Antwerpen-Metropool

De afdeling Metropool Antwerpen werd gesticht op 15 januari 1962, als zesde afdeling van de Orde van den Prince.

We hebben een actief betrokken ledenbestand en heel wat activiteiten die hieronder worden samengevat. Samenkomst is de 2de donderdag van de maand in de Universiteitsclub Antwerpen, Prinsstraat 13b 2000 Antwerpen in het historische Hof van Liere.

Elke samenkomst, van 19.00 tot 22.30, bestaat uit een inleiding , actualisering van de activiteiten, soms korte bespreking van een Nederlandstalige publicatie of voorlezen van een gedicht,  een voordracht van  ±40 min en vraagstelling/ discussie. Er is een ontvangst receptie en driegangen diner. De onderwerpen van de voordrachten zijn zeer gevarieerd: maatschappelijke evolutie, architectuur, zakenwereld, kunst, muziek, geschiedenis, enz. 

De afdeling heeft een leesclub die enkele malen per jaar op een andere locatie boekbespreking doet, van vooraf geselecteerde werken.

Er is een reiscommissie die grondig de jaarlijkse daguitstap van juni voorbereidt. Sinds kort wordt ook gestart met organiseren van bezoeken aan tentoonstellingen en voorstellingen op stapel gezet.

De commissie ledenwerving zoekt actief naar nieuwe leden met nastreven van diversificatie.

Een werkgroep zoekt naar goede sprekers.

Het bestuur met aanwezigheid van de NTC verantwoordelijke vergadert een 6 tal maal per jaar voor verder uitwerken en opvolgen van activiteiten.

De maandelijkse vergaderingen zijn toegankelijk voor de partners van leden en de partners van overleden of zieke leden.

Er is, sinds decennia, een jumelage met de afdeling Dordrecht, waaruit talrijke en boeiende gezamenlijke vergaderingen en activiteiten zijn gegroeid.

Vanaf 2000 heeft de afdeling volop gekozen voor de ondersteuning, zowel financieel als daadwerkelijk, voor het project "Meters & Peters", waarbij, door professionele vrijwilligers, aan jonge allochtonen, op een speelse wijze les gegeven wordt in de " De Zomerschool ", later uitgebreid tot  " huistaakbegeleiding " ; dit extern NT&C-project, dat jarenlang heeft gelopen,  werd later door minstens vier andere afdelingen overgenomen .

Bijzondere bijeenkomsten zijn: in mei een interne vergadering voor bespreken van activiteiten, plannen en financiële toestand; in december vergadering met Quiz.

Antwerpen-Metropool is een afdeling van Schelde-Mark

Bijeenkomst:
tweede donderdag v.d. maand om 19.00 uur
Bijeenkomsttelefoon:
03/265.43.05
Adres:
Universiteitsclub
Prinsstraat 13
2000 Antwerpen
Bankrekening:
BE27 4096 5452 0173
NT&C project:
Meters en Peters
Stichtingsdag: 15-01-1962
Aantal leden: 33

Agenda: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Terugblik: 

Activiteiten enkel zichtbaar voor leden.

Nieuws: 

Nieuws enkel zichtbaar voor leden.