'Afrika: een gedroomde toekomst' door Loïc De Cannière

Loïc De Cannière met zijn 'Afrika: een gedroomde toekomst'

Terugblik

Na het voorlezen van de keure, opende Jan onze afdelingsvergadering met droevig nieuws: met name het overlijden van Renaat Horemans. Renaat werd geroemd voor zijn pittige meningen in het debat, ook voor zijn actieve medewerking aan het jubileumboek naar aanleiding van het 50 jarig bestaan van onze afdeling. Hij werkte hieraan samen met Greet Smets en Piet. Zelf zei Renaat dat de Orde van den Prince zijn leven vorm heeft gegeven. We zullen hem missen.

Onze voorzitter was aanwezig op de Gewestraad. Hier werd meegedeeld dat de president, Ruud Hagenouw, zijn functie neerlegt. Alsof er in 2024 nog niet genoeg verkiezingen zijn…
Iedereen mag zich kandidaat stellen tot 22 april!

Wie heeft zich al ingeschreven op de Gewestdag in Bergen op Zoom die doorgaat op zaterdag 20 april? Een mooi programma staat voor ons klaar met als top spreker hoogleraar Paul Scheffer over ‘Demografische trends tot 2050: immigratie en vergrijzing.’ Ik verwijs naar de mail die jullie op 2.02.24 ontvangen hebben.

Jullie bestuur vond het een goed idee om de afsluitende ‘zomervergadering’ van juni terug nieuw leven in te blazen. We zullen dus vergaderen op vrijdag 14 juni in Den Eyck, onze aanvankelijk geplande daguitstap van 15 juni wordt verschoven naar volgend jaar.

De verjonging van onze afdeling loopt goed. Recent kwamen enkele ‘peters’ met 5 potentiële kandidaat leden samen. Het werd een enthousiaste en beloftevolle avond. Twee van hen werden op 8 maart reeds voorgesteld: Thérèse stelde Michelle Theunissen voor. Michelle studeerde Nederlands, Engels en Geschiedenis. Ondertussen is ze Europees ambtenaar en werkzaam als HR groepsleider in het JRC (Joint Research Center) te Geel. Michelle is cultuur minnend in muziek en literatuur, en geniet van schoonheid in natuur en kunst. De volgende kandidaat is Igor Geubelmans. Indien we Karin mogen geloven een steeds goed gezinde man met diverse talenten. Hij is sociaal geëngageerd, zet zich in voor cultuur in de brede zin en is een muzikaal talent. Hij is consultant/coach in leiderschaps- en teamontwikkeling en combineert dit met de directeursfunctie bij het recreatiedomein Zilvermeer. 

Aan tafel werden we verwend met een wintersoep van broccoli, nadien met een Duroc varkenskroon op gegrilde groenten. 

Piet stelde de spreker voor: Loïc De Cannière. Na een studie filosofie in München, verdiepte hij zich in de zuivere economie aan de KUL, waarna hij tijdelijk actief was op enkele ministeriële kabinetten. Uit deze cocktail moest een ondernemer groeien met aandacht voor de bredere samenleving. België werd snel te klein, Loïc De Cannière is een wereldburger. In die wereld neemt Afrika een bijzondere plaats in. Getuige hiervan is zijn recent uitgegeven boek: ‘Afrika: een gedroomde toekomst’
Als partner bij Incofin, een impact investeerder maatschappij, beoogt hij ondernemend het leven in de ontwikkelingslanden te verbeteren. Het bedrijf is actief in Afrika, maar ook in Azië en Latijns-Amerika. Incofin beheert een vermogen van 1,4 miljard USD. Via microkredieten bereiken ze miljoenen kleine ondernemingen.

Ondanks de hoopvolle titel van zijn boek, werd in eerste fase de Afrikaanse realiteit met feiten en cijfers weergegeven. Enkele waarheden: extreme armoede is in de wereld sterk gedaald (met dank aan China en Indië), maar neemt nog licht toe in Afrika. Overal stagneert de bevolking in de wereld, in Afrika verwachten we per jaar een groei met 20 miljoen mensen. De bevolking verlaat de rurale gebieden en vestigt zich massief in de steden. Onderwijs aan jongens en aan meisjes zou kunnen bijdragen aan de daling van de nataliteit, doch de kwaliteit is slecht en het schoolgeld is een obstakel. Het continent barst van de natuurlijke rijkdommen, en daarom is China goed aanwezig, doch de Chinese investeringen gebeuren met eigen bedrijven en door eigen mensen. Lokale conflicten zoals deze in Oost-Congo gaan uiteindelijk ook over die bodemrijkdom. De belaste geschiedenis met eerst de slavenhandel, later de kolonisatie met nadien de foute grenzen werken ook de oorlogen in de hand. Om niet te spreken over de corruptie bij het bestuur. Dit leidt uiteindelijk tot migratie (voor 90% economisch!), deels binnen het continent, deels ook naar Europa. 
Maar onze spreker heeft hoop en ziet die hoop ook bij zijn contacten in dit grote werelddeel. De sleutel ligt volgens hem in het creëren van waardige jobs en meer bepaald in de landbouw. Maar hiervoor is nog een weg af te leggen: weinig medewerking van het bestuur, heden is Afrika netto-importeur van goedkope/gesubsidieerde Europese landbouwproducten ondanks het eigen potentieel.
Andere troeven voor Afrika liggen in zijn creativiteit en innovatie en in de leeftijdskloof met vergrijzende continenten als Europa en Azië.

Loïc De Cannière beschreef een continent met immense problemen, maar met lichtpunten van hoop voor de toekomst. 

Deze hoop wordt niet gedeeld door Paul Hanegreefs, zo bleek in de vragenronde. Ook hij spreekt uit ervaring. Inge wilde dan weer weten wat er toch mis is met de Afrikaanse mannen? En zo werd ook de nabespreking boeiend…

Karin mocht de avond afsluiten met de lang verwachte voorstelling van de leesopdracht: en de Oscar ging naar….  Nirwana van Tommy Wieringa. Veel leesplezier.

Peter Braet, secretaris

 

Een activiteit georganiseerd door: 

behoort tot het gewest Schelde-Dommel dat volgende afdelingen omvat:

Kort

Plaats: 
restaurant 'Den Eyck' in Kasterlee
Wanneer: 
vrijdag, 8 maart, 2024 - 19:00
Beschrijving: 

Op vrijdag 8 maart komen we al weer samen in onze vertrouwde ‘Eyck’. 

Ditmaal ligt de focus niet op de geschiedenis van Europa, maar kijken we hoopvol naar een ander continent: Afrika! Dit verhaal zal ons gebracht worden door econoom en investeerder Loïc De Cannière.

Wie Afrika zegt, denkt: armoede, geweld, corruptie…  In de media lees en zie je schrijnende verhalen over een continent dat maar niet uit het slop geraakt. Maar klopt dit beeld wel met de realiteit?