De Orde van den Prince,

een Vlaams-Nederlands genootschap voor Nederlandse Taal en Cultuur,

pluralistisch en politiek ongebonden,

een vereniging van leden die zich inzetten voor de bevordering

van de Nederlandse taal en de cultuur van de Lage Landen.

Noteer in je agenda: DAG van den PRINCE (algemene ledendag)zaterdag 5 oktober 2024

___________________________________________________________________________________________

 

Aanmelden tegen 15 juni. ​Lees hier meer.

___________________________________________________________________________________________

Prince-Academie

Ook niet-leden zijn welkom na registratie.

Interesse om aan te sluiten bij de vereniging?

Stuur een e-mail naar info@ovdp.net en vermeld uw woonadres. Dan wordt uw vraag doorgestuurd naar een lokaal bestuurslid.

 

De Orde van den Prince telt ongeveer 3.000 leden verspreid in Vlaanderen, Nederland en daarbuiten, ondergebracht in bijna 100 afdelingen en 12 gewesten. Samen organiseren ze meer dan 1000 bijeenkomsten per jaar. De naam van de Orde van den Prince verwijst naar Willem de Zwijger, Prins van Oranje. Hij belichaamde in zijn tijd verdraagzaamheid en de samenhang van de Nederlanden.

Google maps - lijst van afdelingen
Google maps simulatie

Het logo van de Orde van den Prince vermeldt de twee kernwaarden van het genootschap: amicitia en tolerantia, vriendschap en verdraagzaamheid.

In onze huidige wereld van globalisering, diversiteit en multiculturaliteit is tolerantia als maatschappelijke waarde des te meer de hoeksteen van een zorgzame samenleving. De Prince streeft ernaar op dit terrein inspirerend te zijn en een voorbeeldfunctie te vervullen.

Het ideaal van amicitia willen we blijven koesteren. Het weerspiegelt het gedeelde engagement van de leden die samen willen werken aan de realisatie van de doelstellingen van de Prince in een geest van openheid en vriendschap.

Centraal in de werking zijn de afdelingsbijeenkomsten die in het teken staan van de beleving van de Nederlandse taal en cultuur. Leden ontmoeten elkaar afdelingoverschrijdend op gewestdagen en Dagen van de Prince (algemene ledendag).

________________________________________________

 

De Prince-Academie is een digitaal ontmoetingsplatform voor alle Princeleden en kandidaat-leden én voor docenten en studenten Nederlands extra muros.

Dit platform biedt online lezingen en panelgesprekken van topniveau aan en staat ook open voor niet-leden na eenmalige registratie. Daarnaast worden taaloefensessies (babbelboxen) georganiseerd voor studenten extra muros, waarbij ze via Zoom individuele gesprekken kunnen voeren met moedertaalsprekers.

 

PrincEzine, de digitale nieuwsbrief over het reilen en zeilen in de vereniging. Deze nieuwsbrief van, voor en door Princeleden wordt maandelijks via e-mail aan de leden toegezonden.

 

 

Noord & Zuid is een cultureel tijdschrift met telkens een thema uitgewerkt in artikels. Noord & Zuid is ook lid van Folio, het platform voor culturele tijdschriften. Folio bundelt bijna veertig Vlaamse literaire, breed-culturele, kunst- en erfgoedtijdschriften.

 

________________________________________________

 

Jan Van Daele verkozen tot president op Algemene Raad

Een activiteit van de afdeling: 
Heerlen

Bijeenkomst afdeling met lezing Lizet Duyvendak: Poëzie in de openbare ruimte

donderdag, 7 november, 2024 - 19:30

Gewestdag Schelde-Mark: immigratie, vergrijzing en het mooie Bergen op Zoom

Penningmeester Katharina Putzeys: "We moeten samenwerken met genootschappen als het onze"

Waar stond de wieg van Pieter Bruegel de Oude?

Nieuwe gewestpresident Schelde-Mark Anna de Zeeuw: "De Orde is van ons allemaal"

ZET DE DATUM VAST - Thema: Onze taal, cool and catchy?

Dag van den Prince (algemene ledendag)

zaterdag, 5 oktober, 2024 - 09:00
1
2
3
4
5
6
7

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

2024 12 apr

Alle eer vandaag aan onze voorzitter Jan, dankzij wiens nota’s dit verslag tot stand is gekomen. Op 12 april jongstleden opende Jan deze vergadering in het teken van de literatuur. In de eerste plaats prees hij niet de Nirwana van Kurt Cobain maar deze van Wieringa. Inderdaad het boek dat Karin voor ons uitgekozen heeft. Het gaat over het vuur dat de wereld verschroeit. Wie heeft het al gelezen? Op onze vergadering van 14 juni bespreken we dit boek.
Nieuwe leden Leen en Annabel hadden hun mooiste jurk aangetrokken, want installatie door gewestpresident Han Slot stond op de agenda.

2024 10 apr

De heropbouw van Joods leven in Antwerpen na WO II is een feit, maar niet minder opmerkelijk. Hoe is het opnieuw tot zo'n kleurrijk en bloeiend Joods leven gekomen? Daarover heeft Veerle Vanden Daelen (lid van de afdeling Antwerpen-Land van Ryen) diepgaand onderzoek verricht. Duidelijk is dat een verregaande vorm van tolerantie aan de dag gelegd is door de Antwerpse bevolking.

2024 08 apr

Jef gaf ons een inzicht in zijn hobby als smid.

Volgens hem een zeer goede methode om geest en lichaam in goede conditie te houden.

2024 03 apr

Lezing violist en dirigent Harry van der Meer over “Het Orkest”

Na zijn lezingen van vorige jaren over de “Symphonie Fantastique van Berlioz” en over ”De Dirigent” gaf  Harry van der Meer (violist en dirigent) op woensdag 3 april voor onze OvdP afdeling een inkijkje in de historie  en totstandkoming van “Het Orkest” aan de hand van enkele muzikale fragmenten. De lezing over het orkest is een logisch vervolg op het verhaal over “De Dirigent” .

Wat kwam er zoal aan bod?

2024 25 mrt

Dag heet iedereen welkom en geeft meteen het woord aan Jan Vermeire die een pleidooi houdt voor de roman Nirwana van Tommy Wieringa. Inderdaad een intrigerend boek over het moeilijk omgaan met het collaboratie verleden van een voorouder. 

2024 21 mrt

Deze vergadering werd opgevat als verbroedering met afdeling Brussel. 

De spreker, Prof. Walter Daelemans, behandelde het brandend actueel thema van artificiële intelligentie en taal en focuste op de 'large language models', het hoe, de risico's en de positieve impact die de spreker er in ziet.

Gewestvoorzitter Frank Judo installeerde ook twee nieuwe leden.

2024 20 mrt

De roets-weekkalender laat je weer elke week markante mensen en historische verhalen uit onze contreien ontdekken of herontdekken. En of ze nu bekend of minder bekend zijn, hun portretten zijn altijd historisch correct en pittig verteld.

2024 18 mrt
Boeiende lezing over verleden , heden en toekomst van de Nederlandse taal.
Een onthullend,  zorgwekkend, maar realistisch beeld.

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.