Noord-Nederland

Het gewest Noord-Nederland is één van de 12 gewesten van de Orde van den Prince. De Orde van den Prince, vernoemd naar prins Willem van Oranje, is een politiek-ongebonden Vlaams-Nederlands cultureel genootschap. De Orde zet zich met name in voor bevordering van onze gemeenschappelijke taal en cultuur en het behoud van het cultureel erfgoed in ruime zin, tegen de achtergrond van de diversiteit, actualiteit en historiciteit van het Nederland-Vlaanderen van nu. 

Wij zijn geen actiegroep en geen serviceclub. Wij geven op onze eigen wijze invulling aan wat wij zien als  onze medeverantwoordelijkheid in deze: naar vermogen een concrete bijdrage leveren aan het ontplooien van maatschappelijk relevante projecten op het gebied van de Nederlandse Taal en Cultuur, in de diversiteit van de samenleving waar wij deel van uitmaken. 

Wij doen dit  onder meer door ondersteuning van organisaties en instellingen die initiatieven ontplooien om laaggeletterdheid te bestrijden en de leesbeleving en leescultuur te stimuleren. Voorbeeld van dat laatste is het project Geef een boek cadeau!' Oorspronkelijk in ons gewest opgepakt door de Afdeling Zwolle,  doch momenteel streven wij naar een gewestbrede aanpak in de ondersteuning van deze jaarlijkse campagne. Zie elders op deze gewestsite voor meer informatie.

Het gewest Noord-Nederland groepeert volgende afdelingen:

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

Wij herdenken als gewest Noord-Nederrland |Fred Slijkerman. Begonnen als Ordelid bij de afdeling Groningen, medestichter van de afdeling Drenthe en de afdeling Zwolle,;  en tot zijn verscheiden  lid van de afdeling Eems-Dollard. 

 

Gewestpresident Steenhuis hield een toespraak ter gelegenheid van de gewestdag Noord-Nederland op 14 mei 2022. 
Klik op 'Bekijk' voor verdere informatie.

 

De campagne Geef een (prenten)boek cadeau ziet Zwolle als een uitgelezen kans, niet alleen voor de eigen afdeling maar voor het hele gewest, om daadwerkelijk bij te dragen aan de bestrijding van laaggeletterdheid