Gent Willem I

Afdeling Gent-Willem I

De afdeling werd gesticht op 18 juni 1958 met als naam “Gent I”

Ze maakt deel uit van het ‘Gewest Oost- en Zeeuws-Vlaanderen’ en telt momenteel 56 leden. Voorzitter Dirk Portier treedt aan vanaf 1 september.

De maandelijkse vergadering vindt plaats op de derde vrijdag van de maand.

De afdeling heeft een jumelage met de afdelingen: ’t Sticht, Hulst, Zelandia, Kaap die Goede Hoop en Pretoria. En er is de cluster met de afdelingen Gent-Princehof, Schelde Leie en Meetjesland.

Op de vergadering van 21 juni 2019 werd gekozen voor een nieuw naam: ‘Gent-Willem I’

Voor de nieuwe naam van Gent I, vonden we het aanknopingspunt bij de Orde van den Prince zelf: ‘De Orde van den Prince is een Vlaams-Nederlands Genootschap voor Taal en Cultuur, ook met een internationale uitstraling’. De nieuwe interpretatie van de Keure (Stijl der Orde) vermeldt: “…De Orde huldigt verbondenheid met de maatschappij, hechte vriendschap die geeft en eist, trouw en tolerantie in de geest van prins Willem van Oranje”. Er is dus een duidelijke link met het huis van Oranje.

Van 1815 tot 1830 werden de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden opnieuw verbonden tot het Koninkrijk der Nederlanden met koning Willem I. Voor Gent is Willem I een bijzondere figuur die we dankbaar zijn. Hij is de stichter van de Gentse universiteit. Hij liet het kanaal naar Terneuzen graven waardoor Gent een zeehaven kon worden, vandaag verbonden met Zeeland als ‘North Sea Port’. Hij heeft in het bijzonder de Gentse textielindustrie gesteund. Hij had belangstelling voor de Gentse Floraliën. Ook was hij een stimulator voor de Nederlandse taal en cultuur.

Gent was voor Willem I een belangrijke stad, omwille van haar economisch potentieel. Maar er was ook voor hem een historische reden namelijk de ‘Pacificatie van Gent’ in 1576, die voorzag in ‘vrede en eenheid in de Nederlanden’. Gent had ook een nauwe band met Willem van Oranje en had in zijn verleden zoveel voorbeelden gegeven van zijn cruciale rol ten bate van de eenheid in de Nederlanden. Allemaal redenen voor Willem I om Gent zijn lievelingsstad te noemen. Intussen heeft Willem I in zijn stad Gent, als blijk van dankbaarheid, een standbeeld gekregen en wordt een straat naar hem genoemd.

In oktober 2015 was Gent I de initiatiefnemer van een betekenisvolle ledendag met ruim achthonderd aanwezigen en waarbij de herdenking van ‘Willem I’ centraal stond. Nog steeds worden we, vooral door Nederlandse afdelingen, geassocieerd met “Willem I”.

Op initiatief van de afdeling Gent I schonk de Orde van den Prince in 2017 een borstbeeld van Willem I aan de universiteit Gent. Het bevindt zich op een ereplaats in de aula.

Dat zijn allemaal elementen die ons geïnspireerd hebben om als nieuwe naam voor onze afdeling, te kiezen voor ‘afdeling Gent Willem I’. Het is een eerbetoon aan een voor Gent belangrijke historische figuur. Een naam die een duidelijke associatie heeft met de Keure van de Orde van den Prince en die verwijst naar onze verbondenheid in de Nederlanden.

Een verbindende naam tussen Nederland en Vlaanderen, die ook een internationale betekenis heeft.

De afdeling Gent II koos voor de nieuwe naam ‘Gent Princehof’. Er blijft dus een betekenisvolle link tussen de beide afdelingen.

J.B-23.07.2019

 

Gent Willem I is een afdeling van Oost- en Zeeuws-Vlaanderen

Bijeenkomst:
derde vrijdag van de maand om 19u00
Bijeenkomsttelefoon:
09/230.89.05
Adres:
Salons " 't Groenhof"
Wautersdreef 27
9090 Melle-Vogelhoek
Bankrekening:
BE27 3900 9644 8973
NT&C project:
Samenstelling, uitgave en verspreiding van een literatuurboek met lesmateriaal voor laagtaalvaardige jongeren tussen 12 en 18 jaar
Stichtingsdag: 18-06-1958
Aantal leden: 46

Agenda: 

2023 17 nov

Jan De Nul Groep, van oorsprong een familiaal aannemingsbedrijf uit Aalst, is in 3 generaties tijd uitgegroeid tot een internationaal toonaangevend bedrijf in offshore en baggeractiviteiten. De geschiedenis, ontwikkeling en huidige positie van de groep worden toegelicht.

2023 15 dec

Het Leesfonds wil dat alle kinderen kunnen uitgroeien tot goede lezers. Daarom wil het de schakel zijn tussen organisaties die het leesvirus verspreiden en iedereen die wil bijdragen aan een rijke leesomgeving. 

Waarom een Leesfonds?

2024 19 jan

Jacques Van De Velde is harpist, componist, harpenbouwer en harpdocent.

Terugblik: 

2023 13 nov

Genootschap Orde van den Prince Gent Willem I reikt de Gulden Draak-trofee uit aan De Dikke Ziel

Vier leden van de afdeling Gent Willem I van het culturele genootschap de Orde van den Prince, namelijk prof. dr. Jacques Van Keymeulen, Martien Bode, An De Moor en prof. dr. Piet Taelman gingen rond de tafel zitten samen met de uitbater van de Gentse zaak ‘Het vrijdags gevoel’ en een vertegenwoordiger van een Gentse dekenij en van UNIZO. Deze deskundige jury koos uit meer dan 40 genomineerden de “Dikke Ziel” als winnaar van de Gulden Draak-trofee 2023. De vijf andere genomineerde handelszaken kregen een mooie oorkonde: de retroplanten- en brocantewinkel Adams Paradijs, de bar Aperotheek, bakkerij Buitengewoon brood Himschoot, Stadsbrouwerij Artevelde en kruidenierszaak Vers. De jury baseerde zich op drie criteria: het Nederlandstalige karakter van de zaak, de originaliteit van de naam en het verband met het pand maar ook de motivatie voor de keuze ervan.

De Orde van den Prince afdeling Gent Willem I blies de traditie van de uitreiking van de Gulden Draak-trofee nieuw leven in om zo het Nederlands in het Gentse straatbeeld te promoten en te bekronen. Het Nederlands is nochtans de taal die iedereen bindt en voor betrokkenheid zorgt. De trofee werd op vraag van de afdeling Gent Willem I ontworpen en gebeeldhouwd door de bekende Vlaamse beeldhouwer Tom Frantzen.

2022 23 apr

Orde van den Prince zet actief in op leesbevordering. De verbindende kracht van taal was het thema van een geslaagde Gewestdag te Deinze.   

Het Gewest Oost- en Zeeuws-Vlaanderen van de Orde van den Prince koos “Taal als verbindende kracht” als thema van de Gewestdag, die dit jaar gehouden werd op zaterdag 23 april in de school Deinze Leiepoort. Prof. Godelieve Laureys benadrukte in haar slotwoord aan het einde van het voormiddag colloquium: “De Orde van den Prince wil in samenwerking met professionele organisaties een steentje bijdragen aan projecten die de leesvaardigheid en het leesplezier bevorderen. Samen willen we ons actief inzetten om literatuur dichter bij mensen te brengen die nood hebben aan verbinding.”

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.