Taxandria

Het heidelandschap van Taxandria.

Taxandria is een zusterafdeling van Kempen. De afdeling bestaat intussen al ruim 40 jaar. Wij vergaderen elke vierde vrijdag van de maand in Den Eyck te Kasterlee.

Vergaderingen zijn open voor de partners, met uitzondering van de ledenvergadering in mei.

Een vergadering bestaat traditioneel uit een 5' speech voor het diner, een presentatie rond taal & cultuur na het diner en afsluitend een coda, een gedicht. 5' speech en coda zijn steeds door leden gepresenteerd. De presentaties na het diner worden steeds afgesloten met vraag en antwoord.

Jaarlijks in februari is er een gemeenschappelijke vergadering met Kempen, afwisselend door één van beide georganiseerd.

In de zomer (meestal augustus) wordt een zomeractiviteit opgezet.

Het NT&C project van Taxandria is een OKAN-project met Turnhoutse scholen.

Taxandria is een afdeling van Schelde-Dommel

Bijeenkomst:
vierde vrijdag van de maand om 19.00 uur.
Bijeenkomsttelefoon:
014/85.99.00
Adres:
Den Eyck
Houtum 51
2460 Kasterlee
Bankrekening:
BE46 7310 5574 2336 (Orde v.d. Prince Taxandria)
NT&C project:
Stichtingsdag: 27-04-1979
Aantal leden: 24

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.