In Paradisum deducant te angeli.

In memoriam Fred Slijkerman

 

Op 17 juli 2022 is van ons heengegaan Fred Slijkerman, Ordelid van de afdeling Eems-Dollard. Wij betuigen onze oprechte deelneming aan de familieleden; mogen zij sterkte en troost putten uit de rouw-advertentietekstpassage "In paradisum deducant te angeli"...

De uitvaartdienst vond plaats in de Sint Jozef Kathedraal te Groningen. Nevenstaande afbeelding van de kathedraal is 
een link naar de website van de afdeling Eems-Dollard. 
Daar staat alle verdere informatie.

 

Beschrijving gewest: 

Het gewest Noord-Nederland groepeert volgende afdelingen: