Scriptieprijs 2023 Orde van den Prince

Orde van den Prince Scriptieprijs

Betsy Nortprijs.
De afdeling Groningen van de Orde van den Prince* heeft een tweejaarlijkse scriptieprijs ingesteld voor studenten aan de RuG, die een goedgekeurde scriptie in de geesteswetenschappen schreven met duidelijke raakvlakken aan de Nederlandse Taal en Cultuur: de Betsy Nortprijs. De prijs is groot 750 euro’s en wordt toegekend door een deskundige jury die de prijscommissie adviseert.

Het reglement van de scriptieprijs is op de website van de afdeling Groningen gepubliceerd. Het bevat onder meer de volgende eisen: De scriptie moet Nederlandstalig zijn en mag niet meer dan 40.000 woorden bevatten. Criteria zullen zijn: originaliteit, creativiteit en toegankelijkheid voor een geïnteresseerd lekenpubliek. 

Inmiddels is op jaarafsluitende maandbijeenkomst van 2023 voor de eerste maal de prijs uitgereikt. Waarover later meer.

 

*Dit initiatief is door het Praesidium van de Orde beoordeeld als honorabel NTC project.