In memoriam Fred Slijkerman.

"Mogen de engelen je naar het paradijs leiden".

 

Op 17 juli 2022 is van ons heengegaan Fred Slijkerman, Ordelid van de afdeling Eems-Dollard. Maar niet alleen wij in Eems-Dollard zijn daarover diepbedroefd. Fred was mede-'Founding Father' van de afdelingen Hondsrug én Zwolle. Van de Hondsrug was onze Fred bovendien de eerste en de langstzittende bestuurs-voorzitter. Ook daar wordt met zeer grote waardering aan hem teruggedacht...

Los van het bovenstaande: wij verliezen in Fred als persoon een aimabel mens,
die kracht putte uit zijn geloof en met weinig woorden toch veel kon zeggen. 

Beste/lieve Fred, wij hebben je, in de passende ambiance van de majestueuze Sint Jozef-kathedraal in Groningen, overgedragen... Mogen de engelen je nu naar het paradijs leiden ...

 

De ‘Eems-Dollard’ is een afdeling van de Orde van den Prince’, in het gewest Noord-Nederland.Wat onze afdeling typeert is vooral dat wij van onze specifieke regionale ligging ons speerpunt maken.