Curaçao

Curaçao: smeltkroes van culturen, talen en tolerantie

Opgericht in 2011 is de Afdeling Curaçao de jongste afdeling van de Orde van den Prince. Het ledenaantal schommelt rond de dertig leden. De leden komen zowat elke maand bijeen op verschillende locaties. De bijeenkomsten zijn informeel en de sfeer is vriendschappelijk en toegankelijk voor leden, introducés en potentiële nieuwe leden. De contributie is laag. Soms wordt een geringe bijdrage in de kosten voor een bijeenkomst gevraagd. Op de bijeenkomsten wordt aandacht besteed aan de Nederlandse taal en cultuur en aan het Papiaments en de Curaçaose cultuur in brede zin. Wij hebben voordrachten gehad in het Nederlands van onder meer schrijvers, dichters, kunstenaars, etc. en er zijn rondleidingen door delen van Willemstad, telkens eindigend op een gezellige locatie. Verder bezoeken zij ateliers van bekende lokale kunstenaars.

De situatie van het Nederlands op Curaçao is uitzonderlijk. In een land (sinds 10 oktober 2010 is Curaçao een land binnen het Koninkrijk der Nederlanden) waar het Papiaments de taal van het volk, de radio, televisie en de politiek is, zijn de wetgeving en rechtspraak in het Nederlands. Het Papiaments heeft zich gevormd uit Afrikaanse talen alsmede uit het Portugees, Spaans, Engels en Nederlands. is op de meeste scholen van het funderend onderwijs Nederlands niet meer de instructietaal, terwijl het dat nog wel is in het voortgezet onderwijs, waar Nederlands en Papiaments verplichte vakken zijn. Over het algemeen kan men zeggen dat de Curaçaoënaar het Nederlands verstaat en (zij het soms gebrekkig) spreekt. Ter bevordering van de taalontwikkeling van kinderen is onze afdeling in 2013 gestart met een tweetal boeken voor de schoolkinderen in de leeftijd van 10 - 12 jaar en hun ouders, opvoeders en onderwijzers. Ze zijn geschreven door leden van de Afdeling Curaçao en gaan over de avonturen van een tienjarige jongen uit Nederland, die een maand op vakantie gaat logeren bij zijn even oude neefje op Curaçao. De boeken, die ook als voorleesboeken gebruikt kunnen worden, zijn tweetalig: op de linker pagina staat steeds de tekst in het Nederlands en op de rechterpagina de tekst in het Papiaments. Voorts zijn zij voorzien van prachtige tekeningen. In 2018 is het project mede dankzij een subsidie en medewerking van de Orde van den Prince, de Taalunie en het Prins Bernhard Cultuurfonds met bijbehorende lesbrieven aan meer dan dertig scholen overhandigd.

Het e-mailadres van de secretaris van de Afdeling Curaçao is: heiligers88@gmail.com

 

Curaçao is een afdeling van Schelde-Dommel

Bijeenkomst:
Bijeenkomsttelefoon:
Adres:

NT&C project:
Kinderboek: Ondersteuning taalontwikkeling Nederlands/Papiamanto Prozawedstrijd klas 4 vwo Poëzie
Stichtingsdag: 26-02-2011
Aantal leden: 21

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.