Luxemburg

De OvdP-afdeling Luxemburg: warme vriendschap, brede tolerantie.   (de activiteiten staan onder deze tekst)

De afdeling Luxemburg leeft en werkt in een bij uitstek Europese omgeving: in een hoofdstad van de Europese Unie, historisch snijpunt van de grote Germaanse en Latijnse cultuurgebieden. Dit gegeven bepaalt mede zowel de samenstelling van de afdeling als haar werking.

Een aantal leden van de afdeling (waaronder de stichters) zijn of waren inderdaad werkzaam bij de Europese instellingen gevestigd te Luxemburg, vaak in een functie waarin de Nederlandse taal hun belangrijk dagelijks werkinstrument was (vertalers, tolken). Anderen komen uit de lokale vestigingen van de internationale zakenwereld, een overwegend meertalige (Engelstalige/Franstalige) werkomgeving: zij voelen de behoefte om in hun moedertaal interessante gesprekken te voeren buiten de louter professionele en familiale sfeer, over onderwerpen van algemeen belang: cultuur en beschaving in de brede zin van het woord, vanuit het oogpunt en met de visie van wat wij “de Nederlandse stam” (Pieter Geyl) kunnen noemen. Die onderwerpen van de maandelijkse bijeenkomsten-met-lezing variëren van cryptomunten, het internet en de genetica tot de literaire vertaalproblematiek, het journalistieke landschap in Vlaanderen of de organisatieperikelen van een wereldconferentie in Nederland.…

Als afdeling in “het nabije buitenland” willen wij Vlamingen en Nederlanders verenigen in eenzelfde genootschap, rond onze gemeenschappelijke taal en cultuur; onze inspanning inzake ledenwerving richt zich thans voornamelijk naar de Nederlandse gemeenschap ter plekke, want de noorderburen zij nu wel ondervertegenwoordigd. Maar vervrouwelijking en verjonging zijn al sinds enkele jaren aan de gang, met als resultaat een gevarieerd en verrijkend ledenbestand dat op zich enorm bijdraagt tot de kwaliteit en het boeiende karakter van de afdelingsbijeenkomsten. Een verder punt van aandacht is nu ook het stimuleren van de zelfwerkzaamheid van de leden: niet enkel luisteren maar ook spreken en creatief bezig zijn met taal en cultuur.

Bijzondere vermelding verdienen de goede relaties met de Belgische en Nederlandse ambassades in Luxemburg (die systematisch worden uitgenodigd voor de bijeenkomsten, en soms ook een spreker leveren!). Verder werkt de afdeling ook structureel samen met andere Nederlandstalige verenigingen in Luxemburg, bijvoorbeeld voor een (Nederlandstalig) prestige-evenement met bredere uitstraling dat de mogelijkheden van de afdeling te boven gaat.

Onze afdeling staat open voor nieuwe leden – mensen die zich kunnen vinden in de doelstellingen en de stijl van de Orde, en dus daadwerkelijk de Nederlandse taal en cultuur willen beleven, verdiepen en uitdragen in de Luxemburgse regio. Kandidaat-leden nemen gedurende een proefperiode als gasten deel aan de maandelijkse bijeenkomsten in de fraaie club Cercle Munster (Stad Luxemburg), in principe op donderdagavond; bij gebleken enthousiasme en waardering beiderzijds wordt de kandidaat formeel uitgenodigd als lid.

Luxemburg is een afdeling van Buitenland

Bijeenkomst:
derde donderdag van de maand (voor occasionele wijziging vatbaar)
Bijeenkomsttelefoon:
470.64.31
Adres:
Cercle Munster
5-7 rue Munster
2160 Luxembourg
Telefoon:
Secretaris: 621 25.87.96
E-mail:
Bankrekening:
LU12 0030 2508 6360 1000 (Kim Hublé)
NT&C project:
Stichtingsdag: 24-06-1983
Aantal leden: 38

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

2022 17 nov

60 aanwezigen hebben op donderdag 17 november ll. genoten van een Prince-heerlijke literaire avond met als centrale gast de Belgische succesauteur Stefan Hertmans. De avond was georganiseerd door de Luxemburgse afdeling van de Orde van den Prince in samenwerking met Vlamingen in de Wereld, en vond plaats in de schitterende residentie van de Belgische ambassadeur in Luxemburg, Thomas Lambert, tevens lid van de Luxemburgse Orde-afdeling. Het hoeft geen betoog dat een dergelijke prestigieuze omgeving in belangrijke mate bijdroeg tot het welslagen van dit literaire initiatief. Ook de Nederlandse ambassadeur Cees Bansema en Gewestpresident Buitenland Christophe Ommeganck waren aanwezig en genoten van het hoge culturele gehalte van de avond.

 

Nieuws: 

Tijdens een memorabele avond heeft de afdeling Luxemburg op 16 september niet alleen vijf nieuwe leden ceremonieel opgenomen in de afdeling, maar werd ook afscheid genomen van Freddy Bracke als voorzitter.