De Orde van den Prince is een Vlaams-Nederlands genootschap voor Nederlandse Taal en Cultuur. Het is een pluralistische en politiek ongebonden vereniging van leden die zich inzetten voor de bevordering van de Nederlandse taal en de cultuur van de Lage Landen. De twee kernwaarden van het genootschap zijn vriendschap en verdraagzaamheid.

Brussel: hoofdstad of stadstaat?

De positie van Brussel is een heet hangijzer als het gaat om verdere federalisering of zelfs de splitsing van België. Het is niet alleen de hoofdstad van België, maar ook van Vlaanderen. Aan de andere kant wonen er veel meer Franstaligen dan Nederlandstaligen. Brussel is op dit moment een van de drie gewesten in België, naast Vlaanderen en Wallonië. Maar er is ook de Fédération Wallonie-Bruxelles. En dan is Brussel ook nog eens de hoofdstad van de Europese Unie en spreken steeds meer inwoners vooral Engels. Hoe nu verder? Daarover sprak vicegouverneur van het Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad Jozef Ostyn vorige maand bij zijn eigen afdeling Leuven.

Elke druppel telt in Haspengouw (en de rest van Vlaanderen)

Hydrogeoloog Chris Cammaer, specialist in bodem- en grondwateronderzoek, nam de afdeling Haspengouw begin februari letterlijk mee naar de onderwereld. Ze belichtte de samenhang tussen de op de aarde aanwezige watermassa, diversiteit in bodemstructuren, klimaatverandering en invloeden van de mens. Er kan tegelijkertijd te veel en te weinig van de 'kwetsbare grondstof' water zijn, zo bleek. En hoeveel miljoen euro kunnen we per jaar besparen als we geen flessenwater meer kopen…?

Oud-president en voorstander van vrouwelijke leden Willem van de Wardt overleden

Willem van de Wardt was president van de Orde van den Prince in de periode 1996-1999. Hij werd lid van de afdeling Parijs en vervolgens na zijn pensionering en terugkeer naar Nederland van de afdeling Arnhem. Willem werd geboren te Oosterbeek in 1928, doorliep de HBS op het Christelijk Lyceum in Arnhem, studeerde economie aan de Universiteit van Amsterdam en werd daarna eerste luitenant bij de Koninklijke Luchtmacht. Nadat hij zijn dienstplicht had vervuld, maakte hij een schitterende carrière in het bankwezen.

Uittredend gewestpresident Noord-Nederland Arend-Jan Julius: "Er is de afgelopen jaren teveel bereikt om op te noemen"

Zowel zijn aantreden als zijn aftreden werd bepaald door ziekten: Arend-Jan Julius werd eerder gewestpresident Noord-Nederland dan gepland en moest er ook eerder mee stoppen dan hij wilde. Tijdens zijn 'regeerperiode' nam het aantal leden in het gewest toe, maar studenten binnenhalen is niet gelukt. Hij heeft geprobeerd de figuurlijke 'kloof met Antwerpen' te dichten, maar ervaarde ook dat de grootste stad van Vlaanderen fysiek toch best wel ver weg ligt van Groningen. Al met al kijkt hij tevreden terug, ook op wat de gewestpresidenten en het Dagelijks Bestuur in het Presidium hebben kunnen bereiken. Maar hij heeft ook nog wel wat aanbevelingen voor de toekomst…

Zorgen voor Morgen
Een activiteit van de afdeling: 
West-Vlaanderen

Gewestdag Ieper: Zorgen voor Morgen

De West-Vlaamse gewestdag kreeg als thema Zorgen voor Morgen. Via diverse deelactiviteiten kan met alle aspecten van zorg worden kennisgemaakt: van het culturele tot het sociale aspect van zorg. Hoofdspreker is Luc Devoldere, voorzitter Literatuur Vlaanderen die het heeft over "Een sinistere Drievuldigheid: taalarmoede, taalachterstand en ontlezing."

zaterdag, 22 april, 2023 - 13:00
Administratief Centrum Auris, Ter Waarde 1, 8900 Ieper

Nieuwe gewestpresident Oost-Nederland Theo Kralt: "Cultuur, identiteit en geschiedenis zijn belangrijk"

Trouwe lezers van PrincEzine zullen zijn naam al eerder zijn tegengekomen. In de afgelopen jaren publiceerde Theo Kralt verschillende boeken en onlangs ontving hij de Utrechtse Stadspenning. Vlak na zijn installatie in 2015 richtte hij de afdeling Utrecht op. Als kersvers gewestpresident wil hij zich gaan richten op het ondersteunen van afdelingen om tot daadwerkelijke verjonging te komen. Ondertussen heeft hij ook nog tijd gevonden om een boek te schrijven over zijn grootvader, een invloedrijk bloembollenkweker in de Duin- en Bollenstreek. Waarover later dit jaar vast meer in PrincEzine.

Rapport taalbeleid en verengelsing Vlaamse universiteiten geschreven door Princeleden

In de reeks Standpunten van de Koninklijke Vlaamse Academie van België verschijnt volgende maand een rapport over de taalsituatie aan de Vlaamse universiteiten. De hoofdauteurs zijn Godelieve Laureys en Kristiaan Versluys, beiden lid van de KVAB en beiden Princevrienden. Het Standpunt, met de titel Language Matters. Taalbeleid en Taalgebruik aan de Vlaamse universiteiten, zal tijdens een openbare zitting worden voorgesteld op 15 februari om 17.00 uur. Iedereen is welkom.

De 'vriendelijke rebellen' uit Keerbergen over één jaar Prince-Academie

Corona heeft de leden van de Orde van den Prince veel afgepakt, maar het heeft ook iets opgeleverd: een Prince-Academie waar, onder andere, digitaal lezingen en debatten kunnen worden bijgewoond. Met sprekers van letterlijk over de hele wereld. Hoe is de Prince-Academie tot stand gekomen en hoe zien initiatiefnemers Jan Van Daele en Karel Van Liempt van de afdeling Keerbergen de toekomst? "De Prince-Academie is bedoeld om leden uit verschillende afdelingen met elkaar te verbinden en hen het gevoel te geven te behoren tot een internationale vereniging met NT&C als gemeenschappelijke vector."

Nieuwe gewestpresident Limburg Peter Lepez: "Er dreigt leegloop"

De afdelingsvergaderingen zijn voor de nieuwe gewestpresident Limburg Peter Lepez quality time met zijn vrouw. De Orde van den Prince ziet hij als een kathedraal, gewijd aan de Nederlandse taal en cultuur. Amicitia en Tolerantia zijn haar twee torens, de afdelingen vormen de tientallen zijkapellen. "Maar hoe mooi een kathedraal ook is, ze dient tot niets als er geen mensen in zitten."

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

2022 09 dec

Beste vrienden,

Trots op onze gezondheidszorg mogen we zijn. 

Prof. van Hee is Princelid in Antwerpen en heeft als gewestvoorzitter nog enkele van onze leden geïnstalleerd. Hij werkte vele jaren in het Stuivenbergziekenhuis, tot er ook in Antwerpen een universitair ziekenhuis kwam in 1979. Dr van hee is ook medewerker van het Museum van de Geschiedenis van de Gezondheidszorg, gehuisd in het Stuivenberg: http://www.museumgeneeskunde.be/ 

2022 08 dec

Verslag van de bijeenkomst samen met Westkwartier op donderdag 8 december 2022.

Pol Sansen, onze bevlogen secretaris, had deze avond andere dringende verplichtingen. Ik ben Uw ersatz-dienaar voor dit zakelijke, dichter bij de grondse, maar interactief verslag met veel links.

2022 21 nov
De liberale vrije-marktdemocratie als verdwenen eindhalte van de geschiedenis

Een interessante filosofische avond
met een boeiende lezing van Jan Willem Rijkers
en levendige discussie

2022 21 nov

heel interessante causerie

2022 17 nov

60 aanwezigen hebben op donderdag 17 november ll. genoten van een Prince-heerlijke literaire avond met als centrale gast de Belgische succesauteur Stefan Hertmans. De avond was georganiseerd door de Luxemburgse afdeling van de Orde van den Prince in samenwerking met Vlamingen in de Wereld, en vond plaats in de schitterende residentie van de Belgische ambassadeur in Luxemburg, Thomas Lambert, tevens lid van de Luxemburgse Orde-afdeling. Het hoeft geen betoog dat een dergelijke prestigieuze omgeving in belangrijke mate bijdroeg tot het welslagen van dit literaire initiatief. Ook de Nederlandse ambassadeur Cees Bansema en Gewestpresident Buitenland Christophe Ommeganck waren aanwezig en genoten van het hoge culturele gehalte van de avond.

 

2022 17 nov

Het begrip ‘Vlaamse muziek’ is een muziekgenre dat omstreeks 1850-60 vorm krijgt, zich omstreeks 1900 consolideert en als genre kan geduid worden tot 1950. Als genre genoot deze muziek ook internationaal een zekere vorm van succes. Het werd bekeken als ‘exotisch’.

Is Benoit bijvoorbeeld een Grieg, Dvorak,…    die universeel gekend zijn? De spreker denkt het niet. Dit geldt trouwens ook voor de Waalse componisten.

De Vlaamse muziek heeft uitzonderlijke talenten gekend maar bracht geen genieën voort zoals Chopin of Bartok. Het nationaal niveau werd nauwelijks overstegen, een universeel niveau werd niet bereikt.

Vandaag wordt met het begrip ‘Vlaamse muziek’ vooral gerefereerd naar de Vlaamse polyfonisten uit de 16de eeuw.

De Vlaamse muziek sinds Benoit is deel van het Vlaamse culturele patrimonium. Het is te betreuren dat ze verwaarloosd werd/wordt. Er is weinig Vlaamse muziek te horen op de radio en het onderwerp komt niet aan bod in het onderwijs.  Een klein lichtpuntje is dat er in Antwerpen terug meer Vlaamse muziek gespeeld wordt.

2022 16 nov

Folon is een zeer gekend en gewaardeerd artist behalve in Vlaanderen. Jammer, daar heeft onze afdeling alvast een eerste stap ter verandering genomen.

2022 15 nov

Luisteren naar een verteller is altijd een belevenis. Verhalen groeien uit de stemming van het moment. En klinken dus elke keer weer anders. De kunst van het vertellen is oer-oud. Beroepsvertellers waren ooit de schatbewaarders van ons collectieve geheugen! Vandaag moet alles snel en flitsend. Misschien verklaart dat deels waarom vertellen opnieuw zoveel succes heeft. De tijd nemen om te vertragen. Om te luisteren. Om je te laten meevoeren naar een dieperliggende wereld…

2022 11 nov

Stilstaan bij het moment is het om op wapenstilstand over Europa te praten, en te beseffen dat de eenheid van de Europese landen grote oorlogen in ons uithoekje heeft vermeden.

Professor Lieve Buysse verklaarde aan de hand van de geschiedenis van het Verenigd Koninkrijk hoe het eiland van een politiek van Splendid Isolation noodgedwongen overstapt naar Global Britain. Hoe kan het dat een land collectief kiest voor een politiek die rationeel geen steek houdt maar emotioneel door de meerderheid wordt aanvaard? 

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.