Scriptieprijs 2023 Orde van den Prince

Orde van den Prince Scriptieprijs

De afdeling Groningen van de Orde van den Prince* heeft een tweejaarlijkse scriptieprijs ingesteld voor studenten aan de RuG, die een goedgekeurde scriptie in de geesteswetenschappen schreven met duidelijke raakvlakken aan de Nederlandse Taal en Cultuur. De prijs is groot 750 Euro’s en wordt toegekend door een deskundige jury die de prijscommissie adviseert.

Het reglement van de scriptieprijs is op de website van de afdeling Groningen gepubliceerd en is down te loaden via deze link: 
Het bevat onder meer de volgende eisen: De scriptie moet Nederlandstalig zijn en mag niet meer dan 40.000 woorden bevatten. Criteria zullen zijn: originaliteit, creativiteit en toegankelijkheid voor een geïnteresseerd lekenpubliek.

Inzendingen tussen 1 februari en 15 juni 2023 aan p.broomans@rug.nl. De uitreiking zal medio November 2023 plaatsvinden.

 

*Dit initiatief is door het Praesidium van de Orde beoordeeld als honorabel NTC project.

De afdeling Groningen munt uit door de combinatie van Vlaamse levensvreugde en Groningse degelijkheid. Wij zien haar als een van de parels in de kroon van de orde.