De Orde van den Prince, een Vlaams-Nederlands genootschap voor Nederlandse Taal en Cultuur, pluralistisch en politiek ongebonden, een vereniging van leden die zich inzetten voor de bevordering van de Nederlandse taal en de cultuur van de Lage Landen.

Voorjaarslezingen van de Prince-Academie over 'tolerantie'

Juist in deze internationaal onrustige periode hebben we dringend behoefte aan tolerantie. Daarom koos de Prince-Academie dit actuele thema voor haar digitale lezingenreeks van het voorjaar van 2024. Op de website van de Prince-Academie.vind je meer informatie en kan je inschrijven. Alle vorige lezingen en debatten kan je ook herbekijken.

Nieuw is dat de website van de Prince-Academie ook een ontmoetingsplaats wordt voor leden met dezelfde interesses. Zo zal in een eerste reeks thema-ontmoetingen aandacht besteed worden aan auteurs uit eigen rangen, terwijl in een andere reeks de kwaliteit van het onderwijs in Vlaanderen en Nederland onderzocht zal worden. Dit soort digitale bijeenkomsten zijn bedoeld voor dertig à vijftig deelnemers. 

Ook zijn er dit voorjaar opnieuw verschillende babbelboxen ingepland. Studenten Nederlands extra muros gaan één op één in gesprek met een lid van de Orde van den Prince. Voor de studenten is het een goede manier om hun Nederlands te oefenen en voor de Prince-leden levert het altijd een interessant gesprek op. Doe mee en schrijf je in voor een gesprek met studenten.

Ook niet-leden zijn welkom na registratie.

Interesse om aan te sluiten bij de vereniging?

Stuur een e-mail naar info@ovdp.net en vermeld uw woonadres. Dan wordt uw vraag doorgestuurd naar een lokaal bestuurslid.

 

De Orde van den Prince telt ongeveer 3.000 leden verspreid in Vlaanderen, Nederland en daarbuiten, ondergebracht in bijna 100 afdelingen en 12 gewesten. Samen organiseren ze meer dan 1000 bijeenkomsten per jaar. De naam van de Orde van den Prince verwijst naar Willem de Zwijger, Prins van Oranje. Hij belichaamde in zijn tijd verdraagzaamheid en de samenhang van de Nederlanden.

Google maps - lijst van afdelingen Google maps simulatie

Het logo van de Orde van den Prince vermeldt de twee kernwaarden van het genootschap: amicitia en tolerantia, vriendschap en verdraagzaamheid.

In onze huidige wereld van globalisering, diversiteit en multiculturaliteit is tolerantia als maatschappelijke waarde des te meer de hoeksteen van een zorgzame samenleving. De Prince streeft ernaar op dit terrein inspirerend te zijn en een voorbeeldfunctie te vervullen.

Het ideaal van amicitia willen we blijven koesteren. Het weerspiegelt het gedeelde engagement van de leden die samen willen werken aan de realisatie van de doelstellingen van de Prince in een geest van openheid en vriendschap.

Centraal in de werking zijn de afdelingsbijeenkomsten die in het teken staan van de beleving van de Nederlandse taal en cultuur. Leden ontmoeten elkaar afdelingoverschrijdend op gewestdagen en Dagen van de Prince (algemene ledendag).

 


 

De Prince-Academie is een digitaal ontmoetingsplatform voor alle Princeleden en kandidaat-leden én voor docenten en studenten Nederlands extra muros.

Dit platform biedt online lezingen en panelgesprekken van topniveau aan en staat ook open voor niet-leden na eenmalige registratie. Daarnaast worden taaloefensessies (babbelboxen) georganiseerd voor studenten extra muros, waarbij ze via Zoom individuele gesprekken kunnen voeren met moedertaalsprekers.

De volgende publicaties verbinden de leden onderling en met de buitenwereld:

PrincEzine, de digitale nieuwsbrief over het reilen en zeilen in de vereniging. Deze nieuwsbrief van, voor en door Princeleden wordt maandelijks via e-mail aan de leden toegezonden.

 

Noord & Zuid is een cultureel tijdschrift met telkens een thema uitgewerkt in artikels. Noord & Zuid is ook lid van Folio, het platform voor culturele tijdschriften. Folio bundelt bijna veertig Vlaamse literaire, breed-culturele, kunst- en erfgoedtijdschriften.


 

Wat is eigenlijk een taalfout?

Uittredend gewestpresident Schelde-Mark Hubert Sturtewagen: "Er vielen geen gewonden bij de installatie"

De taal van populisten ontrafeld

Nieuwe gewestpresident Brabant-Oost Karel Van Liempt: "Het gewest moet uit de schaduw"

Steenkolenengels en Spaans benauwd in nieuw boek Nicoline van der Sijs

'Het grote ontbreekwoordenboek' om de Nederlandse taal te verrijken

1
2
3
4
5
6

Agenda: 

2024 21 jun

Nog even met elkaar genieten alvorens de zomervakantie start

2024 21 jun

          Bron illustratie : Pexels

Feestelijke afsluiting van het werkjaar : jaarlijkse barbecue

2024 16 sep

Kunstschilder Jan Bustin vertelt over historische teken- en schildertechnieken vanaf de 14de t/m de 17de eeuw en dan met name in de werkwijze van de Vlaamse Primitieven en hun tijdgenoten. 

Terugblik: 

2023 06 dec

Spinoza, schepper van een rationeel wereldbeeld. Onder de titel Het fenomeen Spinoza – van verkettering tot verering hield Peter Jurgens namens een nieuwe organisatie, de Stichting Spinoza Den Haag, die belangstelling wil wekken voor het gedachtegoed van Spinoza op woensdag 6 december een lezing voor onze OvdP afdeling. Daarmee werd een oude traditie opnieuw leven ingeblazen. Spinoza geldt immers als de grootste filosoof die niet alleen Nederland maar ook Den Haag heeft voortgebracht. Dat inzicht begon halverwege de negentiende eeuw steeds meer door te breken.

2023 27 nov

Onze samenkomst van 27 november was hartverwarmend.

2023 26 nov

Onze gids Fred gaf ons een zeer intessante rondleiding in de ondergrondse en bovengrondse constructies.

Het fort is een kollosaal complex van onderaardse gangen en opslagplaatsen.

De soldaten en officieren waren destijds echte helden om in deze claustofobische omstandigheden het fort te verdedigen tegen de Duitse aanval in WO II. . 

Onze wandeling werd afgesloten met een drink aan de ingang van het fort.

Deze wandeling maakt duidelijk dat we ook aandacht geven aan ons recent cultureel erfgoed.

2023 21 nov

Voor een terugblik en de video-opname, klik hier om naar de website van de Prince-Academie te gaan.

2023 21 nov

NOU EN - waarom Nederlanders zo Nederlands zijn

Zet vier Nederlanders bij elkaar en je hebt vijf meningen. Nederlanders iets opdringen? Hola! Waarom zijn ze zoals ze zijn? Onbescheiden? Nou en?

Patrick Van Gompel gaat onverdroten op zoek naar de ziel en het karakter van de Nederlanders. Hij praat met tientallen BN’ers – van Adriaan van Dis en Geert Mak tot Wierd Duk – en met Onbekende Nederlanders. Zijn eigen belevenissen in het land van kikkers en koeien vult hij aan met een vrolijke greep uit liedjes, boeken, cabaret en media.

2023 15 nov

De opwarming van de aarde. Onze spreker benadert dit op 3 vlakken: Wetenschap, politiek en economie.

Marc Vanheukelen is van opleiding historicus en  master in de de EW (Genéve). Zijn loopbaan situeerde zich vooral  in de politiek en diplomatie. Hij was de eerste klimaatsdiplomaat van de Europese commissie.

Het klimaatvraagstuk samenvatten in 1 uur? Niet evident.
Kernvraag : Waarom zo moeilijk om dit mondiaal aan te pakken?
Eigenlijk is er nood aan een vierde  Industriele Revolutie.

Wat zijn broeikasgassen en wat is het broeikaseffect?

2023 13 nov

Genootschap Orde van den Prince Gent Willem I reikt de Gulden Draak-trofee uit aan De Dikke Ziel

Vier leden van de afdeling Gent Willem I van het culturele genootschap de Orde van den Prince, namelijk prof. dr. Jacques Van Keymeulen, Martien Bode, An De Moor en prof. dr. Piet Taelman gingen rond de tafel zitten samen met de uitbater van de Gentse zaak ‘Het vrijdags gevoel’ en een vertegenwoordiger van een Gentse dekenij en van UNIZO. Deze deskundige jury koos uit meer dan 40 genomineerden de “Dikke Ziel” als winnaar van de Gulden Draak-trofee 2023. De vijf andere genomineerde handelszaken kregen een mooie oorkonde: de retroplanten- en brocantewinkel Adams Paradijs, de bar Aperotheek, bakkerij Buitengewoon brood Himschoot, Stadsbrouwerij Artevelde en kruidenierszaak Vers. De jury baseerde zich op drie criteria: het Nederlandstalige karakter van de zaak, de originaliteit van de naam en het verband met het pand maar ook de motivatie voor de keuze ervan.

De Orde van den Prince afdeling Gent Willem I blies de traditie van de uitreiking van de Gulden Draak-trofee nieuw leven in om zo het Nederlands in het Gentse straatbeeld te promoten en te bekronen. Het Nederlands is nochtans de taal die iedereen bindt en voor betrokkenheid zorgt. De trofee werd op vraag van de afdeling Gent Willem I ontworpen en gebeeldhouwd door de bekende Vlaamse beeldhouwer Tom Frantzen.

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.