De Orde van den Prince is een Vlaams-Nederlands genootschap voor Nederlandse Taal en Cultuur. Het is een pluralistische en politiek ongebonden vereniging van leden die zich inzetten voor de bevordering van de Nederlandse taal en de cultuur van de Lage Landen. De twee kernwaarden van het genootschap zijn vriendschap en verdraagzaamheid.

Macht, tegenmacht , democratie en rechtsstaat, geen vanzelfsprekende cocktail?

De trias politica veronderstelt een evenwicht tussen de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht, machten die elkaar voortdurend beïnvloeden. Geen van de machten mag echter te dominant worden. Hoe kan dit subtiele evenwicht gegarandeerd blijven? Moeten we het vertrouwen van de burger in democratie en rechtsstaat herwinnen en zo ja hoe? Wat is de invloed van de media hierbij? Is er momenteel sprake van 'rechterlijk activisme'? Wat gaat de invloed van artificiële intelligentie worden? De antwoorden op al deze vragen kwamen tijdens de meest recente digitale lezing van de Prince-Academie van de Nederlandse en Belgische oud-ministers van Justitie Ernst Hirsch Ballin en Koen Geens.

Gewestdag Schelde-Mark-Dommel: kernenergie, kernfusie en radio-actief afval

Verbluft waren de deelnemers aan de gewestdag Schelde-Mark en Schelde-Dommel, die eind april de enorme hal van het bezoekerscentrum over radio-activiteit Tabloo binnenkwamen. En toen moest de boeiende dag nog beginnen. Is er nog een rol voor kernenergie de komende decennia? Gaat kernfusie tot onbeperkte schone energie leiden? En zo ja, wat doen we in de tussentijd met ons radio-actieve afval?

Gewestdag West-Vlaanderen: taalbeleid, taalarmoede en zorgen voor morgen

Hoe moeten wij vandaag en in de toekomst omgaan met Nederlandse taal en cultuur? Dat was de vraag waar de 115 deelnemers - 70 leden, 2 externen en 43 partners – zich over bogen tijdens de West-Vlaamse gewestdag in Ieper eind april. Het begrip cultuur werd daarbij opgevat in zeer brede zin: onder het motto 'Zorgen voor Morgen' ging het van sociale zorg en religieus erfgoed naar waterbeheer en geestelijke gezondheidszorg. En dan was er nog de academische zitting van Luc Devoldere, voorzitter van Literatuur Vlaanderen, over bedreigingen én kansen voor de Nederlandse taal.

Een pleidooi voor de 'Republikeinse vrijheid' van Machiavelli op de gewestdag Oost-Nederland

Midden in Arnhem, aan de rand van het oude centrum, staat het concertgebouw Musis Sacrum, al meer dan 180 jaar het muzikale middelpunt van de stad. In deze sfeervolle omgeving organiseerde de afdeling Arnhem medio april de gewestdag Oost-Nederland. Het thema van de dag was 'Vrijheid' en dit werd muzikaal, poëtisch en filosofisch ingevuld. Daarnaast ging de directeur van Musis, Hans Verbugt, in op de geschiedenis en de moderne functies van het multifunctionele gebouw.

Vlaamse canon op Limburgse gewestdag: van Neanderthalers tot de multiculturele samenleving

Is een Vlaamse canon, waarin de geschiedenis van Vlaanderen uiteengezet wordt in zestig 'vensters', een nuttig instrument? Of is het eigenlijk maar onzin? En wat moet er dan allemaal in zo'n Vlaamse canon staan en waarom? Moet die canon in steen worden gebeiteld of is het maar een momentopname in een permanent open debat? Over die vragen ging het op de gewestdag Limburg begin mei. Voormalig hoofdredacteur van Ons Erfdeel en huidig voorzitter van Literatuur Vlaanderen Luc Devoldere wist niet voor het eerst een publiek van Princeleden te boeien met zijn voordracht.

Sterrenkunde, sterrenkundigen en het universum op gewestdag Holland en Noord-Nederland

Het thema van de gewestdag Holland en Noord-Nederland was sterrenkunde en waar kon de gewestdag dan beter plaatsvinden dan bij de sterrenwacht van de Leidse universiteit? Na drie lezingen weten de 87 aanwezige leden nu alles over de James Webb-ruimtetelescoop, de Nederlandse negentiende-eeuwse selfmade sterrenkundige Frederik Kaiser en de relatie tussen de mens en het universum in de klassieke oudheid en de Renaissance.

Brussel: hoofdstad of stadstaat?

De positie van Brussel is een heet hangijzer als het gaat om verdere federalisering of zelfs de splitsing van België. Het is niet alleen de hoofdstad van België, maar ook van Vlaanderen. Aan de andere kant wonen er veel meer Franstaligen dan Nederlandstaligen. Brussel is op dit moment een van de drie gewesten in België, naast Vlaanderen en Wallonië. Maar er is ook de Fédération Wallonie-Bruxelles. En dan is Brussel ook nog eens de hoofdstad van de Europese Unie en spreken steeds meer inwoners vooral Engels. Hoe nu verder? Daarover sprak vicegouverneur van het Administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad Jozef Ostyn vorige maand bij zijn eigen afdeling Leuven.

Rapport taalbeleid en verengelsing Vlaamse universiteiten geschreven door Princeleden

In de reeks Standpunten van de Koninklijke Vlaamse Academie van België verschijnt volgende maand een rapport over de taalsituatie aan de Vlaamse universiteiten. De hoofdauteurs zijn Godelieve Laureys en Kristiaan Versluys, beiden lid van de KVAB en beiden Princevrienden. Het Standpunt, met de titel Language Matters. Taalbeleid en Taalgebruik aan de Vlaamse universiteiten, zal tijdens een openbare zitting worden voorgesteld op 15 februari om 17.00 uur. Iedereen is welkom.

1
2
3
4
5
6
7
8

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

2023 17 jan

Edward Houting bespreekt de rol van de kloostermop in de stad Groningen

2023 16 jan
Fascinerende sterke vrouw (1647-1717) uit de late Gouden Eeuw 
Interessante lezing door Ir. Jan Water
2023 16 jan

optreden van verschillende groepen leerlingen gevolgd door receptie en feestmaal.

2023 13 jan

Aan de hand van zijn persoonlijke carrière als journalist, vertelt Karl van den Broeck de evolutie van de media in de laatste decennia. Hij begon als 6-jarige bij Turnhout Express en klom op bij De Morgen tot hoofdredacteur en maakte in 2005 de overstap naar Knack. In 2010 krijgt hij daar plots de bons  en in 2014 wordt hij hoofdredacteur van Apache.be, een online nieuwsite.

2023 10 jan

Gewest Limburg in de ban van J.J. Slauerhoff en Eléonor

 

Ze hebben geen van allen zorgen

voor het land van vroeger en het volk van morgen

2022 17 dec
Sfeervolle bijeenkomst.
Heerlijk kerstmenu .
Installatie Wim Muijrers.
Taal- en cultuur kerstquiz
 
2022 14 dec

Na het overlopen van enkele agendapunten, begon Erwin Joos aan zijn verhaal over Eugene Van Mieghem.

Erwin Joos is economist van opleiding. Hij begon zijn loopbaan bij Esso en Umicore, maar is sinds 20 jaar curator bij het RSL-museum. Zijn liefde voor Eugene Van Mieghem start bij de aankoop van een schilderij met behulp van een lening in 1982.

Erwin begint met een korte geschiedenis van Antwerpen. Vervolgens legt hij uit hoe Eugene Van Mieghem de kunstenaar werd die landverhuizers schilderde. Hoe hij beïnvloed werd door andere schilders maar ook andere schilders beïnvloedde.

2022 12 dec

Het verslag van Betty Bulthuis is als bijlage toegevoegd.

2022 09 dec

Beste vrienden,

Trots op onze gezondheidszorg mogen we zijn. 

Prof. van Hee is Princelid in Antwerpen en heeft als gewestvoorzitter nog enkele van onze leden geïnstalleerd. Hij werkte vele jaren in het Stuivenbergziekenhuis, tot er ook in Antwerpen een universitair ziekenhuis kwam in 1979. Dr van hee is ook medewerker van het Museum van de Geschiedenis van de Gezondheidszorg, gehuisd in het Stuivenberg: http://www.museumgeneeskunde.be/ 

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.