Maas-Samber-Schelde

WAT DOET HET GEWEST MAAS-SAMBER-SCHELDE DAAR OVER DE TAALGRENS?

Ons gewest is relatief jong. Bij zijn terugkeer uit Portugal in het jaar 2000, waar Dirk La Meir, gedreven en trouw Prince-lid vanaf 1967, de afdeling Lissabon oprichtte, namen Wim Bossaerts (pro-gewestpresident) en Paul Peeters (algemeen secretaris) contact met hem op om vanuit zijn nieuwe woonplaats (Neupré in de provincie Luik) een Waals gewest op te starten. Meteen nam Dirk contact op met de ULG (Université de Liège). Jammer genoeg overleed hij midden 2004.

Wim Bossaerts liet echter niet af en samen met Marcel Geypens, lid van de afdeling Lissabon en ook teruggekeerd naar België, ondernamen zij de zware taak om leden te werven in Wallonië. De allereerste afdeling Prinsbisdom werd na veel inspanning opgericht te Luik in 2006, met Marcel als stichtend-lid secretaris en Jeanine La Meir-Vandeputte als voorzitter. Na Luik werden prompt de afdeling Waals-Brabant in 2007, de afdeling Land van Edingen in 2008 en de afdeling Graafschap Namen in 2009 opgericht. Dan pas was er sprake van een gewest en kreeg men de ietwat lange benaming Maas-Samber-Schelde – wij zeggen onder ons: MSS –met Wim Bossaerts als gewestpresident.
 

Neerlandistiek

Wij zijn ons zeer bewust van onze unieke “missie”, voornamelijk wat de Neerlandistiek betreft. Daarom werd binnen ons gewest en onder de geestdriftige leiding van Leo Camerlynck, voorzitter van de afdeling Land van Edingen en gewestcoördinator Neerlandistiek, een aantal gezamenlijke projecten opgestart:

  • de verdere uitbouw van een afdeling Nederlandstalige boeken in de bib van La Louvière;
  • het taalfaciliteringsproject van Ren de Vree, stichtend-lid en secretaris van de afdeling Prinsbisdom, in zijn elektronisch Waals Weekblad;
  • het boekenproject ‘Boek-ed-inge-n’ van Inge Callebaut, lid van de afdeling Land van Edingen, ten behoeve van studenten Nederlands in het Waals Gewest en in Frans-Vlaanderen;
  • leesnamiddagen in taalbadscholen in Wallonië.

Verder verlenen wij assistentie aan projecten van andere Prince-afdelingen:

  • het begeleiden van jonge Afrikaanstaligen uit Zuid-Afrika en Namibië bij hun bezoek aan Brussel en Wallonië;
  • de ontvangst van Nederlandskundige jongeren uit Oost- en Midden-Europa bij hun bezoek aan Brussel en Wallonië.

Niettegenstaande de lange afstanden tussen de vier afdelingen houden wij nauw onderling contact.

Het gewest Maas-Samber-Schelde groepeert volgende afdelingen:

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.