Boeken "Lus vir Lees" volop in gebruik

En nu lezen maar...

De afdeling Westkwartier heeft in november 2021 besloten om haar extern NT&C-project in te vullen met sponsoring van activiteiten van de organisatie Born in Africa (BIA). Deze organisatie zet zich in voor leerlingen afkomstig uit de sociaal-economisch achtergestelde wijken in de Bitou-streek rond Plettenberg Bay, Zuid-Afrika. BIA gebruikt de Afrikaanse taal als een speerpunt voor een educatieve ontwikkeling op lange termijn van kansarme kinderen. 

Westkwartier sponsort projecten die de infrastructuur van het BIA's taalonderwijs en leesbevordering in de Afrikaanse taal versterken. Een van die projecten, onderdeel van het "Lus vir Lees"-project, betreft de aankoop van 200 Afrikaanse leesboeken voor 4 scholen. 

Over de voorbije maanden werden heel wat Afrikaanse boeken aangekocht. "De kinderen waren helemaal door het dolle heen dankzij de nieuwe boeken. Het heeft hen zeker aangezet om meer te gaan lezen. En dit dankzij afdeling Westkwartier", meldt de projectverantwoordelijke Isabelle Brink.

Onze afdeling Westkwartier werd opgericht in 1996. We prijzen ons gelukkig nog steeds een aantal van onze stichtende leden in ons midden te hebben.