Westkwartier

Een hechte vriendengroep

Onze afdeling Westkwartier werd opgericht in 1996. We prijzen ons gelukkig nog steeds een aantal van onze stichtende leden in ons midden te hebben. Sinds de oprichting zijn regelmatig nieuwe leden ons komen vervoegen. We zijn uitgegroeid tot een hechte vriendengroep van 25 leden, waarin een mooi evenwicht is van vrouwen en mannen en heel wat leeftijdscategorieën vertegenwoordigd zijn. We streven echter constant naar verdere groei van onze afdeling en een nog ruimere diversiteit.

De naam Westkwartier werd gekozen omwille van de historische betekenis: het Westkwartier is de zuidwestelijke hoek van het graafschap Vlaanderen dat een aparte eenheid vormde van zeven kasselrijen. Deze waren verspreid over de huidige Westhoek (Westen van West-Vlaanderen) en het noorden van Frankrijk (Frans-Vlaanderen). Hier voltrok zich de eerste fase van de Beeldenstorm van 1566. We bevinden ons dus in een historisch roerig gebied, waar de wil om vrij voor zijn mening te kunnen uitkomen de mensen samenbracht. En ons in tolerantia samenbrengt!

We komen maandelijks samen op donderdagavond in De Steenen Haene in Zillebeke. De partners van onze leden zijn op de meeste avonden ook mee uitgenodigd en maken daar dankbaar gebruik van. Bij het aperitief wordt gezellig over en weer gepraat. Na het voorlezen van de Keure genieten we van de lekkere keuken en kijken al vooruit naar ‘de hoofdschotel’, de spreker van de maand. Ook in de onderwerpen die aan bod komen, streven we diversiteit na, al vormen (de Nederlandse) taal en cultuur een speerpunt van ons programma.

Iedere maand leest een lid een gedicht voor dat hem/haar na aan het hart ligt, of op dat moment de aandacht getrokken heeft. De avond wordt regelmatig afgesloten met een samenzang. Het lied wordt vaak gekozen in functie van het onderwerp dat die avond aan bod kwam. Maar het gebeurt ook wel dat de sfeer zo goed zit, dat we bij één lied niet kunnen stoppen.

Soms leidt een voordracht tot spontane actie. Een mooi voorbeeld hiervan is de realisatie van het Tejo-huis in Ieper. In het werkjaar 2017-2018 hadden we een voordracht over het project TEJO: inloop-huizen waar kinderen en jongeren in de leeftijd van 10 tot 20 jaar terecht kunnen met hun problemen en snel professionele begeleiding krijgen van vrijwilligers. Een aantal leden vond dit project de moeite waard om actief te steunen. En zo werd onder de warme en enthousiaste stimulans van de afdeling Westkwartier het Ieperse TEJO-huis in 2018 boven de doopvont gehouden. We zijn er trots op dat we dit project kunnen steunen.

 

Westkwartier is een afdeling van West-Vlaanderen

Bijeenkomst:
tweede donderdag van de maand om 19.30u
Bijeenkomsttelefoon:
057/20.54.86
Adres:
De Steenen Haene
Komenseweg 21
8902 Ieper-Zillebeke
E-mail:
Bankrekening:
BE96 7360 6045 4205
NT&C project:
Intern: NT&C lezingen/aktiviteiten - gedicht van de maand
Stichtingsdag: 08-03-1996
Aantal leden: 25

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

De boeken die Westkwartier aankocht voor het project "Lus vir Lees" zijn volop in gebruik genomen. Dat bewijzen de foto's.

Ayan Mohamud Yusuf die in april 2017 bij Westkwartier te gast was, pende haar levensverhaal nu in een boek neer: ‘Op zoek naar vaste grond’. Ze vertelt over haar hobbelig levensverhaal, van vluchteling tot kabinetsmedewerkster.