Antwerpen-Land van Ryen

De afdeling Antwerpen-Land van Ryen:
sterke vriendschap, altijd respect, steeds tolerant, veel cultuur

De afdeling Antwerpen Land van Ryen, die in 1984 is gestart,  komt elke eerste dinsdag van de maand (behalve in juli en augustus) bij elkaar voor een lezing gevolgd door een diner. Er wordt op elke bijeenkomst een eminent én erudiet spreker (af en toe ook uit eigen rangen) uitgenodigd die een breed maatschappelijk dan wel breed cultureel thema behandelt en daarover daarna in discussie gaat met de aanwezige leden.

  • In het werkjaar 2018-2019 kwamen onder meer aan bod: Hans Bennis van de Taalunie, Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck, Sara Weyns, directeur Middelheimmuseum, prof. Filip Lardon over de strijd tegen kanker…

  • Voor het werkjaar 2019-2020 hebben we op het programma: rector Herman Van Goethem (Universiteit Antwerpen), Ruud Hendrickx (eindredacteur Van Dale), Joost Maegerman (intendant Antwerp Symphony Orchestra), Kris Van Marsenille (hoofdredacteur Gazet van Antwerpen)….

De afdeling Land van Ryen telt momenteel  60 leden afkomstig uit de academische-, culturele-, medische-, juridische- , diplomatieke- of  bedrijfswereld. De leden hebben (of hadden) allen een verantwoordelijke functie in hun loopbaan en hebben  een hart voor kunst, cultuur in de brede zin, taal en maatschappij. Op onze maandelijkse bijeenkomsten zijn ook de partners van de leden altijd welkom.  Het werkjaar wordt afgesloten met een daguitstap  (Den Haag, Rijsel, Maastricht, Delft..) waarbij in de mate van het mogelijke telkens ook verbroederd wordt met de plaatselijke afdeling van de Orde van den Prince.

De  afdeling Land van Ryen heeft in het verleden diverse projecten  ter ondersteuning van de Nederlandse taal en cultuur gesponsord. Dit jaar zullen we de organisatie van de Olympiade Nederlands financieel steunen.

Wie lid wil worden van onze afdeling dient formeel door 2 peters/meters te  worden voorgedragen. Het aspirant-lid kan  aanwezig zijn op de bijeenkomsten van september, oktober en november om kennis te maken met de sfeer en  het reilen en zeilen van het Land van Ryen. In december stemmen de leden dan over het al of niet aanvaarden van het aspirant-lid. In januari volgt de plechtige inauguratie van de nieuwe leden.

De bijeenkomsten van Land van Ryen vinden plaats in de Academische Club in het Hof van Liere  van de Universiteit Antwerpen, Prinsstraat 13 B te 2000 Antwerpen. We starten altijd met een aperitief om 19u30 gevolgd door lezing en diner, er wordt afgesloten om 23u.

Het jaarlijks lidgeld (aperitief en diner inbegrepen) bedraagt 510 euro. Partners van leden betalen voor het diner per vergadering die ze bijwonen.

Antwerpen-Land van Ryen is een afdeling van Schelde-Dommel

Bijeenkomst:
eerste dinsdag van de maand om 19.30 uur
Bijeenkomsttelefoon:
03/265.43.85
Adres:
Universiteitsclub Hof van Liere
Prinsstraat 13B
2000 Antwerpen
E-mail:
NT&C project:
Olympiade Nederlands
Stichtingsdag: 20-03-1984
Aantal leden: 63
Praktische informatie: 

Contact:
Hans Cools, Secretaris
chlicools@gmail.com

 

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.