Afdeling Curaçao huldigt beste scholieren Nederlands

De afdeling Curaçao heeft begin juli aan de beste havo- en vwo-leerlingen van de vier publiek-gefinancierde havo- en vwo-scholen op het eiland een 'Certificaat van waardering' uitgereikt. Het gaf wat extra cachet aan de wegens de coronacrisis sobere diploma-uitreikingen.

De afdeling Curaçao heeft vooral de ontwikkeling van taal en onderwijs aan de jongeren op het eiland als belangrijk aandachtspunt. Daarvoor bedenkt zij ondersteunende activiteiten. Het Nederlands is een van de officiële talen op Curaçao. Het is behalve een vak op de havo en het vwo ook meestal de instructietaal. De combinatie moedertaal-instructietaal is complex en uitdagend op het eiland. Maar in de huidige situatie is het vaardig worden in het Nederlands voor leerlingen essentieel, onder meer voor succes op school. Verder gaat de meerderheid van de geslaagde havo- en vwo-leerlingen studeren in Nederland, of gaat men een Nederlandstalige opleiding volgen aan de universiteit alhier. Reden te meer om je het Nederlands goed eigen te maken!

Certificaat

De Orde van den Prince reikte daarom bij wijze van stimulans een certificaat, een boekenbon en een set van de tweetalige kinderboeken uit aan degenen die dit jaar de beste cijfers hadden voor Nederlands op de vier publiek gefinancierde havo/vwo-scholen. De gelukkigen zijn de volgende leerlingen:

  • Dr. Albert Schweizer havo/vwo: Mannasee Nava (havo) en Eleonora Thomas (vwo);
  • Kolegio Alejandro Paula: Emely Maduro (havo) en Shoshanah Gerstenbluth (vwo); 
  • Maria Immaculata Lyceum: Naseljon Helena (havo) en Elisangeli Phelipa (vwo);
  • Radulphus College: Thije Reijmer (havo) en Liz-Ancelly da Silva Costa (vwo).

Negen jaar

De afdeling Curaçao is negen jaar geleden opgericht. Naast bevordering van het Nederlands houdt men zich ook bezig met de Papiamentse taal en cultuur en met cultuur en historie van het eiland in het algemeen. Zo hebben de leden gezamenlijk twee kinderboeken geschreven, die zowel in het Nederlands als in het Papiaments verschenen zijn. Aan 33 basisscholen op het eiland zijn vorig jaar exemplaren gedoneerd.

Gerry Lendering
Voorzitter afdeling Curaçao
 

Noot van de redactie. Voor de niet-Nederlandse leden: een Nederlands havo-diploma (vijf jaar middelbare school) geeft toegang tot het hoger beroepsonderwijs (HBO). Een vwo-diploma (zes jaar middelbare school, vergelijkbaar met ASO) geeft toegang tot de universiteit.