Gent Willem I

Afdeling Gent-Willem I

De afdeling werd gesticht op 18 juni 1958 met als naam “Gent I”

Ze maakt deel uit van het ‘Gewest Oost- en Zeeuws-Vlaanderen’ en telt momenteel 56 leden. Voorzitter Dirk Portier treedt aan vanaf 1 september.

De maandelijkse vergadering vindt plaats op de derde vrijdag van de maand.

De afdeling heeft een jumelage met de afdelingen: ’t Sticht, Hulst, Zelandia, Kaap die Goede Hoop en Pretoria. En er is de cluster met de afdelingen Gent-Princehof, Schelde Leie en Meetjesland.

Op de vergadering van 21 juni 2019 werd gekozen voor een nieuw naam: ‘Gent-Willem I’

Voor de nieuwe naam van Gent I, vonden we het aanknopingspunt bij de Orde van den Prince zelf: ‘De Orde van den Prince is een Vlaams-Nederlands Genootschap voor Taal en Cultuur, ook met een internationale uitstraling’. De nieuwe interpretatie van de Keure (Stijl der Orde) vermeldt: “…De Orde huldigt verbondenheid met de maatschappij, hechte vriendschap die geeft en eist, trouw en tolerantie in de geest van prins Willem van Oranje”. Er is dus een duidelijke link met het huis van Oranje.

Van 1815 tot 1830 werden de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden opnieuw verbonden tot het Koninkrijk der Nederlanden met koning Willem I. Voor Gent is Willem I een bijzondere figuur die we dankbaar zijn. Hij is de stichter van de Gentse universiteit. Hij liet het kanaal naar Terneuzen graven waardoor Gent een zeehaven kon worden, vandaag verbonden met Zeeland als ‘North Sea Port’. Hij heeft in het bijzonder de Gentse textielindustrie gesteund. Hij had belangstelling voor de Gentse Floraliën. Ook was hij een stimulator voor de Nederlandse taal en cultuur.

Gent was voor Willem I een belangrijke stad, omwille van haar economisch potentieel. Maar er was ook voor hem een historische reden namelijk de ‘Pacificatie van Gent’ in 1576, die voorzag in ‘vrede en eenheid in de Nederlanden’. Gent had ook een nauwe band met Willem van Oranje en had in zijn verleden zoveel voorbeelden gegeven van zijn cruciale rol ten bate van de eenheid in de Nederlanden. Allemaal redenen voor Willem I om Gent zijn lievelingsstad te noemen. Intussen heeft Willem I in zijn stad Gent, als blijk van dankbaarheid, een standbeeld gekregen en wordt een straat naar hem genoemd.

In oktober 2015 was Gent I de initiatiefnemer van een betekenisvolle ledendag met ruim achthonderd aanwezigen en waarbij de herdenking van ‘Willem I’ centraal stond. Nog steeds worden we, vooral door Nederlandse afdelingen, geassocieerd met “Willem I”.

Op initiatief van de afdeling Gent I schonk de Orde van den Prince in 2017 een borstbeeld van Willem I aan de universiteit Gent. Het bevindt zich op een ereplaats in de aula.

Dat zijn allemaal elementen die ons geïnspireerd hebben om als nieuwe naam voor onze afdeling, te kiezen voor ‘afdeling Gent Willem I’. Het is een eerbetoon aan een voor Gent belangrijke historische figuur. Een naam die een duidelijke associatie heeft met de Keure van de Orde van den Prince en die verwijst naar onze verbondenheid in de Nederlanden.

Een verbindende naam tussen Nederland en Vlaanderen, die ook een internationale betekenis heeft.

De afdeling Gent II koos voor de nieuwe naam ‘Gent Princehof’. Er blijft dus een betekenisvolle link tussen de beide afdelingen.

J.B-23.07.2019

 

Gent Willem I is een afdeling van Oost- en Zeeuws-Vlaanderen

Bijeenkomst:
derde vrijdag van de maand om 19u00
Bijeenkomsttelefoon:
09/230.89.05
Adres:
Salons " 't Groenhof"
Wautersdreef 27
9090 Melle-Vogelhoek
Bankrekening:
BE27 3900 9644 8973
NT&C project:
Samenstelling, uitgave en verspreiding van een literatuurboek met lesmateriaal voor laagtaalvaardige jongeren tussen 12 en 18 jaar
Stichtingsdag: 18-06-1958
Aantal leden: 52

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

2022 23 apr

Orde van den Prince zet actief in op leesbevordering. De verbindende kracht van taal was het thema van een geslaagde Gewestdag te Deinze.   

Het Gewest Oost- en Zeeuws-Vlaanderen van de Orde van den Prince koos “Taal als verbindende kracht” als thema van de Gewestdag, die dit jaar gehouden werd op zaterdag 23 april in de school Deinze Leiepoort. Prof. Godelieve Laureys benadrukte in haar slotwoord aan het einde van het voormiddag colloquium: “De Orde van den Prince wil in samenwerking met professionele organisaties een steentje bijdragen aan projecten die de leesvaardigheid en het leesplezier bevorderen. Samen willen we ons actief inzetten om literatuur dichter bij mensen te brengen die nood hebben aan verbinding.”

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.