 2019 en voorzitter sinds september 2021. Sinds februari 2024 ben ik algemeen penningmeester in het bestuur.

Wat doet of deed u naast de Orde van de Prince?

Ik heb een eigen bedrijf, gericht op het verstrekken van bijles in wiskunde, natuurkunde en scheikunde aan leerlingen en studenten tussen de 12 en 23 jaar, zowel op middelbare scholen als op bacheloropleidingen. In de loop der jaren heb ik mij gespecialiseerd in het ondersteunen van studenten met dyslexie, dyscalculie en dysfasie, evenals het begeleiden van hoogbegaafde leerlingen. Onze diensten zijn beschikbaar in het Nederlands, Engels, Frans, Duits en Spaans.

Waarom bent u toentertijd lid geworden?

Ik heb mijn jeugd en leven als volwassene grotendeels in het buitenland doorgebracht. Landen waarin ik langer dan een jaar gewoond heb, zijn Italië, Frankrijk, Nederland, Groot-Brittannië, Ierland, Zwitserland en Luxemburg. Tijdens de vele bezoeken aan mijn grootouders in België bracht ik veel tijd met hen door. Mijn grootvader van vaderszijde was docent Nederlands en had een diepe bewondering voor Guido Gezelle. Daar is mijn liefde voor de Nederlandse taal ontstaan. Ik heb er bewust voor gekozen mijn kinderen namen te geven die op de Nederlandse manier worden geschreven: Sandrijn en Kwinten.

Hoewel mijn kinderen in het buitenland zijn opgegroeid, spraken we thuis altijd Nederlands. Waar mogelijk hebben ze ook Nederlandstalig onderwijs gevolgd, zoals op de Nederlandstalige afdeling van de Europese School in de landen waar dat beschikbaar was.

In Luxemburg was ik een van de oprichters van de NT&C-school. Op deze school worden lessen Nederlands, geschiedenis en aardrijkskunde, gegeven aan kinderen van ouders met de Belgische of Nederlandse nationaliteit. Ik ben er drie jaar penningmeester geweest. Daarnaast heb ik meer dan twintig jaar deel uitgemaakt van het bestuur van de Vlaamse Club Luxemburg, waarvan vijf jaar als voorzitter.

Behoudens mijn liefde voor de Nederlandse en anderstalige literatuur ben ik ook geïnteresseerd in kunst in al haar vormen.

Als Nederlandstalige in het buitenland biedt een vereniging zoals de Orde van den Prince mij de gelegenheid om samen te komen met gelijkgestemden. De bijeenkomsten met de Orde van den Prince voelen als een moment van thuiskomen en een herbeleving van mijn Vlaamse identiteit.

De Orde biedt mij ook de kans deel te nemen aan gewestdagen en andere afdelings- en gewestoverschrijdende bijeenkomsten die inspirerend zijn en waar ik bijzonder veel interessante mensen heb leren kennen. Ik kan mij er onderdompelen in taal en cultuur, ervaringen die ik in een andere omgeving op deze manier nooit zou hebben beleefd.

Waarom wilde u algemeen penningmeester worden?

Ik heb in het verleden bij verschillende verenigingen, zoals de Vlaamse Club Luxemburg, de school NT&C, Conseil National pour Etrangers (CNE) en Telstar (onderdeel van British Scouts Overseas), verschillende functies vervuld, waaronder penningmeester en voorzitter. Toen de penningmeester van de Orde van den Prince, afdeling Luxemburg, na vele jaren uitstekend werk te hebben verricht, besloot te stoppen, heb ik mij kandidaat gesteld voor die functie. Enkele jaren later liep het mandaat van toenmalig voorzitter Freddy Bracke af. Ik had aanvankelijk niet de ambitie om voorzitter te worden, maar gewestpresident Christophe Ommeganck en het bestuur waren van mening dat ik een geschikte kandidaat was en hebben mij overgehaald om de rol van voorzitter op me te nemen.

In december 2023 hoorde ik tijdens een tumultueuze Algemene Raad dat de functie van algemeen penningmeester binnen het bestuur vrijkwam. Omdat het bestuur behoefte had aan extra ondersteuning, heb ik contact opgenomen met de president om mezelf als kandidaat naar voren te schuiven.

Wat is het belangrijkste dat u gaat oppakken?

Als algemeen penningmeester streef ik ernaar om de financiën van de Orde nauwkeurig te beheren, zodat ze op orde blijven. Daarnaast vind ik het erg belangrijk om te zorgen voor duidelijke procedures en transparantie, die essentieel zijn voor effectief bestuur. Als lid van het bestuur wil ik bijdragen aan de goede werking van het genootschap.

Als lid en vertegenwoordiger van het gewest Buitenland wil ik daarnaast graag de behoeften en verlangens van onze leden in het buitenland benadrukken. Hoewel onze omstandigheden anders zijn, delen we dezelfde passie voor taal, kunst en het belang van 'amicitia en tolerantia'.

Hoe denkt u dat u na uw afscheid herinnerd zal worden?

Het is moeilijk hier een bescheiden antwoord op te geven…

Ik zou graag herinnerd worden als iemand die eraan heeft bijgedragen de Orde door een moeilijke tijd heen te hebben geholpen. Stilstaan als genootschap kan in een evoluerende omgeving niet. We moeten proactief zijn, luisteren naar de verwachtingen van de leden, investeren in nieuwe technologieën en onszelf steeds opnieuw verbeteren. De Orde van den Prince is uniek, maar we moeten de hand reiken naar andere genootschappen zoals de onze en we moeten ons best doen ons niet alleen van hen te onderscheiden, maar ook met hen samen te werken.

Waar doet een afdelingsvoorzitter u tijdens een etentje geen plezier mee?

Ik ben geen grote liefhebber van schaal- en schelpdieren. Geef mij maar een lekker stuk vlees.

Wat weet (haast) niemand binnen de Orde van den Prince over u?

Ik ben geïnteresseerd in parfums van het merk Guerlain. Ik heb een (kleine) koelkast vol met bijzondere flesjes, het oudste van 1936… Met plezier ga ik naar workshops en verzamel ik wat er geschreven is over Guerlain.

Wisten jullie dat Nivea een van de eerste crèmes van Guerlain is???