Een uitgelezen kans

 

De campagne Geef een (prenten)boek cadeau heeft als missie om alle kinderen in Nederland en Vlaanderen te laten opgroeien tussen de mooiste boeken. Hoe bereiken we die kinderen? Door te geven! Doneer zo'n boek aan een maatschappelijke instelling of school.

Zwolle ziet dit als een uitgelezen kans, niet alleen voor de eigen afdeling maar voor het hele gewest, om daadwerkelijk bij  te dragen aan de bestrijding van laaggeletterdheid. Klik op de afbeelding 

         
 

De actie 'Geef een (prenten)boek cadeau is van start gegaan. Op de websote van de gelijknamige overkoepelende iinstantie staan allerlei organisaties die de actie ondersteunen, met een korte beschrijving ervan - waaronder dus de Prince. Wijj zijn nog geen structurele ondersteuner, hopelijk volgt die stap nog.

Nevenstaande afbeelding is niet alleen een hyperlink naar de betreffende typering van de Prince, maar ook naar de website van de organsisatie.

Beschrijving gewest: 

Het gewest Noord-Nederland groepeert volgende afdelingen: