Meierij (de)

Meierij (de) is een afdeling van Schelde-Dommel

Bijeenkomst:
Tweede donderdag van de maand 20 u
Bijeenkomsttelefoon:
073-6147350
Adres:
Sociëteit Amicitia en de Zwarte Arend
Peperstraat 15
5211 KM 's-Hertogenbosch
Bankrekening:
NL45 INGB 0007 0774 94 t.n.v. Orde van den Prince
NT&C project:
Uitwisseling van Nederlandse en Afghaanse feestdagen met (kinderen van) Afghaanse tolken.
Stichtingsdag: 15-09-1984
Aantal leden: 21

Agenda: 

2023 12 okt

De wereld verandert snel. Onze (klein)kinderen worden opgeleid voor banen die nog niet bestaan. Waar gaat dit allemaal naar toe? In een enerverend en energiek verhaal neemt Schrijvers, onder meer coach van het Nederlands team programmeren, ons mee door de wondere wereld van Computational Thinking.

2023 14 dec

Victor de Boer (Directeur Cultureel Lab) spreekt over AI en Cultuur

Terugblik: 

2023 08 jul

Verslag Zomerse Ontmoeting 2023 te Waalwijk van de afdeling 

             De Meierij van de Orde van den Prince.

 

Een korte terugblik op de Zomerse Ontmoeting d.d. zaterdag 8 juli 2023 te Waalwijk. 

Alles werkte mee: het weer, een relatief groot aantal deelnemers (25) en goede ge-

sprekken met elkaar. Het programma bevatte wat betreft het wandelen alleen maar

heel korte afstanden naar de diverse onderdelen, alle gelegen aan het centrale plein

2023 08 jun

De voorzitter leidt vervolgens spreekster van hedenavond in en geeft haar het woord voor haar voordracht inzake jeugdliteratuur. 

Spreekster heeft een masteropleiding. Zij doet sinds 2016 onderzoek naar diversiteit in de literatuur, in het bijzonder jeugdliteratuur. Vraag: waarom is er überhaupt aandacht voor diversiteit? Antwoord: diversiteit is goed voor de samenleving, diversiteit geeft groepen meer veiligheid. Diversiteit in kinderboeken is goed voor ieder kind. 

2023 11 mei

Gijs van Elk is gepensioneerd jurist en mediator, hij komt uit de sociale advocatuur. Samen met twee vrienden, waaronder een Neerlandicus, heeft hij in 2009 Dichter in Beeld opgericht. Deze stichting beijvert zich om poëzie middels een beeldende kunstvorm in de openbare ruimte voor het publiek toegankelijk te maken. De heer Van Elk is al lang geïnteresseerd lezer van poëzie en vindt dat meer mensen van deze kunstvorm zouden moeten kunnen genieten. Zo zijn liefhebbers. Spread the word.

De stichting Dichter in Beeld laat zich steeds adviseren door deskundigen over welke poëzie in de publieke ruimte een kunstzinnig plaatsje verdient. Zij betrekken daar vaak beeldend kunstenaars bij. In de loop der jaren hebben ze met name in Limburg, maar ook in Rozendaal en Beverwijk vele projecten geëntameerd. De lezing van de heer Van Elk lezing gaat hierover. Hij laat een aantal projecten de revue passeren waarbij hij een toelichting geeft over betreffende dichters en hoe aan hun poëzie uiting is gegeven. In het bijzonder is er aandacht voor Pierre Kemp, Maria Barnas, Hans Tentije, poëtische wandelpaden in het kader van de Leo Herberghs Poëzieprijs, Jan Hanlo, en last but not least Dichters in Beeld, een boekje dat binnenkort verschijnt.

2023 09 mrt

Er zijn maar een paar steden in Nederland waar een architectuurstroming naar is vernoemd. ’s-Hertogenbosch is er een van. De Bossche School is vanaf 1946 ontstaan vanuit een cursus die in het Kruithuis werd gegeven met het oog op de wederopbouw van katholieke kerken. Grote man achter de theorie van deze stroming is de benedictijner monnik Dom Hans van der Laan. Op geniale wijze ontwikkelde hij een universeel ruimtelijk verhoudingsstelsel – het Plastische Getal - dat inmiddels onder architecten wereldwijd bekendheid geniet. Daarnaast speelt de relatie tussen binnen en buiten een grote rol in het gedachtengoed van De Bossche School.

Miel Wijnen (’s-Hertogenbosch, 1963) studeerde klassiek gitaar aan het Brabants Conservatorium en bouwkunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Sinds 2001 heeft hij zijn eigen architectenbureau Wijnen Architectuur dat zich richt op zowel nieuwbouwprojecten als restauratie- en herbestemmingsprojecten. Als een van de weinigen van zijn generatie maakt hij bij het ontwerpen gebruik van het Plastische Getal.

Nieuws: 

Het taalcafé

 

Het taalcafé is een laagdrempelige activiteit waarbij het contact en de communicatie tussen vrijwilligers en bewoners centraal staan. In een café drink je koffie/ thee of een drankje, praat je met elkaar of speel je een spelletje en soms zing je met z'n allen.

Op 18 februari 2023 zouden de leden van de protestantse kerk hun collecte overhandigen. Helaas is deze bijeenkomst niet doorgegaan door onverwachte nieuwe ontwikkelingen. Een groep van 20 vertrok naar andere centra en 40 nieuwe bewoners van het centrum in Boxtel werd aan de groep in Meerwijk toegevoegd.

Op voorstel van Eliane Boileau is in oktober 2022 besloten door de afdeling om als eerste NTC activiteit na Corona kleinschalige hulp te gaan bieden aan de vluchtelingen op kasteel Meerwijk te Engelen. Hier waren op dat moment hoofdzakelijk Syrische en Afghaanse vluchtelingen gehuisvest.