West-Vlaanderen

De bakermat van de Orde

West-Vlaanderen is de bakermat van de Orde van den Prince. Hier stichtte de Kortrijkse advocaat Guido van Gheluwe met enkele vrienden op 2 november 1955 de Orde met de bedoeling om Vlamingen en Nederlanders samen te brengen in vriendschap en verdraagzaamheid en met het engagement om de Nederlandse taal en cultuur uit te dragen. Bij de oprichting van de afdeling Kortrijk in 1956 werd de eerste versie van de Keure opgesteld. Zo werd West-Vlaanderen de olievlek van de Orde, die heel zich heel vlug verspreidde over heel Vlaanderen en Nederland en op vele plaatsen in de wereld waar Nederlands wordt gesproken. 

Ons gewest is daar fier op en is sedert de stichting een bloeiende tak geweest van de Prince-boom. Talrijk zijn de West-Vlamingen die presidiumverantwoordelijkheid hebben genomen en ook vandaag schrikken ze er niet voor terug om mee de denken en te werken aan de bloei van de Orde. Het Gewest West-Vlaanderen is ook internationaal, gezien de afdeling Rijsel/Lille eveneens lid is van ons gewest. Zo bestaat het Gewest West-Vlaanderen tien afdelingen: Brugge, Houtland, Kortrijk, Oostende, Rijsel/Lille, Roeselare-Izegem-Tielt, Waregem, Westhoek, Westkwartier en ’t Zwin. De huidige gewestpresident is Jan Breyne van afdeling Westkwartier.

 

Agenda: 

2022 04 jun

Eindelijk is het zover. Covid stelde ons geduld op prijs, maar nu kan afdeling Houtland eindelijk de voorziene West-Vlaamse Gewestdag organiseren. Op 4 juni 2022 wordt aan de leden een uitgebreid cultureel programma aangeboden. 

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

Op de gewestraad, begin oktober, nam de in het voorjaar verkozen gewestpresident Jan Breyne (Westkwartier) officieel de voorzittershamer van Jan Vandromme over. 

Jan was heel zijn heel zijn professioneel leven in dienst van dezelfde werkgever: het stadsbestuur van Ieper. Hij ging er uiteindelijk als stadssecretaris op pensioen. Nadien was hij een tijdje kabinetsmedewerker van Yves Leterme met als opdracht de herdenkingen 14-18 van de federale regering voor te bereiden. Hij is vader van een dochter Nele en heeft drie kleinkinderen.