Zwolle

Zwolle is een afdeling van Noord-Nederland

Bijeenkomst:
vierde donderdag van de maand
Bijeenkomsttelefoon:
038-4532872
Adres:
Restaurant “De Agnietenberg”
Haersterveerweg 23
8034 PJ Zwolle
E-mail:
Bankrekening:
NL46ABNA0504867369 t.n.v. Orde van den Prince, afd. Zwolle
NT&C project:
Laaggeletterdheid
Stichtingsdag: 06-11-2007
Aantal leden: 14

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

Ook dit jaar ondersteunt de afdeling Zwolle  vanuit het project "Laaggeletterdheid" de landelijke actie: " Wie geef jij een (prenten-)boek cadeau?". Het doel van de campagne is om alle kinderen in Vlaanderen en Nederland te laten opgroeien tussen de mooiste boeken en zo een steentje bij te dragen aan het terugdringen van laaggeletterdheid. 

Wat zou het mooi zijn als ieder kind, in Nederland en Vlaanderen, kan opgroeien tussen de mooiste kinderboeken, uitgestald in zijn eigen boekenkast... Dat is de missie van de  jaarlijkse campagne Geef een (prenten)boek cadeau'!