Boeken " Mees Kees" met enthousiasme ontvangen

Afdeling Zwolle steunt de landelijke actie "Wie geef jij een boek cadeau?"

Ook dit jaar heeft onze afdeling deelgenomen aan de actie ‘Geef een boek cadeau’ door het doneren van 100 boeken ‘ Mees Kees, een pittig klasje’ aan de KPZ  (Katholieke PABO Zwolle) De KPZ heeft ervoor gekozen om het boek aan de tweedejaars studenten cadeau te doen. Dat zijn er momenteel 98.
 

Het boek wordt ingezet in een taalmodule over jeugdliteratuur in het vierde kwartaal, dat loopt van april tot juni. Studenten lezen dan het boek en voeren in een van de lessen een gesprek hierover met elkaar in een literatuurcirkel. Het uitgangspunt is dat een groep van vier tot zes personen leeservaringen deelt over een bepaald boek dat ze wil lezen. Wat is een literatuurcirkel en hoe verloopt die? Klik op de afbeelding.

   

Nadat de studenten het boek besproken hebben zullen zij op de scholen waar zij stagelopen de boeken doneren aan kinderen. Met het overhandigen van de boeken aan de studenten van de KPZ maken wij zodoende een tweeslag: de studenten gebruiken het als middel om deel te nemen aan de literatuurcirkel en daarna komt het bij de leerlingen terecht.

We gaan ervan uit dat het enthousiasme om te lezen door de aanstaande leerkrachten overgedragen zal worden op de leerlingen door het ontvangen en doorgeven van het boek: ‘ Mees Kees, een pittig klasje’!

 

Wij hebben ook een aankondiging op de gewestwebsite gezet. Ten behoeve van onze zusterafdelingen.  Nevenstaande afbeelding van het cadeauboek voor dit jaar ('Mees Kees, een pittig klasje') is een link ernaar toe. 

   

behoort tot het gewest Noord-Nederland dat volgende afdelingen groepeert: