Curaçao

Curaçao: smeltkroes van culturen, talen en tolerantie

Opgericht in 2011 is de Afdeling Curaçao de jongste afdeling van de Orde van den Prince. Het ledenaantal schommelt rond de twintig leden. De leden komen zowat elke maand bijeen op verschillende locaties. De bijeenkomsten zijn informeel en de sfeer is vriendschappelijk en toegankelijk voor leden, introducés en potentiële nieuwe leden. De contributie is laag. Meesstal wordt een geringe bijdrage in de kosten voor een bijeenkomst gevraagd. Op de bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan de Nederlandse taal en cultuur en aan het Papiaments en de Curaçaose cultuur in brede zin. Wij hebben voordrachten gehad in het Nederlands van onder meer schrijvers, dichters, kunstenaars, etc. en er zijn rondleidingen door delen van Willemstad, telkens eindigend op een gezellige locatie. Verder bezoeken wij ateliers van bekende lokale kunstenaars.

De situatie van het Nederlands op Curaçao is uitzonderlijk. In een land (sinds 10 oktober 2010 is Curaçao een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden) waar het Papiaments de taal van het volk, de radio, televisie en de politiek is, zijn de wetgeving en rechtspraak in het Nederlands. Papiaments, Nederlands en Engels zijn de drie officiële talen. Het Papiaments heeft zich gevormd uit Afrikaanse talen alsmede uit het Portugees, Spaans, Engels en Nederlands. Nederlands is voor de meeste inwoners een vreemde taal waarmee zij eigenlijk vooral op school en in de wet- en regelgeving worden geconfronteerd.

In het funderend onderwijs was vroeger Nederlands de instructietaal. In de jaren negentig is dat veranderd. Sindsdien is ofwel Papiaments, ofwel Nederlands ofwel/en ook sinds kort Engels instructietaal, terwijl de andere talen er later als vreemde taal bij worden onderwezen. Nederlands  is op de meeste scholen van  het voortgezet onderwijs nog wel steeds de instructietaal; ook de examens worden in het Nederlands afgenomen. Wel maken tegenwoordig meer scholen  de overstap naar tweetalig onderwijs (meestal Nederlands en Engels, op een enkele school Papiaments en Engels). In het voortgezet onderwijs zijn Nederlands, Engels, Spaans en Papiaments verplichte vakken. Curaçao is echt een meertalig eiland te noemen. 

Over het algemeen kan men zeggen dat de Curaçaoënaar het Nederlands verstaat en (zij het soms gebrekkig) spreekt. Ter bevordering van de taalontwikkeling van kinderen is onze afdeling in 2013 gestart met een tweetal boeken voor de schoolkinderen in de leeftijd van 10 - 12 jaar en hun ouders, opvoeders en onderwijzers. Ze zijn geschreven door leden van de Afdeling Curaçao en gaan over de avonturen van een tienjarige jongen uit Nederland, die een maand op vakantie gaat logeren bij zijn even oude neefje op Curaçao. De boeken, die ook als voorleesboeken gebruikt kunnen worden, zijn tweetalig: op de linker pagina staat steeds de tekst in het Nederlands en op de rechterpagina de tekst in het Papiaments. Voorts zijn zij voorzien van prachtige tekeningen. In 2018 is het project mede dankzij een subsidie en medewerking van de Orde van den Prince, de Taalunie en het Prins Bernhard Cultuurfonds met bijbehorende lesbrieven aan meer dan dertig scholen overhandigd.

Sinds 2023 is de afdeling betrokken bij een leesbevorderingsproject van Biblionef op enkele scholen voor funderend onderwijs.

Het e-mailadres van de secretaris van de Afdeling Curaçao is: marion.keiren@outlook.com

 

Curaçao is een afdeling van Schelde-Dommel

Bijeenkomst:
Bijeenkomsttelefoon:
Adres:

NT&C project:
Kinderboek: Ondersteuning taalontwikkeling Nederlands/Papiamanto Prozawedstrijd klas 4 vwo Poëzie
Stichtingsdag: 26-02-2011
Aantal leden: 18

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.