Haag (den)

De Haagse afdeling werd opgericht in 1977 waarbij Jan Kits Nieuwenkamp, Ludo van Bauwel, Guido Mobouck en Herman Aelvoet een inspirerende rol vervulden.Onlangs overleed ons oudste lid, Frans Peeters die vanaf de oprichting altijd de bijeenkomsten bijwoonde.

Frans was een van de vele Vlamingen in ons gezelschap. Traditiegetrouw wonen in Den Haag veel Vlamingen door de aanwezigheid van Vlaamse Vertegenwoordiging, Europees Octrooibureau, Europol en andere internationale instellingen. Dat beschouwen de Hollanders van den Haag als een zeer gelukkige ‘bijvangst’. De kruisbestuiving tussen Hollanders en Vlamingen wordt door allen hooglijk gewaardeerd.

Aanvankelijk vergaderden de leden in het Prinsenhof in Delft. Een mooiere plek was niet denkbaar, maar gebrekkige toegankelijkheid en akoestiek noopten tot verhuizing naar de serre van  Brasserie Berlage, vlak bij het Haagse Gemeentemuseum (dat nu Kunstmuseum is gedoopt).

Een van de hoogtepunten van onze afdeling was de Algemene Ledendag in 2016 met 500 belangstellenden  in het indrukwekkende Atrium van het Haagse Stadhuis en de excursie naar het Vredespaleis, gevolgd door stadswandelingen door historisch Den Haag. 

Een gestage aanwas van minstens nieuwe helpt het aantal van ruim 40 in stand te houden.

Mocht u na de lock down toevallig op de eerste woensdag van de maand in Den Haag zijn, meld u dan aan voor diner en lezing. Wij beginnen om 18:00 uur en staan garant voor een geslaagde avond.

Haag (den) is een afdeling van Holland

Bijeenkomst:
eerste woensdag van de maand om 18.00 uur
Bijeenkomsttelefoon:
070-3387622
Adres:
Brasserie Berlage
President Kennedylaan 1
2517 JK Den Haag
E-mail:
Bankrekening:
NL88INGB0005518803
NT&C project:
"Taalmaatjes"
Stichtingsdag: 20-06-1977
Aantal leden: 46

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

2021 05 mei

5 mei 2021     De bloeiende samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland

voordracht door Filip D’havé, Algemeen Afgevaardigde van de Vlaamse regering in Nederland

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.