Kortrijk

Korte historiek

De Orde is in Kortrijk ontstaan op initiatief van Guido Van Gheluwe, die op 2 november 1955 aan een kleine groep vrienden voorstelde om “een aantal Vlamingen en een aantal Nederlanders in Vlaanderen en Nederland en elders ter wereld in een genootschap samen te brengen en het de naam te geven van de Prins van Oranje, Vader des Vaderlands” (Van Gheluwe, juni 1994). De stichting van de Orde was daarmee een feit. Op de eerste officiële vergadering, op 21 maart 1956, werden 12 leden aangesteld, snel aangevuld tot een “kerngroep van twintig” (Van der Wee en de Maesschalck 2005, p. 39). Sindsdien is het ledenaantal van de Kortrijkse afdeling gestaag gegroeid en telt vandaag 62 leden.

Kortrijk is een afdeling van West-Vlaanderen

Bijeenkomst:
tweede donderdag om 19.00 uur
Bijeenkomsttelefoon:
Adres:
restaurant het Klokhof
St-Anna 2
8500 Kortrijk
Bankrekening:
465-5188191-81
NT&C project:
Intern: NT&C lezingen/aktiviteiten; Extern: Ontvangst studenten Georgië ism Oostende (UITGESTELD WEGENS CORONAMAATREGELEN)
Stichtingsdag: 21-03-1956
Aantal leden: 62

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.