Zwin ('t)

De afdeling ’t Zwin werd op 9 september 1986 opgericht door leden van de afdeling Brugge die van oordeel waren dat een zelfstandige afdeling in Knokke levensvatbaar zou zijn. Tot de initiatiefnemers behoorden Albert de Ketelaere en Huib Gobert. De afdeling ’t Zwin is een grensoverschrijdende afdeling met leden uit Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen.

Enige markante leden waren Manu Ruys, Paul Buysse, Rik Ruysschaert ,Jan Maat en Eugène Mattelaer .

De afdeling kent thans een dertigtal leden en komt tien maal per jaar bijeen op dinsdagavond in het Pavillon du Zoute, bronlaan 4  te Knokke .

De afdeling heeft een project Neerlandistiek: ieder jaar wordt een student Nederlandse taal en Letterkunde uit St. Petersburg (Rusland) uitgenodigd om een taalbad te ondergaan in onze contreien. De student verblijft tijdens die periode van vier tot vijf weken bij onze leden die als gastgezin fungeren. Tijdens die weken wordt deels gewerkt bij stageadressen, een deel van de tijd wordt besteed aan toeristische uitstappen om de student met Nederland en Vlaanderen kennis te laten maken.

De afdeling heeft bij haar dertigjarig bestaan de Zwinprijs in het leven geroepen om een persoon of instantie te eren die heeft bijgedragen aan de samenwerking tussen Vlaanderen en Zeeuws-Vlaanderen op cultureel terrein. Het ligt in de bedoeling de prijs in de toekomst bij ieder lustrum uit te reiken.

 

Zwin ('t) is een afdeling van West-Vlaanderen

Bijeenkomst:
tweede dinsdag van de maand om 19.30 uur.
Bijeenkomsttelefoon:
Adres:
Pavillon du Zoute
Bronlaan 4
8300 Knokke
Bankrekening:
Belfius IBAN BE20 0682 3306 4856
NT&C project:
Intern: NT&C lezingen/aktiviteiten; extern: Ontvangst Studenten Rusland (UITGESTELD WEGENS CORONAMAATREGELEN)
Stichtingsdag: 09-09-1986
Aantal leden: 31

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.