De Orde van den Prince is een Vlaams-Nederlands genootschap voor Nederlandse Taal en Cultuur. Het is een pluralistische en politiek ongebonden vereniging van leden die zich inzetten voor de bevordering van de Nederlandse taal en de cultuur van de Lage Landen. De twee kernwaarden van het genootschap zijn vriendschap en verdraagzaamheid.

 

 

Tropenliefde bewijst: een opera in het Nederlands kan prima

Nederlandse opera's net als werk in elke andere taal tot het Europees opera oeuvre kunnen behoren, daarbij aansluitend aan de rijkdom en de vernieuwing die door de eeuwen heen vanuit de Lage Landen heeft bestaan.

Hoe ieder kind kan leren lezen en spellen

Taalontwikkeling bij 'nieuwe Nederlanders' en laaggeletterden stonden begin deze maand op het programma in Heerlen. Spreker was professor Erik Moonen, taaldocent aan de Universiteit Hasselt. Op zijn website www.alfabetcode.nl omschrijft hij zijn missie als volgt: "Een flink deel van mijn tijd besteed ik aan het uitvissen van wat er fout gaat in het leesonderwijs, uitleggen waarom het fout is en uitwerken hoe het foutloos kan."

Gewestdag Oost-Nederland over het Koninklijk Domein en Willem van Oranje

De afdeling Apeldoorn ontving de Princeleden van het gewest Oost-Nederland begin deze maand in een koninklijke omgeving en trakteerde hen op een vorstelijk programma. Het Koninklijk Domein stond centraal op deze gewestdag. En de eind vorig jaar verschenen biografie van Willem van Oranje.

Gewestdag Brabant: laaggeletterdheid in het basisonderwijs

Laaggeletterdheid in het basisonderwijs, dat was het thema van de gewestdag van Brabant-West en Brabant-Oost die vorige maand plaatsvond in Mechelen. Een tachtigtal leden van de Orde, waaronder elf NT&C-coördinatoren, luisterde naar lezingen van experts. Er was ook een paneldiscussie met schoolleiders van Nederlandse en Vlaamse basisscholen. In Nederland is 7% van de 15-jarigen ongeletterd, 16% is laaggeletterd. In Vlaanderen zijn deze percentages maar een klein beetje beter. Wat kan er gedaan worden om dit aan te pakken? En wat kunnen afdelingen en leden van de Orde van den Prince zelf doen?

Tien vragen over de nieuwe Van Dale

De nieuwe Van Dale is net uitgekomen. Hoe komt zo'n woordenboek tot stand? Hoe wordt beslist of nieuwe woorden erin opgenomen worden? Waarom is deze editie 'Vlaamser' en 'inclusiever' dan de vorige? Tien vragen aan de Vlaamse hoofdredacteur Ruud Hendrickx, tevens taalraadsman van de VRT en president van het gewest Brabant-Oost. "Op den duur ontwikkel je een zesde zintuig voor nieuwe woorden én voor nieuwe betekenissen van bestaande woorden."

Transtaligheid in Brussel: wat is dat?

Transtaligheid is het mengen van talen, bijvoorbeeld het tegelijkertijd gebruiken van Frans, Arabisch en slang. Het is dus iets anders dan meertaligheid. Rita Temmerman, emeritus hoogleraar taalwetenschap aan de Vrije Universiteit Brussel, bestudeert de dynamiek van taal als communicatief instrument in een meertalige omgeving, vooral in Brussel. Samen met haar studenten observeerde ze de voorbije jaren 'transtaligheid' in meerdere niches van de Brusselse samenleving. Ze sprak erover bij de afdeling Waals-Brabant. Wat kwam er zoal voorbij? Zwans, zwanze, Noirölles, quel klet, Echte Kastaar, Cool Ket, Kadeeke, Sprout to be Brussels…

Dichter Tsjêbbe Hettinga en het Friese landschap in Groningen

Het Friese loft en lân (letterlijk: lucht en land), en vooral de in 2013 overleden Friese dichter Tsjêbbe Hettinga, stonden centraal bij de afdeling Groningen vorige maand. Wat is de betekenis van deze dichter, die de laatste twintig jaar van zijn leven wel de nationale dichter van Friesland werd genoemd? Hoe beïnvloedde zijn bijna-blindheid zijn 'spoken word'-achtige optredens?

Poëziewandeling en digitale gedichtenavond: hei, wei, liefde en kraaienpootjes

De Orde zou de Orde niet zijn als er binnen de afdelingen niet creatief was nagedacht over Gedichtendag en Poëzieweek. Wie het in deze PrincEzine dacht gehad te hebben met gedichten na het lezen van het Gedicht van de maand en de selectie ingestuurde gedichten naar aanleiding van Gedichtendag, vergist zich… We wilden u de poëziewandeling met als thema natuur in Keerbergen en de gedichtenavond met als thema Valentijn in Antwerpen-Middelheim niet onthouden.

1
2
3
4
5
6
7
8

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

2021 17 nov

Merel en Pieter hebben weer alles uit de kast gehaald om bij de Princelijke deelnemers bloed, zweet en net geen tranen te laten vloeien... "Welke betekenis heeft een woord", "Zoek de fout", "Maak een nieuw woord uit bestaande structuren", "Goed of fout gespeld",... Met een niets ontziend ritme werden we gebombardeerd met taalbommen die hun doel niet misten. De trofee ging, na een spannende sprint, naar een trio met literaire en farmaceutische bagage ;-).

2021 16 nov

’t Wit Lavendel vergaderde alweer fysiek op de gekende locatie, met inachtneming van de maatregelen.. zo kwam men àl onze gsm’s scannen.. Er was een mooie opkomst van 28 deelnemers.

Na een “eerste woord” door Karel van Kesteren, werd smakelijk gegeten (zonder maskers..)

Hubert Helraeth neemt de honneurs waar (onze voorzitter was verhinderd) en doet een aantal dienstmededelingen ivmKerstfeest en uitstap naar Dusseldorf (22-24 april 2022)

De geschiedenis van de Koningin Elisabethwedstrijd,

2021 24 okt

Op zondag 24 oktober 2021 vond (eindelijk!) de voorstelling plaats van de bundel gedichten ‘De zomer ligt zoals een vrouw – L’été couché comme une femme’, 66 gedichten van Maurice Carême hertaald door Isabelle Bambust en Willy Martin, met tekeningen van Anne van Herreweghen (Leuven, uitgeverij P, 2020, ISBN 978-94-93138-16-2).

Meer dan 100 genodigden, Princeleden (waaronder de presidente mw. Godelieve  Laureys) en andere genodigden (waaronder de schepen van cultuur van de stad Leuven  mw. Denise Vandevoort) maakten er gedurende een zondagmiddag kennis met de gedichten van Maurice Carême.

Bij de boekvoorstelling waren het woord en de geest van Carême gans aanwezig. Het weerklonk in een muzikaal en poëtisch programma gebracht door Angeline van Doveren, Christophe Goedvriend, Annie van Avermaet, Angelica van Itterbeek, Anne Meerbergen, Isabelle Bambust en Willy Martin.

 

2021 20 okt

Béatrice Delvaux wijdt eerst uit over de evolutie van de krant Le Soir. Vervolgens geeft ze haar visie over de huidige Vivaldi-regering. Vivaldi inspireert haar duidelijk wanneer ze de drie voorwaarden opsomt voor een succesvol regeringstraject: deze regering moet een dirigent hebben, het orkest moet gezamenlijk spelen en dan nog liefst dezelfde partituur.

 

2021 19 okt

Verslag van de lezing van professor Kevin Absillis voor de Orde van de Prince, afdeling ‘t Wit Lavendel op 19 oktober 2021

 

Kevin Absillis, hoofddocent moderne Nederlandstalige letterkunde van de Universiteit Antwerpen, spreekt over zijn onderzoek naar de wisselwerking tussen de internationale strijd tegen slavernij en de opkomst van het flamingantisme.

We werden ingewijd in de politieke en culturele context en de invloed van dit abolitionisme op de Vlaamse Beweging in de 19de eeuw.

2021 21 sep

Johan Vanhecke, hoofd archivering van het Letterenhuis en redacteur van de literaire tijdschriften Zacht Lawijd en Zuurvrij, vertelde over de biografie die hij maakte van Hendrik Conscience. Nooit eerder was er een biografie van Conscience geschreven, tenzij een poging in 2014. In 2015 doken echter 500 brieven van Conscience op en dit was meteen dé gelegenheid om een nieuwe poging te ondernemen. Recent is het boek gepubliceerd: ‘Conscience: voor moedertaal en vaderland’.

2021 07 sep

Deze 'open' activiteit werd samen met Abdij, Stad en Regio georganiseerd en vond plaats in de prachtige locatie van de Academiezaal in Sint-Truiden. 

Een  volledig en mooi verslag vind je in het Princezine van september op  https://www.ovdp.net/node/2221

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.