West-Vlaanderen

Agenda: 

Geen activiteiten.

Terugblik: 

Geen activiteiten.

Divers nieuws: 

Op de gewestraad, begin oktober, nam de in het voorjaar verkozen gewestpresident Jan Breyne (Westkwartier) officieel de voorzittershamer van Jan Vandromme over. 

Jan was heel zijn heel zijn professioneel leven in dienst van dezelfde werkgever: het stadsbestuur van Ieper. Hij ging er uiteindelijk als stadssecretaris op pensioen. Nadien was hij een tijdje kabinetsmedewerker van Yves Leterme met als opdracht de herdenkingen 14-18 van de federale regering voor te bereiden. Hij is vader van een dochter Nele en heeft drie kleinkinderen.