Lier

De afdeling Lier: taal, cultuur, vriendschap en verdraagzaamheid

Wij komen op elke tweede dinsdag van de maand samen. Bij een gezellige maaltijd praten we met elkaar en laten onze gedachten de vrije loop, hoewel... een taalspel verplicht ons wel eventjes onze neuronen aan te porren. Na de maaltijd worden wij vergast op een lezing over een onderwerp dat te maken heeft met (Nederlandse) taal en/of cultuur in de breedste zin van het woord. In de loop der jaren zijn reeds heel wat onderwerpen aan bod gekomen, van geneeskunde, taal, (kunst)geschiedenis, muziek, literatuur, tot sociologie, onderwijs en maatschappij.

Wegens de diversiteit van ons ledenbestand - mannelijke en vrouwelijke leden van diverse beroepsgroepen, zelfstandigen, verantwoordelijken in de bedrijfswereld en in openbare instellingen - en ieders specifieke insteek, zijn de vraag- en antwoordsessies na deze lezingen steeds de moeite waard.
In aanvulling bij de maandelijkse lezingen, proberen wij ook één tot twee keer per jaar een excursie te naar een interessante bestemming organiseren.

Onze afdeling streeft ernaar een afspiegeling te zijn van onze maatschappij, daarom willen wij jonge vrouwelijke en mannelijke leden verwelkomen, die zoals wij de Nederlandse taal en cultuur een warm hart toedragen en die in het maatschappelijk leven ook willen promoten, in vriendschap en verdraagzaamheid.

Wij steunen het project SASNEV (“Suid Afrikaanse Sentrum vir Nederland en Vlaandere”) en willen ons ook meer inzetten voor projecten dichter bij huis, die gericht zijn op taalverwerving en taalbeheersing, ook voor mensen die niet het Nederlands als moedertaal hebben.

Formeel word je lid van de Orde van den Prince op uitnodiging. In de praktijk zien we nieuwe mensen met interesse in taal en cultuur onze afdeling graag versterken.

Oprichtingsdatum: 21 juni 1988.
Samenkomst: elke tweede dinsdagavond van de maand om 19:30 u in Hof van Aragon – Maagdenhuis, Aragonstraat 6 in Lier.

Lier is een afdeling van Schelde-Dommel

Bijeenkomst:
tweede dinsdag van de maand, om 19.30 uur
Bijeenkomsttelefoon:
03/491.08.00
Adres:
Hof van Aragon - Maagdenhuis
Aragonstraat 6
2500 Lier
Bankrekening:
979-0832997-63 BIC ARSPBE22 IBAN BE40979083299763
NT&C project:
Vervolgtraject SASNEV
Stichtingsdag: 21-06-1988
Aantal leden: 26

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.