Gent Princehof

Dat we in de afdeling “Gent Princehof” onvoorwaardelijk en geestdriftig de waarden van de Orde hoog in het vaandel dragen hoeft geen betoog. Vriendschap, tolerantie en een passie voor onze cultuur binden ons en zullen ons blijven binden, maar we houden ook van onze eigen DNA. Sinds het prille begin hebben wij mannen en vrouwen aangetrokken die zich niet “zo maar” bij de Princen aansloten. Bij ons is de vraag niet “wat kan de Orde doen voor mij?” maar “wat kan ik doen voor de Orde?”. Sinds enige jaren hebben wij deze ingesteldheid nog sterker en met succes aangewakkerd en dat zullen wij blijven doen. Samen kunnen wij zeer mooie dingen ondernemen! Van onze leden verwachten wij dat ze regelmatig het woord nemen, dat ze participeren in debatten, dat ze zich maatschappelijk engageren, kortom dat zij actieve ambassadeurs zijn van de cultuur der lage landen. Vriendschap is bij “Gent Princehof” geen leeg woord.

Samen met de afdeling “Gent Willem I” hebben wij NAN (Nederlands voor Anderstalige Nieuwkomers) opgericht, een project waarbij wij anderstalige nieuwkomers helpen om zich zo goed en zo snel mogelijk thuis te voelen. De persoonlijke inzet van onze leden is hierbij zeer belangrijk. Onze Nederlandse Taal & Cultuur betekent ook een uitgestoken en stevige hand!

Wij komen samen elke tweede donderdag van de maand in het Salon Groenhof in Melle (Gent). Telkens is er een diner en een spreker of spreekster die een onderwerp inleidt. Taal, cultuur, maatschappij, filosofie, wetenschap, geschiedenis ... alle onderwerpen komen aan bod, vaak gevolgd door een geanimeerd debat.

Onze afdeling staat open voor vrouwen en mannen die samen met ons aan de weg willen timmeren. Er gewoon bij zitten en luisteren is bij ons het privilege van de “anciens” die ons zeer dierbaar zijn en bovendien het geheugen vormen van een afdeling die sinds meer dan 40 jaar bestaat. Vaak komen kandidaat leden eerst enkele keren de “sfeer snuiven” voordat zich te engageren. Lid zijn bij “Gent Princehof” is een engagement waarbij echter steeds begrip is voor soms goed gevulde agenda’s. Verjonging en een hoogwaardige levensingesteldheid zijn de natuurlijke vereisten die echter niet altijd in leeftijd en curricula kunnen worden uitgedrukt.

Gent Princehof is een afdeling van Oost- en Zeeuws-Vlaanderen

Bijeenkomst:
Meestal tweede donderdag van de maand om 19.30 uur.
Bijeenkomsttelefoon:
09/230.89.05
Adres:
Salons 't Groenhof
Wautersdreef 27
9090 Melle-Vogelhoek
E-mail:
Bankrekening:
BE13 3630 5675 4639 (Orde van den Prince afdeling Gent Princehof)
NT&C project:
Stichtingsdag: 10-12-1976
Aantal leden: 46

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.