Waals-Brabant

Waals-Brabant

is een nog jonge en kleine afdeling. Ze werd op 11 december 2007 opgericht en telt thans 15 leden, maar jong en klein belet niet om dynamisch te zijn en te groeien …

Iedere vierde donderdag van de maand komen we om 19:30 uur te Grez-Doiceau samen in het restaurant met de aansprekende naam La Suggestion. Elke keer weer slagen we erin een interessante spreker en een twintigtal mensen samen te brengen. Dat impliceert dat op iedere vergadering nagenoeg alle leden aanwezig zijn en dat er ook altijd gasten komen. Een en ander creëert een sfeer van verbondenheid en gastvrijheid. Een greep uit het programma van het lopende jaar (2019-2020) kan een idee geven van wat er op zo’n avond aan bod komt. Zo bv. een lezing over ‘Belgisch’ Congo (prof. Etambala), of een over De houtsneden van Dirk La Meir (door leden van de afdeling), of over Rituelen (prof. De Dijn). Kortom, we tafelen niet alleen samen, maar wisselen ook graag met elkaar van gedachten over diverse culturele onderwerpen.

De werking van onze afdeling kan verder mooi geïllustreerd worden aan de hand van hoe we ons tienjarig jubileum hebben gevierd. Het thema van de dag luidde Taalgrens/Taalgrenzen en vond plaats à cheval, aan weerszijden van de taalgrens die Waals- van Vlaams-Brabant scheidt. We bezochten Vlaams- én Waals-Brabantse kunstenaars (Rik van Schil en Maxime van der Linden), luisterden naar een lezing over Wallonië door Guido Fonteyn en genoten tijdens het diner van woord en lied in het gezelschap van maar liefst honderdtien aanwezigen. Centraal stond de taalgrensoverschrijdende uitwisseling van taal en cultuur, in de uitnodiging aldus verwoord:

                                Dames Heren Princevrienden

                                Laat geen talen u verbieden

                                Laat geen grenzen u verhinderen

                                Om te komen naar het feest

                                Dat wij graag u willen bieden

                                Bent u eenmaal er geweest

                                Zult u altijd blijven dromen

                                Van het schone zachte glooien

                                Van het land dat aan weerskanten

                                Van de taalgrens Brabant heet.

Het uitdragen van de eigen taal en cultuur samen met het openstaan voor de taal en cultuur van de ‘ander’ ligt ook aan de grondslag van ons lopend NT&C-project Poëzie kent geen grenzen/Poésie au delà des frontières. In dat kader organiseren we (i.s.m. de afdeling Namen) poëzie-evenementen in Vlaanderen en Wallonië rond de gedichten van Maurice Carême, in het Nederlands hertaald door Isabelle Bambust en Willy Martin. Het project past binnen een inclusief maatschappijbeeld en een meertalige context. Zodoende proberen wij op een eigen, bescheiden wijze invulling te geven aan twee centrale aandachtspunten binnen de Prince: Nederlandse Taal en Cultuur (NT&C) aan de ene en amicitia en tolerantia aan de andere kant.

Wie graag met ons wil kennismaken, kan contact opnemen met onze secretaris Xavier Lesage (xavier.lesage@skynet.be).

Waals-Brabant is een afdeling van Maas-Samber-Schelde

Bijeenkomst:
Bijeenkomsttelefoon:
Adres:
Brasserie ‘Adèle’
Chaussée de Louvain 54
1320 Beauvechain (Hamme-Mille)
Bankrekening:
BE92 6529 2794 4623
NT&C project:
Poëzie kent geen grenzen/Poésie au delà des frontières
Stichtingsdag: 11-12-2007
Aantal leden: 14

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

2021 24 okt

Op zondag 24 oktober 2021 vond (eindelijk!) de voorstelling plaats van de bundel gedichten ‘De zomer ligt zoals een vrouw – L’été couché comme une femme’, 66 gedichten van Maurice Carême hertaald door Isabelle Bambust en Willy Martin, met tekeningen van Anne van Herreweghen (Leuven, uitgeverij P, 2020, ISBN 978-94-93138-16-2).

Meer dan 100 genodigden, Princeleden (waaronder de presidente mw. Godelieve  Laureys) en andere genodigden (waaronder de schepen van cultuur van de stad Leuven  mw. Denise Vandevoort) maakten er gedurende een zondagmiddag kennis met de gedichten van Maurice Carême.

Bij de boekvoorstelling waren het woord en de geest van Carême gans aanwezig. Het weerklonk in een muzikaal en poëtisch programma gebracht door Angeline van Doveren, Christophe Goedvriend, Annie van Avermaet, Angelica van Itterbeek, Anne Meerbergen, Isabelle Bambust en Willy Martin.

 

2021 22 apr

In de coronaperiode is er een algemeen gevoel van onbehagen omdat de dingen niet kunnen gebeuren zoals ze horen te gebeuren. Bij een overlijden kan niet op gepaste wijze de laatste eer bewezen worden aan een overledene. Dit toont het belang van rituelen aan.

Er is een enorme verscheidenheid in rituelen : grote en kleine, verheven en alledaagse, …

Eren, loven en danken (cf. ‘de laatste eer’) voor een wonder (geboorte,...) staan centraal in een ritueel. Het andere staat centraal, niet het ik.

De kracht van rituelen is sterk. De homo sapiens wordt homo sapiens door het begrafenisritueel. Het bestaan van een begrafenisritueel markeert dus het mens-zijn.

Rituelen geven duiding en betekenis (op een soort ‘poëtische’ manier). Religieuze rituelen verbinden de mens met het heilige en het Transcendente (liturgie = ‘materialreligion’).

 

Nieuws: 

Corona 2.0 staat ons op dit ogenblik niet langer toe fysiek bijeen te komen, maar toch blijven we graag samen taal en cultuur delen, in het Nederlands én in andere talen. Vandaar als bijlage een gedicht van Louise Glück in het Engels met Nederlandse vertaling. 

 

 

 

 

 

In de rubriek VARIA worden berichten opgenomen met betrekking tot zaken die relevant zijn op het gebied van de Nederlandse taal en cultuur en zich bij voorkeur binnen onze regio (Waals-Brabant)afspelen.