De Orde van den Prince,

een Vlaams-Nederlands genootschap voor Nederlandse Taal en Cultuur,

pluralistisch en politiek ongebonden,

een vereniging van leden die zich inzetten voor de bevordering

van de Nederlandse taal en de cultuur van de Lage Landen.

Noteer in je agenda: DAG van den PRINCE (algemene ledendag)zaterdag 5 oktober 2024

___________________________________________________________________________________________

 

Aanmelden tegen 15 juni. ​Lees hier meer.

___________________________________________________________________________________________

Prince-Academie

Ook niet-leden zijn welkom na registratie.

Interesse om aan te sluiten bij de vereniging?

Stuur een e-mail naar info@ovdp.net en vermeld uw woonadres. Dan wordt uw vraag doorgestuurd naar een lokaal bestuurslid.

 

De Orde van den Prince telt ongeveer 3.000 leden verspreid in Vlaanderen, Nederland en daarbuiten, ondergebracht in bijna 100 afdelingen en 12 gewesten. Samen organiseren ze meer dan 1000 bijeenkomsten per jaar. De naam van de Orde van den Prince verwijst naar Willem de Zwijger, Prins van Oranje. Hij belichaamde in zijn tijd verdraagzaamheid en de samenhang van de Nederlanden.

Google maps - lijst van afdelingen
Google maps simulatie

Het logo van de Orde van den Prince vermeldt de twee kernwaarden van het genootschap: amicitia en tolerantia, vriendschap en verdraagzaamheid.

In onze huidige wereld van globalisering, diversiteit en multiculturaliteit is tolerantia als maatschappelijke waarde des te meer de hoeksteen van een zorgzame samenleving. De Prince streeft ernaar op dit terrein inspirerend te zijn en een voorbeeldfunctie te vervullen.

Het ideaal van amicitia willen we blijven koesteren. Het weerspiegelt het gedeelde engagement van de leden die samen willen werken aan de realisatie van de doelstellingen van de Prince in een geest van openheid en vriendschap.

Centraal in de werking zijn de afdelingsbijeenkomsten die in het teken staan van de beleving van de Nederlandse taal en cultuur. Leden ontmoeten elkaar afdelingoverschrijdend op gewestdagen en Dagen van de Prince (algemene ledendag).

________________________________________________

 

De Prince-Academie is een digitaal ontmoetingsplatform voor alle Princeleden en kandidaat-leden én voor docenten en studenten Nederlands extra muros.

Dit platform biedt online lezingen en panelgesprekken van topniveau aan en staat ook open voor niet-leden na eenmalige registratie. Daarnaast worden taaloefensessies (babbelboxen) georganiseerd voor studenten extra muros, waarbij ze via Zoom individuele gesprekken kunnen voeren met moedertaalsprekers.

 

PrincEzine, de digitale nieuwsbrief over het reilen en zeilen in de vereniging. Deze nieuwsbrief van, voor en door Princeleden wordt maandelijks via e-mail aan de leden toegezonden.

 

 

Noord & Zuid is een cultureel tijdschrift met telkens een thema uitgewerkt in artikels. Noord & Zuid is ook lid van Folio, het platform voor culturele tijdschriften. Folio bundelt bijna veertig Vlaamse literaire, breed-culturele, kunst- en erfgoedtijdschriften.

 

________________________________________________

 

Jan Van Daele verkozen tot president op Algemene Raad

Een activiteit van de afdeling: 
Heerlen

Bijeenkomst afdeling met lezing Lizet Duyvendak: Poëzie in de openbare ruimte

donderdag, 7 november, 2024 - 19:30

Gewestdag Schelde-Mark: immigratie, vergrijzing en het mooie Bergen op Zoom

Penningmeester Katharina Putzeys: "We moeten samenwerken met genootschappen als het onze"

Waar stond de wieg van Pieter Bruegel de Oude?

Nieuwe gewestpresident Schelde-Mark Anna de Zeeuw: "De Orde is van ons allemaal"

ZET DE DATUM VAST - Thema: Onze taal, cool and catchy?

Dag van den Prince (algemene ledendag)

zaterdag, 5 oktober, 2024 - 09:00
1
2
3
4
5
6
7

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

2024 14 mrt

Vorige eeuw was hij een van de meest gelezen en invloedrijkste auteurs van het Nederlands taalgebied.
Bovendien was Streuvels een markant figuur waar veel over te vertellen valt: autodidact, polyglot, koppigaard, fotograaf, Vlaams-nationalist-avant-la-lettre, en toch internationalist, kandidaat nobelprijswinnaar en nog veel meer.
En wie kan ons beter inzicht geven in deze bijzonder eigengereide taalvirtuoos, dan meester-veteller Karel Platteau.

Dit heeft hij dan ook gedaan in zijn schitterende vertellende stijl. Iedereen was aan zijn lippen gekluisterd.

Het eptitheton meester-verteller is zeker op zijn plaats!

 

 

 

2024 08 mrt

Na het voorlezen van de keure, opende Jan onze afdelingsvergadering met droevig nieuws: met name het overlijden van Renaat Horemans. Renaat werd geroemd voor zijn pittige meningen in het debat, ook voor zijn actieve medewerking aan het jubileumboek naar aanleiding van het 50 jarig bestaan van onze afdeling. Hij werkte hieraan samen met Greet Smets en Piet. Zelf zei Renaat dat de Orde van den Prince zijn leven vorm heeft gegeven. We zullen hem missen.

2024 06 mrt

 

DE OORLOG IN OEKRAINE - EUROPA IN DE MAALSTROOM

2024 06 mrt

Op 6 maart jl. heeft Hans van der Jagt een inleiding verzorgd over zijn proefschrift “Engelen uit Europa”. Deze inleiding opent een venster op ons koloniale wereldrijk gedurende de periode 1860 – 1930, waarin wij de greep op onze koloniën willen intensiveren. In Nederlands-Indië worden na het loslaten van het Cultuurstelsel vele thee-, rubber- en tabaksondernemingen opgestart. De ‘sociale kwestie’, de aandacht voor de rol en positie van de arbeiders, leidt ook in de koloniën tot allerlei verheffingsinitiatieven.

2024 26 feb

Neen de samenkomst van onze afdeling was geen politieke rally, er was (nog) geen partijgebonden BV aangekomen. Wel waren er bijna vijftig vrienden van de tolerantie aanwezig die zeer benieuwd waren hoe die Britse vork aan de Europese steel zat. Wat alle Princevrienden niet wisten was dat er na een carnavalesk filmpje over de historisch belangrijke mislukte poging tot Brexin, een waar Shakespeareaans drama zich zou voltrekken op onze bühne in het Gasthof Drie koningen.

2024 23 feb

Op 23 februari werden we uitgenodigd door onze zusterafdeling Taxandria. Mijn collega-secretaris Leo van de Gender was zo vriendelijk om zijn verslag met ons te delen…

Marc Demaeght, voorzitter van Taxandria leidde de vergadering in goede banen. Na een warm welkom aan de afdeling Kempen, de bakermat van Taxandria, was meteen de toon gezet voor aangename tafelgesprekken tussen de leden en partners van beide afdelingen. 

2024 22 feb

Machteld Verbruggen, lid van onze afdeling behandelde het zeer actuele thema 'Wat is er mis met het onderwijs? Wat kunnen we doen?'.

Als oprichtster van het Expertise Centrum voor Effectief Leren aan de Thomas More Hogeschool focust zij op het actuele debat over de slechte Pisa-scores van het Vlaamse onderwijs en stelt ze remedies voor. In deze focust zij sterk op een herstel van het kennisgericht onderwijzen.

2024 21 feb

TADA vzw (kort voor ToekomstATELIERdelAvenir) is een lerend netwerk dat de burger en het bedrijfsleven betrekt bij de emancipatie en integratie van maatschappelijk kwetsbare tieners en hun omgeving.

2024 19 feb
Geslaagde bijeenkomst met
gezellig diner en interessante lezing over 
Unesco werelderfgoed in Nederland

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.