Extra-Muros

Extra-Muros in het centrum van West Europa

EXTRA-MUROS, een speciale afdeling voor Prince-vrienden uit het buitenland – en overige belangstellenden.

Door zijn samenstelling is Extra-Muros een afdeling die het eigen taalgebied (Vlaanderen en Nederland) doorkruist en de bronnen van zijn taal en cultuur bezoekt

Onze taal en cultuur zoals gezien van buitenaf

In onze afdeling vinden leden die in het buitenland wonen of gewoond hebben elkaar. Door dat leven buiten het eigen taalgebied zijn ze een ervaring rijker en voelen ze een gemeenschappelijke golflengte.
De afdeling Extra-Muros telt momenteel 23 leden in Vlaanderen, Nederland en overzee.

Bijeenkomsten.
Extra-Muros organiseert jaarlijks een vijftal bijeenkomsten van een halve dag, telkens in een andere stad in Vlaanderen en minstens één maal per jaar in Nederland. Vermits onze leden verspreid zijn over Vlaanderen, Nederland en het al dan niet verre buitenland hebben we geen vaste plaats van bijeenkomst. Aan de bijeenkomsten van Extra-Muros nemen altijd leden van andere buitenlandse afdelingen deel (Keulen, Luxemburg, Parijs) en binnenlandse zoals Prinsbisdom Luik, Oostende, Zavel...

De bijeenkomsten verlopen volgens een vast stramien: we komen zaterdagmiddag bijeen in een Vlaamse of Nederlandse plaats, waar we een museum of een tentoonstelling bezoeken en eventueel (afhankelijk van de weersomstandigheden) een culturele wandeling doen. Nadien volgt een lezing over een Princegericht onderwerp en we sluiten af met een gezellig diner. Traditioneel wordt de bijeenkomst besloten met een gedicht.
Kijk in de verslagen van de bijeenkomsten om een mooie indruk te krijgen.

Zusterafdeling: Keulen.
Met de afdeling Keulen bestaat sinds 2001 een speciale band. Elk jaar wordt het kerstfeest samen met de afdeling Keulen gevierd. Ook zijn de partners altijd uitgenodigd.

Zie de bijlage in de rechterkolom voor het vervolg:

  • Jaarlijkse ontmoetingen op de Gewestdagen Buitenland
  • Nederlandse Taal en Cultuur
  • De groei van Extra-Muros van papieren aanhangsel tot volwaardige afdeling

Nieuwe leden zijn welkom
Wie op de website een bijeenkomst ziet die hij/zij bij wil wonen, kan contact opnemen met het bestuur. Kennis maken is altijd mogelijk.

Ward Coppens, Voorzitter Extra-Muros

Extra-Muros is een afdeling van Buitenland

Bijeenkomst:
Bijeenkomsttelefoon:
Adres:

Bankrekening:
ARGENTA IBAN: BE03 9730 7086 3584 BIC: ARSPBE22 Orde vd Prince, afd. EM
NT&C project:
Boeken voor de Vlaamse school in Kinshasa
Stichtingsdag: 19-11-1988
Aantal leden: 22

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

2022 23 apr

Hoe zag het programma er ook weer uit?

Bezoek aan het Groot Begijnhof, de tentoonstelling Het Kunstuur 3 in de H. Geestkapel, een stadswandeling in het teken van de 3 Margaretha’s, lezing en diner in de Passade.

Wie was de Spreker en  waarover had hij het?

Een lezing door Johan Vanhecke, auteur van de biografie over Hendrik Conscience “Voor Moedertaal en Vaderland”.  Deze auteurslezing werd gesubsidieerd door “Literatuur Vlaanderen”.

2021 02 jun

Programma:
- Inauguratie van een nieuw lid bij de afdeling Extra-Muros
- In memoriam ter ere van Rutger Hornikx
- Voordracht van Miet Ooms

  • Gedicht als afsluiting

Verslag:
Ter afsluiting van een interessant en aangenaam, maar ook een zeer bewogen jaar, zijn we nog een keer samen gaan zitten in een zoommeeting in de hoop bij een volgende samenkomst terug fysiek bij elkaar te kunnen zijn.

2021 13 jan

Het eerste internationale congres van de OvdP Buitenland over  het Nederlands onderwijs in het buitenland!- met presentaties uit Manhattan, Curaçao, Londen en ook Tliblisi- Georgië, Bratislava

Programma:
-Bestuurswisseling; gedicht, en corona
-Thema "Het Nederlands Onderwijs in het Buitenland 
- 'muzikale' voordracht 

Nieuws: 

Bericht ontvangen van Ward Coppens, voormalig directeur van de Vlaamse school in Kinshasa

Vorige keer deed ik een oproep om stripverhalen, jeugdboeken en Nederlandse boeken mee te brengen naar onze bijeenkomst in Aalst in het kader van ons NT&C-project “De kleine Prins”, de bibliotheek van de Vlaamse school en van de NT&C-school in Kinshasa. Het doel was de bibliotheek, die getroffen was door een grote overstroming, terug aan te vullen.

Ondanks de korte termijn was de respons onverwacht groot.  Lees verder in het volledig artikel.