Groningen

De afdeling Groningen munt uit door de combinatie van Vlaamse levensvreugde en Groningse degelijkheid. Wij zien haar als een van de parels in de kroon van de orde. De afdeling werd op 2 september 1985 opgericht en vierde dus in het jaar 2020 zijn 7e lustrum. Als onze opgave beschouwen wij, in lijn met de gehele Orde, het bevorderen van de Nederlandse taal en cultuur en dit in de ruimste zin. De afdeling Groningen wil zelf ook handelen in overeenstemming met wat wij zien als de kern van de Nederlandse taal en cultuur.

Zelfwerkzaamheid van de leden wordt waar mogelijk bevorderd, zo publiceerden we in de afgelopen twee jaar twee boekjes. We streven er daarbij naar onder de oude zinspreuk Utile dulce te werken. Onze bijeenkomsten combineren op dusdanig gelukkige wijze het nuttige en het aangename dat elk lid uitkijkt naar de 3e dinsdag van de maand en naarmate die dag dichterbij komt, een prettiger gevoel krijgt. De avonden beginnen om 6 uur in het Groninger etablissement ‘Het land van Kokanje” met blijde begroetingen en een passend aperitief. Voorafgaand aan het diner worden mededelingen gedaan en zonodig de leden geraadpleegd en besluiten genomen.

Na het, meestal eenvoudige, diner houdt de commissaris NTC een korte causerie over de taalkundige en culturele aspecten van het onderwerp van die avond en daarna staat de spreker van die avond op, om ons wat betreft datzelfde onderwerp op de hoogte te brengen van zijn visie. Na vragen en discussie neemt de afdeling met enige weemoed afscheid van elkander, maar gelukkig slechts voor een maand. Vriendschap regeert, tolerantie is vanzelfsprekend.

Natuurlijk organiseren we ook heel wat af, zij het, door corona gedwongen soms via de zoom applicatie: Gewestdagen, Gewestlezingen, Lustra, Kerstdiners, Uitstapjes en wat dies meer zij. Daarbij profiteren we uiteraard van de grote en diverse kwaliteiten van de leden. We tellen daaronder schrijvers, historici, beeldhouwers, zangpedagogen, bibliothecarissen, dichters, kunsthistorici, filosofen, juristen, kunstschilders, massapsychologen, en bestuurders van universiteit en erfgoed.

De gemiddelde leeftijd van de afdeling kwam kort geleden net boven de oude pensioengrens uit, zodat vele van onze leden tijd en gelegenheid hebben om hun niet geringe bekwaamheden en ervaring in dienst te stellen van het gemeenschappelijk streven. Het is onze wens de gemiddelde leeftijd enigszins in neerwaartse zin te verleggen. Momenteel hebben we 24 leden en daar kunnen nog wel enkele zielsverwanten bij die jong van hart zijn. De afdeling kent geen glazen plafond, de geslachten zijn gelijkelijk vertegenwoordigd en de voorzitter is een voorzitster. Kortom: Voor elck wat wils...

Echter, óók qua presentatie voor elck wat wils.
Voor degenen die mogelijk behoefte hebben aan of die simpelweg ook nieuwsgierig zijn naar een meer grafische weergave van het voorgaande: zie hier onze grafische presentatiepagina.

Groningen is een afdeling van Noord-Nederland

Bijeenkomst:
derde dinsdag van de maand: 18.00 inloop, 18.45 start bijeenkomst met diner en voordracht.
Bijeenkomsttelefoon:
Adres:
Restaurant 't Land van Kokanje
Oude Boteringestraat 9
9712 GB Groningen
E-mail:
Bankrekening:
NL26 RABO 0145 6154 05 t.n.v. Orde van den Prince
NT&C project:
Stichtingsdag: 20-09-1985
Aantal leden: 22

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

2023 19 dec

Afdeling Groningen kwam voor een laatste keer in kalenderjaar 2023  bijeen  voor de feestelijke afsluiting van de eerste helft van het Ordejaar 2023-2024. Dat deden we uiteraard in stijl. 

2023 18 apr

Saskia Visser schotelde ons een zeer informatieve avond voor. Haar motto was: ik breng de taal naar jullie toe... Saskia deed meer: zij liet ons, middels actieve eigen participatie, ook zélf de taal opzoeken.

2023 21 mrt

Zuid Afrika en litteratuurprijzen

2023 21 feb

Een verrassende visie op kunst, gedaan langs de lijnen van de Oost-West tegenstelling, die in feite helemaal geen tegenstelling bleek.

 

2023 17 jan

Edward Houting bespreekt de rol van de kloostermop in de stad Groningen

2022 18 jan

In een boeiende lezing gaf Hanno Brand een beeld van de Hanze. Ook de rol van Groningen in deze middeleeuwse stedenband werd belicht.

Nieuws: 

Afdeling Groningen presenteert haar Jaarverslag 2021-2022  .

De afdeling Groningen van de Orde van den Prince heeft een tweejaarlijkse scriptieprijs ingesteld 
voor studenten aan de RuG: de Betsy Nortprijs.  De prijs is €750. 

Vier en twintig ultrakorte toegepaste biografieën en een stukje geschiedenis.
Toch maar even kijken...

Als u HIER klikt
ontvouwt onze wens zich in al zijn volheid.

EEN OEROUDE EN SPRINGLEVENDE STAD.