Johan Vandendriessche

Terugblik

Het varkenshaasje met persillade van mosterd was vergezeld van een krachtige volle rode wijn en de zes bijna nieuwe leden bloosden van trots. Voorzitter Dag deed hierin niet onder. Het kaartje van Chris pronkte nog trotser achter de wijnglazen. Chris had de euvele moed gehad Chat-GPT te examineren aan de hand van een extract uit de recente roman van de spreker. Het resultaat was verbluffend en bewees dat de wereld nooit meer zal zijn wat ze geweest is. Beste vrienden van de Orde van den Prince Westhoek, de afwezigen hadden uiteraard ongelijk, maar we vergeven het hen zolang wij dit nog kunnen.  Immers :Chat GPT staat voor  " Chat Generative Pre-trained Transformer

Hierin lees je het woord "generatief" dit is : "de computer ontwikkelt de tekst zelf" omdat hij getraind is om het volgend woord te"raden" met een uiterst hoge graad van waarschijnlijkheid. En " pre-trained" wil zeggen dat de computer door een model getraind is, wat overeenkomt met " doelgericht gedrag" ofte systeem 2 van Daniel Kahneman ( bewustzijnspsycholoog die recent is overleden) dat traag is en overdacht  in tegenstelling tot systeem 1 ,dat snel is en bevooroordeeld, maar dodelijk zoals in Gaza: "eerst schieten en dan praten".

Deze loodzware inleiding om jullie, aanwezigen, eraan te herinneren dat de spreker weliswaar badinerend overkwam, maar in zijn romans een en ander weet binnen te smokkelen dat beklijft. Hij slaagt erin zijn drie functies, die van zakenman , van politicus en schrijver  te verenigen in een schijnbaar ADD kijk op de wereld. Bij mijn weten is de wereld gefragmenteerd en versplinterd en is de ADD attitude wellicht een van de betere manieren om met de wereld om te gaan. Wij mensen van de logos, van het woord, van het Boek wellicht, hebben moeite en pijn om te zien dat Chat GPT perfect illustreert hoe ons brein werkt, want de makers hiervan imiteren gewoon ons neuraal netwerk!!!

Johan Vandendriessche is in de snoep geboren en getogen. Vader was een Brussels zakenman in die ' branche".

Hij heeft diverse functies in de wereld van bedrijfsaudit en tax vervuld, waar hij onze voorzitter in zijn hoedanigheid van chief of tax van de KBC leerde kennen. Beiden hebben trouwens aan hun professionele periode een gezonde Vlaamse reflex over gehouden, getuige de reclame van Dag voor het " Vlaams Manifest " van oud-KBC baas Remi Vermeiren.

Spreker wou per se schrijver worden, maar zoals in Kahneman twee, heeft hij daar lang moeten op wachten.

Hij is ook cijfertjes mens, en de kritiek van Paul op bepaalde praktijken in KPMG ,om de naam niet te noemen, deed hem zichtbaar pijn. Toen hij eraan dacht die taak op te geven ten voordele van " Baldje", het gezin, en het schijverschap werd hem een politieke functie in onze hoofdstad aangeboden, "an offer you can't refuse"

Daarover ging het grootste deel van zijn lezing.

Brussel is een Brabantse Nederlandstalige stad wiens archief Vlaamser is dan die van Gent bv. De VUB onderzocht het taalgebruik in de " foyer" van de kindjes die Nederlandstalig onderwijs volgen en er blijkt dat geen enkele taal een meerderheid behaalt. Wel is 60% overwegend Nederlandstalig, 36 % overwegend Franstalig, slechts 14 % beheerst beide landstalen en 32 % verkiest niet-Belgische  talen. Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, door Vlaanderen gefinancierd, heeft inderdaad een goede reputatie, maar aan welke prijs?

Wel, de Horeca en de KMO's doen het op het vlak van respect voor het Nederlands heel goed, de administratie niet, en in de klas van het zoontje van de spreker spraken er drie kinderen van de drieëntwintig Nederlands!

In Brussel zijn er ongeveer drieëntachtig politieke instellingen, waarvan één derde werkt! Samenwerking is onmogelijk, omdat de partiecratie overal een andere legering  ( dit woord klinkt  hechter dan " coalitie") bevat. Een gemeenteraad begint om 16 u, duurt tot 23 u, en omvat gemiddeld een driehonderd agendapunten. De  gemeentesecretaris is wel zo goed je te helpen, a rato van één uurtje af en toe als het hem uitkomt.

Een bedrijfsrevisor heeft één groot nadeel: hij zou kunnen fouten vaststellen en dat is het ergste wat een te herkiezen politicus kan overkomen. Ik heb mij geconcentreerd op één dossier, dat van het voetbalstadion. Dat bleek een gigantisch vastgoedproject met ergens een groen grasveld. De oficiële briefwisseling naar het Goethe Instituut wordt gericht aan " De Heer Goethe"

De band tussen Brussel en Vlaanderen zit vol paradoxen.

  1. De economische activiteit doet de verstrengeling met de Rand toenemen.
  2. De investeringen in zorgzame buurten zijn nog nooit zo hoog geweest, en de stadsvlucht is navenant.
  3. Het Nederlandstalig Onderwijs is top, open, ruimdenkend en actueel, maar het geloof in de Nederlandstalige cultuur is zeer slecht.

Moet Vlaanderen Brussel loslaten?

  • Als Vlaanderen Brussel loslaat  zal dit de problemen niet oplossen.
  • Als Vlaanderen Brussel loslaat zal Vlaandeen een enorme economische motor missen.

Als schrijver in spe heb ik in mijn economische carrière drie dozen gevuld:

  • één met muziek,
  • één met fictie en verhalen,
  • één met film

Mijn eerste boek " Ooit" omvat een hele playlist van Elgar tot Faithless en Faithfull... Het gaat erover hoe de mensen de kennis van hun sterfdatum zouden tegemoet treden.

Mijn tweede boek met de onwaarschijnlijke naam " Een geur van zonsverbijstering" heeft een playlist van 25 nummers die alle  de sfeer van een hoofdstuk weergeven. Een Café wordt woonkamer en daar wordt oeverloos gedebateerd. Stuurt de maatschappij ons gedrag en probeert zij onze persoonlijke mening uit te schakelen? De " Bezette Stad " van Paul van Ostaijen speelt een grote rol in dit boek. De schrijver heeft een tijd in Berlijn gewoond net zoals het hoofdpersonage naar Berlijn is gevlucht voor de repressie. En David Bowie heeft in Berlijn zijn song " Heroes" opgenomen. Wie schreef zopas dat een ADD attitude boeiend kan zijn?

Ludwig wees op het gevaar voor Islamisering, en spreker sprak hem niet tegen en Marc B.nuanceerde deze stelling. Marokko levert ons utstekende verplegenden die naar het Nederlandstalig Onderwijs zijn geweest.  Bovendien weigert een instlling als de KUL stelselmatig om in Brussel te investeren. Schrijver van dit verslag heeft trouwens gelezen hoe Marokko kreunt onder een braindrain van opgeleide artsen en verpleegkundigen naar Europa.

Chris ondervraagt spreker naar zijn mening in verband met  kunst of teksten die door AI ( "iii aai ")zijn aangeleverd. Een kunstwerk krijgt zijn waarde door het verhaal of het thema dat hierin verwerkt is, en als dit met AI is gemaakt is dat wel wat "specialer". Er is wel een probleem met het auteursrecht.

Ludwig vraagt of de politieke microbe is weggegedeemsterd? Ik heb er heel veel van geleerd, hoe een partij werkt, hoe de politiek werkt, hoe complex het allemaal is. Het is wel heel zwaar, je neemt de problematiek, de agenda, de spelletjes, de " eigen partij boven" mentaliteit  mee naar huis. Het is ongeloooflijk zwaar . Ik kon het niet volhouden en ...  " ik wou schrijven"!!!

Een activiteit georganiseerd door: 

behoort tot het gewest West-Vlaanderen dat volgende afdelingen omvat:

Kort

Wanneer: 
zondag, 21 april, 2024 - 19:30