West-Vlaanderen

De bakermat van de Orde

West-Vlaanderen is de bakermat van de Orde van den Prince. Hier stichtte de Kortrijkse advocaat Guido van Gheluwe met enkele vrienden op 2 november 1955 de Orde met de bedoeling om Vlamingen en Nederlanders samen te brengen in vriendschap en verdraagzaamheid en met het engagement om de Nederlandse taal en cultuur uit te dragen. Bij de oprichting van de afdeling Kortrijk in 1956 werd de eerste versie van de Keure opgesteld. Zo werd West-Vlaanderen de olievlek van de Orde, die heel zich heel vlug verspreidde over heel Vlaanderen en Nederland en op vele plaatsen in de wereld waar Nederlands wordt gesproken. 

Ons gewest is daar fier op en is sedert de stichting een bloeiende tak geweest van de Prince-boom. Talrijk zijn de West-Vlamingen die presidiumverantwoordelijkheid hebben genomen en ook vandaag schrikken ze er niet voor terug om mee de denken en te werken aan de bloei van de Orde. Het Gewest West-Vlaanderen is ook internationaal, gezien de afdeling Rijsel/Lille eveneens lid is van ons gewest. Zo bestaat het Gewest West-Vlaanderen tien afdelingen: Brugge, Houtland, Kortrijk, Oostende, Rijsel/Lille, Roeselare-Izegem-Tielt, Waregem, Westhoek, Westkwartier en ’t Zwin. De huidige gewestpresident is Jan Breyne van afdeling Westkwartier.

 

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

2023 22 apr

De West-Vlaamse Gewestdag werd georganiseerd door afdeling Westkwartier en ging door in het Auris-centrum te Ieper op 22 april 2023. Het thema was ‘Zorgen voor Morgen’.

Tijdens de academische zitting stond de zorg voor taal centraal. Luc Devoldere, voorzitter Literatuur Vlaanderen, hield een boeiend betoog over een ‘Sinistere Drievuldigheid: taalarmoede, taalachterstand en ontlezing’. Taalarmoede is treurig. Taalachterstand is een maatschappelijk probleem en ontlezing een drama. Leesvaardigheid is afgenomen bij onze kinderen en jongeren. Ze kunnen complexe teksten moeilijker lezen en interpreteren. De spreker deed een oproep mee te werken aan het Leesfonds opgericht in de schoot van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren die het pilootproject ‘Elk kind een boek’ opstartte (www.leesfonds.be).

2022 04 jun

De West-Vlaamse gewestdag 2022 in Torhout was er eentje om in te lijsten. Niet alleen werden alle pessimistische voorspellingen qua aanwezigheden de kop ingedrukt, het aangeboden programma was hoogstaand, de sfeer was warm en Prince-lijk gezellig. Dit was de gewestdag van de heropstanding.

Nieuws: 

Het is één van de belangrijkste opdrachten van de Orde van den Prince om te investeren in onze taal en om de verspreiding van een verzorgde taal via de meest diverse maatschappelijke geledingen te stimuleren. Anderzijds wil de Orde ook een zorgzame en educatieve rol spelen in het hedendaags maatschappelijk gebeuren.

Op de Gewestdag van 4 juni van West-Vlaanderen in Torhout werd aan President Godelieve Laureys het eerste exemplaar van het boekwerkje “Spiegeltje aan de wand…” overhandigd. Het is het sluitstuk van het West-Vlaamse NT&C-project, dat door corona wat werd vertraagd, maar nu met trots aan het publiek kon worden voorgesteld.

Slava Ukraini! Heroyam Slava! "(Glorie aan Oekraïne en zijn helden) is een hertaling en nieuwe orkestratie (door de Belgische dirigent/componist Piet J Swerts) van de officiële mars van het Oekraïense leger, gecombineerd met de nationale hymne. In de overgang scandeert het orkest de historische slogan. Het is een artistieke muzikale vuist tegen zinloos oorlogsgeweld dat de Oekraïne doorleeft.

De wereldcreatie van deze nieuw hymne geschiedde op 19 maart jl. in Brussel door het Brussels Philharmonic. Dirigent: Yoel Levi.

Piet Swerts stelt de orkestset van deze hymne -via www.zodiaceditions.com- internationaal gratis ter beschikking. Een speciale versie voor harmonieorkesten is ook gratis beschikbaar. https://soundcloud.com/piet-swerts/slava-ukraini-heroyam-slava. Intussen is de orkestset al meer dan 500 keer gedownload. En vinden in diverse wereldsteden opvoeringen plaats. Zo creëerde Johannes Unger 24 maart 2022 in de beroemde Marienkirche in Lübeck deze uitvoering
https://www.facebook.com/Art4Ukraine-100257679292881/videos/685546516211...

 

 

Op de gewestraad, begin oktober, nam de in het voorjaar verkozen gewestpresident Jan Breyne (Westkwartier) officieel de voorzittershamer van Jan Vandromme over. 

Jan was heel zijn heel zijn professioneel leven in dienst van dezelfde werkgever: het stadsbestuur van Ieper. Hij ging er uiteindelijk als stadssecretaris op pensioen. Nadien was hij een tijdje kabinetsmedewerker van Yves Leterme met als opdracht de herdenkingen 14-18 van de federale regering voor te bereiden. Hij is vader van een dochter Nele en heeft drie kleinkinderen.